Informacje w postaci pytanie-odpowiedź:

1. Kiedy dokładnie planowane jest rozpoczęcie zajęć?

Zależne jest to od tego, kiedy uzbiera się minimalna ilość osób dla danego kursu, oraz jakie terminy wspólne w ramach grupy uda się ustalić.

Zakłada się jednak rozpoczęcie kursu nie szybciej niż 20 lipca (w końcu kurs jest wakacyjny, nastawiony troszkę pod kątem studentów – powinien się więc odbywać po skończeniu zajęć, egzaminów, itp. Uśmiech ).
I oczywiście powyższa data jest tylko pewną propozycją wyjściową dolną. Jeżeli okaże się, że chętni na kurs będą chcieli rozpocząć kurs od połowy sierpnia nawet, to taki termin rozpoczęcia będzie ustalony. Decyduje grupa.

Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego na kurs, osoba zgłaszająca się, jest również proszona o wskazanie dat, w których na zajęciach mogłaby być, i tam więc dokładne informacje w tymże zakresie można znaleźć. Na podstawie tychże informacji wyszukiwane będą terminy pasujące dla wszystkich zapisanych osób.

Z tego też względu prosi się o dobre przemyślenie podawanych dat, tak aby były to daty w stylu „wtedy jestem pod ścianą i nic nie zrobię”, gdyż przy takiej grupie osób ustalenie dat, które byłyby „miłe” dla wszystkich, jest w praktyce aniemożliwe, a jeżeli grupa się nie dogada w tymże zakresie, to kurs nie będzie mógł się odbyć.

2. W jakich godzinach będą się odbywać kursy?

Możliwe są terminy od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowo-wieczornych, tj. 17:00-20:20 (blok 4 godzinny). Co oczywiście nie oznacza zajęć 5 razy w tygodniu, tylko są to uzgodnione z kursantami wcześniej wybrane dni.
Jak również uwzględnia się soboty oraz niedziele, z układem godzin takim, aby zajęć nie było więcej niż 8 godzin (godziny dokładne wtedy do dogadania w grupie).
Przy czym zakłada się też, iż kurs będzie realizowany na przestrzeni ok 2 miesięcy, góra 3 miesięcy – chcemy rozłożyć troszkę te zajęcia w czasie, aby miały większy sens z punktu widzenia procesu nauczania. Także staramy się, aby nie były to zajęcia codziennie, a raczej góra 3 razy w tygodniu (a i tak w praktyce jest to raczej 1-2 razy w tygodniu).

Podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego na kurs, osoba zgłaszająca się, jest również proszona o wskazanie dat, w których na zajęciach mogłaby być. Na podstawie tychże informacji wyszukiwane będą terminy pasujące dla wszystkich zapisanych osób.
Z tego też względu prosi się o dobre przemyślenie podawanych dat, tak aby były to daty w stylu „wtedy jestem pod ścianą i nic nie zrobię”, gdyż przy takiej grupie osób ustalenie dat, które byłyby „miłe” dla wszystkich, jest w praktyce aniemożliwe, a jeżeli grupa się nie dogada w tymże zakresie, to kurs nie będzie mógł się odbyć.

3. Jakie są wymogi wstępne do uczestnictwa w kursie.

Takowe zostały opisane w informacjach szczegółowych odnośnie danego kursu.

4. Co zrobić aby zapisać się na kurs?

Należy wypełnić formularz na stronie:

5. Czy mogę zapisać się na więcej niż jeden kurs?

Tak. Jeżeli kogoś interesuje więcej niż jeden kurs, może wypełnić formularzu rejestracyjnym wszystkie, które go interesują. Dobrze by było również w odpowiednim polu w formularza podać wtedy hierarchię kursów, tj. który interesuje mnie bardziej, a który mniej. Może się zdarzyć, że kurs będący wyżej nie zostanie uruchomiony (brak wymaganej ilości chętnych), wtedy zostanie przesłane zapytanie czy dana osoba będzie chętna na kurs znajdujący się „niżej w hierarchii”.

6. Kiedy dokonuje się płatności?

Pierwszą ratę należy uiścić do 2 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Drugą przed 45 dniem od daty rozpoczęcia zajęć.

7. Czy mogę uzyskać fakturę?

Uzyskanie faktury jest jak najbardziej możliwe, przy czym będzie to faktura na 0% VAT. W tym celu należy się zgłosić z prośbą pod adres: kontakt@adminakademia.pl

8. Jakie systemy operacyjne, dystrybucje Linux’a są używane na zajęciach?

Staramy się oczywiście używać wersji najnowszych, ale też biorąc pod uwagę, że w praktyce w miejscach gdzie pracujemy z różnych powodów nie są to raczej wersje najnowsze to nie abstrahujemy na zajęciach od wersji również starszych. Naszym założeniem jest, aby nie uczyć jazdy VW Golf w wersji V tylko i wyłącznie, a uczyć jeździć samochodem, i jaka jest jego wersja powinno być sprawą zdecydowanie mniejszej wagi.

9. A co jeżeli nie będę mógł uczestniczyć z którychś zajęciach kontaktowych, czy będzie jakaś forma odrobienia/nadrobienia?

Zajęcia kontaktowe będą nagrywane, dzięki czemu wszyscy będą potem mieli do nich dostęp (w tym osoby, które w zajęciach kontaktowych uczestniczyć nie mogły).