Kurs CCNA/CCNP Security

Dlaczego warto zrealizować ten kurs u nas?

Opis kursu

Kurs jest szkoleniem częściowo autoryzowanym (część związana z CCNA Security jest jako kurs autoryzowany, a treści powiązane z CCNP Security juz jako nieautoryzowany – po prostu realizacja kursów z zakresu CCNA, wyjątkowo akurat nie rodzi wielkich kosztów, mimo bycia kursem autoryzowanym, stąd idzie go zaoferować w rozsądnych jeszcze cenach, a powyżej już niestety zrobiłoby się mało przystępnie, a jednakże założeniem kursów AdminAkademia ma być umożliwienie zdobywania wiedzy, w rozsądnych jednak cenach).

Kurs CCNA Security jest dalszym rozwinięciem podstawowego kursu „CCNA Routing &Switching”, na którym poruszane są, jak sama nazwa mówi, aspekty bezpieczeństwa sieci komputerowej opartej o urządzenia Cisco, a więc kurs ten pozwala poszerzyć wiedzę uzyskaną na kursie „CCNA Routing &Switching” (a kursy CCNP oczywiście poszerzają tą tematykę jeszcze dalej).

Po zakończeniu kursu, będzie jak najbardziej możliwe uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu CCNA Security, sygnowane przez Cisco.

Metodologia realizacji kursu

Kurs jest dostępny tutaj w wersji do samodzielnej realizacji (od czasu do czasu pwnie będzie udostępniany w wersji zdalno-kontaktowej, ale to tez będzie zależne od ilości chętnych, pewnie w praktyce będzie szansa na jego realizację po zakończeniu danej edycji CCNAv7, jeżeli grupa w takowej formule zechce ciągnąć tenże kurs dalej jako logiczną dalszą tematykę), z wykorzystaniem technologii zdalnego nauczania, co oznacza, że:

• W ramach kursu uzyskuje się dostęp do nagrań z zajęć zdalno-kontaktowych, dla dwóch różnych grup nawet, dzięki czemu samodzielnie można uczestniczyć w zajęciach w sumie różniących się od zdalno-kontaktowych tym, że łatwiej można przewinąć wstecz i w przód, choć też do obrazu nie można co fakt zadawać pytań niestety (co nie oznacza, że nie można ich zadawać – od tegoż jest na przykład forum w kursie, a i w ramach rozsądku można też się umówić na spotkanie online w celu wyjaśnienia pytań jakie się uzbierały)
Przykład takowych zajęć można zobaczyć troszkę niżej w sekcji „Przykładowe nagrania z kursu”.

Przyjmując taką formę kursu, nie jesteśmy ograniczeni dostępnością sali, nie musimy nigdzie dojeżdżać, itp. Po prostu rozsiądź się w swoim wygodnym fotelu i się ucz!

• Kurs wykorzystuje także platformę Cisco Netacad, jak również platformę  platformę e-learningową (Moodle), w ramach której zawarte są materiały teoretyczne w postaci filmów, zadania laboratoryjne do zajęć praktycznych (które są realizowane wspólnie z prowadzącym na zajęciach kontaktowych, tj. prowadzący je omawia, a kursant wykonuje następnie na swoim komputerze), testy weryfikujące zdobytą wiedzę teoretyczną, i inne materiały uzupełniające

• W ramach w/w kursu w platformie e-learningowej jest dostępne forum kursu, gdzie można zadawać pytania dot. przerabianego materiału, dyskutować, itp. (także jak najbardziej jest przewidziana możliwość kontaktu z prowadzącym kurs)

• Bardziej szczegółowo omówioną logikę realizacji kursu, oraz informacje organizacyjne, można znaleźć w poniższym filmie będącym nagraniem z pierwszych zajęć kursu zdalno-kontaktowego:

 

Przykładowe nagrania z kursu

 

Warunki wstępne uczestnictwa w kursie

Uczestnictwo w kursie wymaga znajomości materiału z 3 pierwszych modułów kursu „CCNAv7”.

Biorąc pod uwagę, że kurs posiada formę kursu zdalnego, to zakłada się, że kursant pracuje na swoim własnym komputerze (możnaby oczywiście zorganizować tutaj środowisko – ale tu nie ma co się oczekiwać, wchodziłoby to w skład ceny, i podrożyłoby cenę kursu). Stąd też komputer kursanta musi spełnić poniższe wymogi: 

• Procesor 64bit z obsługą rozkazów Intel VT-x/EPT lub AMD-V/RVI

• 8GB RAM

• posiadając dysk SSD będzie się mniej denerwowało 🙂

Prowadzący na początku kursu wskaże także ewentualne możliwości stworzenia sobie środowiska laboratoryjnego, choć w podstawowej zakładanej formie, będzie to wykorzystanie oprogramowania Oracle VM VirtualBox oraz GNS3.

