1. Linux LPIC-1 101 Podstawy administracji systemem Linux (część 1) - kurs do samodzielnej realizacji2. 70-742: Identity with Windows Server 2016/2019 - kurs do samodzielnej realizacji

Proszę o zadeklarowanie rabatów jakie Pan/Pani chciał(a)by wykorzystać:
Rabat za wcześniejszy już zakup innego kursu AdminAkademiaRabat dla Patronów AdminAkademia

Proszę wskazać, czy potrzebna będzie:
Faktura proformaFaktura właściwa

Jeżeli zaznaczono dowolne powyższe pole, proszę podać dane firmy, na które ma być wystawiona faktura: