Kurs CCNA Security

Dlaczego warto zrealizować ten kurs u nas?

Opis kursu

Kurs jest szkoleniem autoryzowanym (ten wyjątkowo akurat nie rodzi wielkich kosztów, mimo bycia kursem autoryzowanym, stąd idzie go zaoferować w rozsądnych jeszcze cenach).

Kurs CCNA Security jest dalszym rozwinięciem podstawowego kursu „CCNA Routing &Switching”, na którym poruszane są, jak sama nazwa mówi, aspekty bezpieczeństwa sieci komputerowej opartej o urządzenia Cisco, a więc kurs ten pozwala poszerzyć wiedzę uzyskaną na kursie „CCNA Routing &Switching”.

Po zakończeniu kursu, będzie jak najbardziej możliwe uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu CCNA Security, sygnowane przez Cisco.

Metodologia realizacji kursu

Kurs jest realizowany z wykorzystaniem technologii zdalnego nauczania, co oznacza, że:

• Przyjmując taką formę kursu, nie jesteśmy ograniczeni dostępnością sali, nie musimy nigdzie dojeżdżać, itp. Po prostu rozsiądź się w swoim wygodnym fotelu i się ucz!

•   W ramach kursu zajęcia podzielone są na część teoretyczną oraz praktyczną

• Część teoretyczna jest przygotowana w formie filmów wykładowych do samodzielnego opanowania (w dowolnym wygodnym dla siebie momencie, aczkolwiek jednak wymaga dany temat przeglądnięcia, przed realizacją części praktycznej z tego danego zagadnienia), uzyskana wiedza przygotowująca do części praktycznej weryfikowana będzie też poprzez testy – materiały te będą dostępne w kursie w platformie e-learningowej

• Natomiast część praktyczna jest realizowana jako zajęcia kontaktowe z prowadzącym, w sposób więc z jednej strony trochę bardziej tradycyjny, ale z drugiej też bardziej nowoczesny, gdyż z wykorzystaniem profesjonalnej platformy do webinariów (jak również wspomagająco będzie wykorzystywana platforma elearningowa – w niej zawarte są treści zadań, materiały, itp.)

• Kurs również wykorzystuje platformę e-learningową (Moodle), w ramach której  jak już wspomniano będą zawarte materiały wykładowe, z testami weryfikującymi zdobytą wiedzę teoretyczną, zadania laboratoryjne do zajęć praktycznych (które prowadzący omawia, a kursant wykonuje następnie na swoim komputerze), oraz zadania do samodzielnej realizacji (jakoś wiedzę należy gruntować między zajęciami), i inne materiały uzupełniające

Warunki wstępne uczestnictwa w kursie

Uczestnictwo w kursie wymaga znajomości materiału z 3 pierwszych modułów kursu „CCNA Routing&Switching”.

Biorąc pod uwagę, że kurs posiada formę kursu zdalnego, to zakłada się, że kursant pracuje na swoim własnym komputerze (możnaby oczywiście zorganizować tutaj środowisko – ale tu nie ma co się oczekiwać, wchodziłoby to w skład ceny, i podrożyłoby cenę kursu). Stąd też komputer kursanta musi spełnić poniższe wymogi: 

• Procesor 64bit z obsługą rozkazów Intel VT-x/EPT lub AMD-V/RVI

• 8GB RAM

• posiadając dysk SSD będzie się mniej denerwowało 🙂

Prowadzący na początku kursu wskaże także ewentualne możliwości stworzenia sobie środowiska laboratoryjnego, choć w podstawowej zakładanej formie, będzie to wykorzystanie oprogramowania Oracle VM VirtualBox oraz GNS3.

Czas trwania i terminy zajęć kursu

• Ponieważ kurs jest realizowany w formie zdalnej, a więc nie wymaga rezerwacji i opłacania sal (itp. problemów), a też w każdym praktycznie kursie problemem wielkim jest wyrabianie się w wyznaczonej ilości godzin, to kurs tenże zakłada pewną orientacyjną ilość godzin, czyli 50h zegarowych (a nie lekcyjnych jak to w praktyce jest zazwyczaj – przy takiej formie zdalnej możemy bardziej dla nas ludzkie jednostki stosować 🙂 ), aczkolwiek nie jest to dla Nas ilość/wielkość ograniczająca, gdyż My stawiamy przede wszystkim na nauczanie, i nie chcemy oglądać się tylko na zegarek/kalendarz, ważniejsze jest dla nas zrealizowanie założonego materiału w sposób ludzki i sensowny (czyli może się a nuż okazać, że wyjdzie tych godzin i więcej, podany zakres godzin, jest zakresem orientacyjnym)