 

Cennik kursu

Ilość godzin: ~90h (zegarowych)

 

Cena wyjściowa za kurs: 600 zł

 

Możliwe jest również dostęp w kursie tylko do filmów z zajęć kontaktowych (tj. z dostępem do platformy Moodle AdminAkademia i filmów oraz materiałów tam zawartych, ale bez dostępu do platformy Netacad, bez możliwości uzyskania zaświadczenia ukończenia modułu kursu od Cisco), wtedy od w/w cen zostanie udzielony dodatkowy rabat w wysokości 30% (rabaty te wtedy się sumuje z wymienionymi kolejnymi poniżej). Przy wyborze takiego scenariusza należy zgłosić taką chęć mailem na adres e-mail: kontakt@adminakademia.pl 

 

 

 

Przewidywane dodatkowe rabaty na kurs:

• 10% rabatu (dla wszystkich), dla osób, które już wcześniej zakupiły jakiś kurs AdminAkademia

• rabat przydzielany dla Patronów AdminAkademia, zgodnie z zasadami wskazanymi w naszym profilu Patronite

 

 

Powyższe rabaty są sumowane.

Dostęp do kursu jest nadawany po dokonaniu pierwszej wpłaty za dany moduł kursu.

 

 

 

Prowadzący kurs

Prowadzącym kurs jest Jarosław Karcewicz, twórca projektu AdminAkademia, w tym twórca materiałów na kanale YouTube AdminAkademia. Także tam można najszybciej chyba zobaczyć, na ile podoba się tłumaczenie materiału, itp.

Program kursu

Po zakończeniu kursu (i uzyskania zaliczenia kursu w systemie e-learningowym Cisco NetaCad) możliwe będzie uzyskanie certyfikatu ukończenia autoryzowanego kursu: CCNA Security (oficjalnego zaświadczenia Cisco)

 1. Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa sieciowego (rodzaje oprogramowanie malware, rodzaje ataków sieciowych),
 2. Zabezpieczanie urządzeń sieciowych (poziomy uprzywilejowania i model RBAC oparty na rolach użytkowników, bezpieczna konfiguracja Syslog/SNMP/NTP)
 3. Uwierzytelnianie, autoryzacja i zliczanie (protokoły TACACS+ i RADIUS, Cisco Secure Control Access Server (ACS)), scentralizowane uwierzytelnianie przełączników oraz ruterów Cisco w Active Directory
 4. Technologie filtrowania ruchu (standardowe, rozszerzone, dynamiczne, refleksyjne i czasowe ACL, implementacja Context-Based Access Control (CBAC), implementacja Zone-Based Firewall (ZBF)),
 5. Implementacja systemów ochrony przed włamaniami (IPS) w oparciu o routery Cisco (Cisco IOS Intrusion Prevention System (IPS)),
 6. Zabezpieczanie sieci lokalnych (ataki na CAM (MAC spoofing, MAC flooding), ataki na STP i VLAN, port-security, PortFast, BPDU Guard, Root Guard, Loop Guard, storm control, zabezpieczenie trunków, (R)SPAN, Private VLAN, Dynamic ARP Inspection),
 7. Systemy kryptograficzne (algorytmy haszujące, szyfrowanie symetryczne i asymetryczne, infrastruktura klucza publicznego (PKI)),
 8. Wdrażanie wirtualnych sieci prywatnych na routerach Cisco (koncepcja Virtual Private Networks (VPN), IPSec VPN, wdrażanie Site-to-Site IPSec VPN, wdrażanie SSL VPN),
 9. Wprowadzenie do wdrażania zapory ogniowej opartej na urządzeniu Cisco Adaptive Security Appliances (ASA) –  instalacja ASDM, konfiguracja interfejsów w ASDM, konfiguracja serwera DHCP w ASDM, konfiguracja PAT w ASDM, konfiguracja obiektów w ASDM, konfiguracja list ACL w ASDM, konfiguracja polityki usługi w ASDM
 10. Wdrażanie wirtualnych sieci prywatnych na zaporze ogniowej Cisco ASA – wdrażanie Site-to-Site IPSec VPN, wdrażanie SSL VPN, wdrażanie ClientLess SSL VPN
 11. Zarządzanie bezpieczną siecią, testowanie bezpieczeństwa sieci
  ___________________________________________________________________
  Zagadnienia dodatkowe, ponad sam kurs CCNA Security, z zakresu CCNP Security SCOR (350-701):
 12. Wdrażanie zapory nowej generacji Cisco Firepower NGFW
 13. Wdrażanie zabezpieczeń treści e-mail oraz www
 14. Koncepcja rozwiązania typu Cisco Umbrela
 15. Konfigurowanie uwierzytelniania z wykorzystaniem 802.1X
 16. Koncepcje bezpieczeństwa zasobów końcowych (Endpoint)
 17. Koncepcja wdrażania Cisco AMP dla punktów końcowych
 18. Koncepcja ochrony produktów w chmurze przy użyciu Cisco Stelthwatch
  ___________________________________________________________________
  Zagadnienia dodatkowe, ponad sam kurs CCNA Security, z zakresu CCNP Security SVPN (300-730):
 19. Wdrożenie Cisco IOS Virtual Tunnel Interface (VTI) VPN
 20. Wdrożenie Dynamic Multipoint VPN (DMVPN)
 21. Wdrożenie FlexVPN