Deklaruję uczestnictwo w kursie/kursach organizowanym/ch przez "AdminAkademia Jarosław Karcewicz, ul. Cystersów 1, 44-145 Stanica" (zaznacz poniżej wybrany/wybrane kurs/kursy):
  Kurs 70-742: Identity with Windows Server 2016/2019Kurs Linux LPIC-1 101: Podstawy administracji systemem Linux (część 1)

  Za uczestnictwo w kursie "70-742: Identity with Windows Server 2016/2019" zobowiązuję się dokonać zapłaty w postaci (proszę zaznaczyć wybrany sposób, a jeżeli nie uczestniczy się w tymże kursie, należy wybrać ostatnią pozycję):
  jednorazowej wpłaty w wysokości 378,00 zł najpóźniej 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia kursu (dot. studentów i absolwentów WSTI w Katowicach)jednorazowej wpłaty w wysokości 423,00 zł najpóźniej 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia kursu (dot. studentów pozostałych uczelni i uczniów)jednorazowej wpłaty w wysokości 450,00 zł najpóźniej 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia kursu (dot. pozostałych osób)wpłaty w dwóch równych ratach, pierwszej w wysokości 189,00 zł najpóźniej 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia kursu, oraz drugiej w wysokości 189,00 zł najpóźniej 45 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia kursu (dot. studentów i absolwentów WSTI w Katowicach)wpłaty w dwóch równych ratach, pierwszej w wysokości 211,50 zł najpóźniej 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia kursu, oraz drugiej w wysokości 211,50 zł najpóźniej 45 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia kursu (dot. studentów pozostałych uczelni i uczniów)wpłaty w dwóch równych ratach, pierwszej w wysokości 225,00 zł najpóźniej 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia kursu, oraz drugiej w wysokości 225,00 zł najpóźniej 45 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia kursu (dot. pozostałych osób)nie deklarowałem uczestnictwa w tym kursie

  Za uczestnictwo w kursie "Linux LPIC-1 101 Podstawy administracji systemem Linux (część 1)" zobowiązuję się dokonać zapłaty w postaci (proszę zaznaczyć wybrany sposób, a jeżeli nie uczestniczy się w tymże kursie, należy wybrać ostatnią pozycję):
  jednorazowej wpłaty w wysokości 360,00 zł najpóźniej 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia kursu (dot. studentów i absolwentów WSTI w Katowicach)jednorazowej wpłaty w wysokości 396,00 zł najpóźniej 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia kursu (dot. studentów pozostałych uczelni i uczniów)jednorazowej wpłaty w wysokości 423,00 zł najpóźniej 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia kursu (dot. pozostałych osób)wpłaty w dwóch równych ratach, pierwszej w wysokości 180,00 zł najpóźniej 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia kursu, oraz drugiej w wysokości 180,00 zł najpóźniej 45 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia kursu (dot. studentów i absolwentów WSTI w Katowicach)wpłaty w dwóch równych ratach, pierwszej w wysokości 198,00 zł najpóźniej 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia kursu, oraz drugiej w wysokości 198,00 zł najpóźniej 45 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia kursu (dot. studentów pozostałych uczelni i uczniów)wpłaty w dwóch równych ratach, pierwszej w wysokości 211,50 zł najpóźniej 7 dni roboczych od daty rozpoczęcia kursu, oraz drugiej w wysokości 211,50 zł najpóźniej 45 dni kalendarzowych od daty rozpoczęcia kursu (dot. pozostałych osób)nie deklarowałem uczestnictwa w tym kursie

  Jeżeli wybrano powyżej wariant płatności "dot. studentów pozostałych uczelni i uczniów", proszę poniżej przesłać plik dokumentujący fakt bycia uczniem lub studentem:

  Proszę wskazać czy potrzebna będzie:
  Faktura proformaFaktura właściwa

  Jeżeli zaznaczono dowolne powyższe pole, proszę podać dane firmy, na które ma być wystawiona faktura:

  Proszę o wskazanie grupy godzinowej, w której zajęciach kontaktowych chciałby Pan/Pani uczestniczyć:
  grupa realizująca zajęcia kontaktowe w godz. 17:00-19:30grupa realizująca zajęcia kontaktowe w godz. 19:45-22:15jest mi obojętne, w której grupie godzinowej będę