• Część teoretyczna jest udostępniona do samodzielnej realizacji, i tu każdy kursant/kursantka decyduje samodzielnie, kiedy ten materiał opanować

• Zajęcia praktyczne są zajęciami kontaktowymi z prowadzącym, realizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem profesjonalnej platformy do webinariów, przy czym zajęcia te odbywają się popołudniami w powszednie dni tygodnia (Poniedziałek-Czwartek, godz.17:00-20:20), w terminach wakacyjnych kurs odbywa się również w Piątki, oraz Soboty, i w Niedziele (aczkolwiek tutaj już oczywiście dokładne terminy oraz godziny tychże zajęć, są uzgadniane po uruchomieniu kursu z kursantami – oczywiście idealnie wpasować się z terminami przy grupie osób nie jest łatwo, ale staramy się uwzględniać też możliwości kursantów)

• Zakłada się, że kurs będzie się odbywał na przestrzeni nie krótszej jak 2 miesiące, i nie częściej jak 2-3 razy/dni w tygodniu (zbyt masowe pakowanie wiadomości nie ma sensu, a Nam zależy na nauczeniu czegoś, a nie odbębnieniu kursu), także My nie piszemy się na kursy „intensywne”, gdyż wg. Nas jest to oferowanie ułudy, i czulibyśmy się jakbyśmy jednak na swój sposób oszukiwali kursantów

Cennik kursu

Ilość godzin: ~70-80h (zegarowych)
Minimalna ilość osób na kursie: 8
Maksymalna ilość osób na kursie: 50

 

 

CENA WYJŚCIOWA ZA KURS W PEŁNEJ FORMIE ZDALNEJ: 1000zł

Aktualna ilość zapisanych osób na kurs w tej powyższej formie:  20

 

CENA WYJŚCIOWA ZA KURS W FORMIE DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI: 900zł

Aktualna ilość zapisanych osób na kurs w tej powyższej formie:  0

 

 

Powyższe dwie formy różnią się tym, iż w pełnej formie zdalnej, będzie można uczestniczyć w zajęciach kontaktowych „na żywo”, w których można również zadawać pytania na bieżąco, rozmawiać na bieżąco z prowadzącym, bardziej więc przypominające tradycyjne zajęcia stacjonarne, natomiast forma do samodzielnej realizacji zakłada dostęp do filmów nagranych z powyższych spotkań kontaktowych „na żywo”, bez samego udziału w tych spotkaniach kontaktowych „na żywo” (przy czym pytania można także zadawać wtedy, z wykorzystaniem forum na stronie kursu w platformie e-learningowej).

 

Biorąc pod uwagę, że niniejszy kurs odbywać się będzie na przełomie pół roku, to opłatę można rozbić na trzy równe raty. Pierwsza rata płatna do 2 dni od dnia rozpoczęcia kursu, druga rata do 60 dni od dnia rozpoczęcia kursu, druga rata do 120 dni od dnia rozpoczęcia kursu – tak aby można było rozbić sobie ten koszt na przestrzeni kursu.

 

Możliwe jest również wykupienie kursu z dostępem tylko do zajęć kontaktowych (tj. z dostępem do platformy Moodle AdminAkademia i filmów oraz materiałów tam zawartych, jak również z możliwością udziału w zajęciach kontaktowych, ale bez dostępu do platformy Netacad, bez możliwości uzyskania zaświadczenia ukończenia modułu kursu od Cisco), wtedy od w/w cen zostanie udzielony rabat w wysokości 40% (i z poniżej zawartych rabatów, dotyczyć już będą tylko rabaty za: zakupienie wcześniej jakiegoś kursu w AdminAkademia, oraz dla Patronów AdminAkademia – rabaty te wtedy się sumuje). Przy wyborze takiego scenariusza należy zgłosić taką chęć mailem na adres e-mail: kontakt@adminakademia.pl

 

 

 

Przewidywane dodatkowe rabaty na kurs:

• 5% rabatu (dla wszystkich), dla osób, które już wcześniej zakupiły jakiś kurs AdminAkademia

• 10% rabatu za dokonanie jednorazowej wpłaty za kurs

• rabat przydzielany dla Patronów AdminAkademia, zgodnie z zasadami wskazanymi w naszym profilu Patronite

• rabatu (dla wszystkich) zależny od ilości osób jakie zapisały się na kurs (15-20 osób – rabat 10%, 20-25 osób – rabat 15%, pow. 25 osób – rabat 20%, pow. 35 osób – rabat 25%, pow. 40 osób – rabat 30%)

 

 

Powyższe rabaty są sumowane.

