Kurs Linux LPIC 3-304

Wirtualizacja oraz wysoka dostępność w systemie Linux 

Dlaczego warto zrealizować ten kurs u nas?

Opis kursu

Kurs jest szkoleniem nieautoryzowanym, autorskim (autoryzowany jest sporo sporo droższy niestety, co łatwo sprawdzić, i zapewne byłby wtedy nieosiągalny dla kieszeni przeciętnego Polaka, szczególnie studenta czy ucznia), aczkolwiek realizuje założenia programowe niezbędne do zdania egzaminu ”LPIC-3 Exam 304, jak również (a nawet przede wszystkim) kurs pozwala zdobyć umiejętności oraz wiedzę w zakresie tejże tematyki, które są poszukiwane na rynku pracy.

Po zakończeniu kursu, będzie jak najbardziej możliwe uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu, sygnowane przez AdminAkademia.

Metodologia realizacji kursu

 

Kurs jest realizowany jako kurs zdalno-kontaktowy (jest także możliwy dostęp do kursu w formie do samodzielnej realizacji, informacje w sekcji „Cennik kursu”), z wykorzystaniem technologii zdalnego nauczania, co oznacza, że:

• Zajęcia kontaktowe realizowane są z wykorzystaniem profesjonalnej platformy do webinariów

• Przyjmując taką formę kursu, nie jesteśmy ograniczeni dostępnością sali, nie musimy nigdzie dojeżdżać, itp. Po prostu rozsiądź się w swoim wygodnym fotelu i się ucz!

• Kurs wykorzystuje  platformę  platformę e-learningową (Moodle), w ramach której zawarte są materiały teoretyczne w postaci filmów, zadania laboratoryjne do zajęć praktycznych (które są realizowane wspólnie z prowadzącym na zajęciach kontaktowych, tj. prowadzący je omawia, a kursant wykonuje następnie na swoim komputerze), i inne materiały uzupełniające

• W ramach w/w kursu w platformie e-learningowej jest dostępne forum kursu, gdzie można zadawać pytania dot. przerabianego materiału, dyskutować, itp. (także jak najbardziej jest przewidziana możliwość kontaktu z prowadzącym kurs)

• Bardziej szczegółowo omówioną logikę realizacji kursu, oraz informacje organizacyjne, można znaleźć w poniższym filmie:

 

 

 

 

Warunki wstępne uczestnictwa w kursie

 

Uczestnictwo w kursie wymaga znajomości materiału z kursu „Linux LPIC-1 101 Podstawy administracji systemem Linux (część 1)„, jak również „Linux LPIC-1 102 Podstawy administracji systemem Linux (część 2)„, jak również „Linux LPIC-2 Konfiguracja usług serwerowych oraz niskopoziomowa konfiguracja systemu Linux„. Tak więc jeżeli nie ma się wiedzy opanowanej z tegoż kursu LPIC1-101, LPIC1-102 oraz LPIC2, to przystępowanie do kursu LPIC3-304 i kolejnych z cyklu jest na własne ryzyko. 

Biorąc pod uwagę, że kurs posiada formę kursu zdalnego, to zakłada się, że kursant pracuje na swoim własnym komputerze (możnaby oczywiście zorganizować tutaj środowisko – ale tu nie ma co się oczekiwać, wchodziłoby to w skład ceny, i podrożyłoby cenę kursu). Stąd też komputer kursanta musi spełnić poniższe wymogi: 

• Procesor 64bit z obsługą rozkazów Intel VT-x/EPT lub AMD-V/RVI

• 8GB RAM (16GB RAM mile widziane aby się mniej denerwowało)

• posiadając dysk SSD będzie się mniej denerwowało 🙂

Prowadzący na początku kursu wskaże także ewentualne możliwości stworzenia sobie środowiska laboratoryjnego, choć w podstawowej zakładanej formie, będzie to wykorzystanie oprogramowania Oracle VM VirtualBox.

 

 

Czas trwania i terminy zajęć kursu

• Ponieważ kurs jest realizowany w formie zdalnej, a więc nie wymaga rezerwacji i opłacania sal (itp. problemów), a też w każdym praktycznie kursie problemem wielkim jest wyrabianie się w wyznaczonej ilości godzin, to kurs tenże zakłada pewną orientacyjną ilość godzin, czyli ~50h zegarowych (a nie lekcyjnych jak to w praktyce jest zazwyczaj – przy takiej formie zdalnej możemy bardziej dla nas ludzkie jednostki stosować 🙂 ), aczkolwiek nie jest to dla Nas ilość/wielkość ograniczająca, gdyż My stawiamy przede wszystkim na nauczanie, i nie chcemy oglądać się tylko na zegarek/kalendarz, ważniejsze jest dla nas zrealizowanie założonego materiału w sposób ludzki i sensowny (czyli może się a nuż okazać, że wyjdzie tych godzin i więcej, podany zakres godzin, jest zakresem orientacyjnym)