Dostęp do kursu jest nadawany po dokonaniu pierwszej wpłaty za dany moduł kursu.

 

 

 

Prowadzący kurs

Prowadzącym kurs jest Jarosław Karcewicz, twórca projektu AdminAkademia, w tym twórca materiałów na kanale YouTube AdminAkademia. Także tam można najszybciej chyba zobaczyć, na ile podoba się tłumaczenie materiału, itp.

Program kursu

Po zakończeniu kursu (i uzyskania zaliczenia kursu w systemie e-learningowym Cisco NetaCad) możliwe będzie uzyskanie certyfikatu ukończenia autoryzowanego kursu: CCNA Security (oficjalnego zaświadczenia Cisco)

 1. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa sieciowego (rodzaje oprogramowanie malware, rodzaje ataków sieciowych),
 2. Zabezpieczanie urządzeń sieciowych (poziomy uprzywilejowania i model RBAC oparty na rolach użytkowników, bezpieczna konfiguracja Syslog/SNMP/NTP)
 3. Uwierzytelnianie, autoryzacja i zliczanie (protokoły TACACS+ i RADIUS, Cisco Secure Control Access Server (ACS)), scentralizowane uwierzytelnianie przełączników oraz ruterów Cisco w Active Directory
 4. Technologie filtrowania ruchu (standardowe, rozszerzone, dynamiczne, refleksyjne i czasowe ACL, implementacja Context-Based Access Control (CBAC), implementacja Zone-Based Firewall (ZBF)),
 5. Implementacja systemów ochrony przed włamaniami (IPS) w oparciu o routery Cisco (Cisco IOS Intrusion Prevention System (IPS)),
 6. Zabezpieczanie sieci lokalnych (ataki na CAM (MAC spoofing, MAC flooding), ataki na STP i VLAN, port-security, PortFast, BPDU Guard, Root Guard, Loop Guard, storm control, zabezpieczenie trunków, (R)SPAN, Private VLAN, Dynamic ARP Inspection),
 7. Systemy kryptograficzne (algorytmy haszujące, szyfrowanie symetryczne i asymetryczne, infrastruktura klucza publicznego (PKI)),
 8. Wdrażanie wirtualnych sieci prywatnych na routerach Cisco (koncepcja Virtual Private Networks (VPN), IPSec VPN, wdrażanie Site-to-Site IPSec VPN, wdrażanie SSL VPN),
 9. Wprowadzenie do wdrażania zapory ogniowej opartej na urządzeniu Cisco Adaptive Security Appliances (ASA) –  instalacja ASDM, konfiguracja interfejsów w ASDM, konfiguracja serwera DHCP w ASDM, konfiguracja PAT w ASDM, konfiguracja obiektów w ASDM, konfiguracja list ACL w ASDM, konfiguracja polityki usługi w ASDM
 10. Wdrażanie wirtualnych sieci prywatnych na zaporze ogniowej Cisco ASA – wdrażanie Site-to-Site IPSec VPN, wdrażanie SSL VPN, wdrażanie ClientLess SSL VPN
 11. Zarządzanie bezpieczną siecią, testowanie bezpieczeństwa sieci
  ___________________________________________________________________
  Zagadnienia dodatkowe, ponad sam kurs CCNA Security, z zakresu CCNP Security SCOR (350-701):
 12. Wdrażanie zapory nowej generacji Cisco Firepower NGFW
 13. Wdrażanie zabezpieczeń treści e-mail oraz www
 14. Koncepcja rozwiązania typu Cisco Umbrela
 15. Konfigurowanie uwierzytelniania z wykorzystaniem 802.1X
 16. Koncepcje bezpieczeństwa zasobów końcowych (Endpoint)
 17. Koncepcja wdrażania Cisco AMP dla punktów końcowych
 18. Koncepcja ochrony produktów w chmurze przy użyciu Cisco Stelthwatch
  ___________________________________________________________________
  Zagadnienia dodatkowe, ponad sam kurs CCNA Security, z zakresu CCNP Security SVPN (300-730):
 19. Wdrożenie Cisco IOS Virtual Tunnel Interface (VTI) VPN
 20. Wdrożenie Dynamic Multipoint VPN (DMVPN)
 21. Wdrożenie FlexVPN