• Zajęcia praktyczne są zajęciami kontaktowymi z prowadzącym, realizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem profesjonalnej platformy do webinariów, przy czym zajęcia te odbywają się popołudniami w powszednie dni tygodnia (Poniedziałek-Czwartek, godz.19:30-22:30), aczkolwiek tutaj już oczywiście dokładne terminy oraz godziny tychże zajęć, są uzgadniane po uruchomieniu kursu z kursantami – oczywiście idealnie wpasować się z terminami przy grupie osób nie jest łatwo, ale staramy się uwzględniać też możliwości kursantów (tj. dokładnie które popołudnie, którego dnia, zostanie ustalone po zebraniu takiej odpowiedniej informacji zadeklarowanej w formularzu zgłoszeniowym od wszystkich osób)

• Zakłada się, że kurs będzie się odbywał na przestrzeni ok. pół roku, i nie częściej jak 2 razy/dni w tygodniu (zbyt masowe pakowanie wiadomości nie ma sensu, a Nam zależy na nauczeniu czegoś, a nie odbębnieniu kursu), także My nie piszemy się na kursy „intensywne”, gdyż wg. Nas jest to oferowanie ułudy, i czulibyśmy się jakbyśmy jednak na swój sposób oszukiwali kursantów

 

 

Cennik kursu

Ilość godzin: Kurs obejmuje ~50h (zegarowych)

Cena dla trybu zdalno-kontaktowego: 800zł

Cena dla trybu do samodzielnej realizacji: 700zł

 

Biorąc pod uwagę, że czas trwania kursu to zapewni i pół roku, to opłatę można rozbić na dwie równe raty. Pierwsza rata płatna do 2 dni od dnia rozpoczęcia kursu, druga rata do 60 dni od dnia rozpoczęcia kursu – tak aby można było rozbić sobie ten koszt na przestrzeni kursu.

Tryb do samodzielnej realizacji, to tryb bez uczestnictwa „na żywo” w zajęciach/spotkaniach na platformie ClickMeeting (poza tym nie różniący się niczym od trybu zdalno-kontaktowego).

 

 

 

 

Przewidywane dodatkowe rabaty na kurs:

• 5% rabatu dla osób, które już wcześniej zakupiły jakiś kurs AdminAkademia

• 10% rabatu dla osób, które wcześniej zrealizowały w AdminAkademia cały poprzedzający cykl kursu (LPIC1-101, LPIC1-102, oraz LPIC2)

• 5% rabatu dla osób, które dokonają jednorazowej wpłaty za cały kurs

• rabat przydzielany dla Patronów AdminAkademia, zgodnie z zasadami wskazanymi w naszym profilu Patronite

• rabat (dla wszystkich) zależny od ilości osób jakie zapisały się na kurs (15-20 osób – rabat 5%, 20-25 osób – rabat 10%, pow. 25 osób – rabat 15%, pow. 35 osób – rabat 20%, pow. 40 osób – rabat 25%)

 

 

Powyższe rabaty są sumowane.

Dostęp do kursu jest nadawany po dokonaniu pierwszej wpłaty za dany moduł kursu.

 

 

Aktualna ilość zapisanych osób na kurs: 28

Maksymalna przewidziana ilość osób na kurs to 50 (minimalna: 10).

 

 

 

 

Prowadzący kurs

Prowadzącym kurs jest Jarosław Karcewicz, twórca projektu AdminAkademia, w tym twórca materiałów na kanale YouTube AdminAkademia. Także tam można najszybciej chyba zobaczyć, na ile podoba się tłumaczenie materiału, itp.

Program kursu

 

 

1. Wprowadzenie do zagadnień wysokiej dostępności

2. Praca z klastrem równoważenia obciążenia w systemie GNU/Linux

 • LVS/IPVS
 • VRRP/Keepalived
 • Ldirectord
 • HAProxy

3. Praca z klastrem wysokiej dostępności w systemie GNU/Linux (Pacemaker, corosync)

4. Praca z wysokodostępnym klastrem pamięci masowej w systemie GNU/Linux

 • iSCSI
 • DRBD
 • cLVM

5. Rozproszone systemy plików w systemie GNU/Linux

 • GlusterFS
 • GFS2
 • OCFS2

6. Praca z wysokodostępnymi połączeniami sieciowymi w systemie GNU/Linux 

 • obsługa vlan;ów
 • NIC Bonding

7. Wprowadzenie do technologii wirtualizacji serwerów

8. Praca z rozwiązaniami wirtualizacji desktopów w systemie GNU/Linux

 • VirtualBox
 • KVM
 • XEN
 • libvirt, virsh, vagrant, oVirt

9. Praca z wysokodostępnymi rozwiązaniami wirtualizacji serwerów w systemie GNU/Linux

 • KVM
 • XEN
 • XCP-ng, XCP-ng Center, XenOrchestra
 • Proxmox

10. Wprowadzenie do technologii konteneryzacji (LXC, docker)