1. Linux LPIC-1 101 Podstawy administracji systemem Linux (część 1) - https://adminakademia.pl/kurs-linux-lpic-1-101/2. Linux LPIC-1 102 Podstawy administracji systemem Linux (część 2) - https://adminakademia.pl/kurs-linux-lpic-1-102/3. MS 70-742: Identity with Windows Server 2016/2019 - https://adminakademia.pl/kurs-70-742/4. MS 70-740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016/2019 - https://adminakademia.pl/kurs-70-740/5. CCNAv7 - https://adminakademia.pl/kurs-ccna7-do-samodzielnej-realizacji/

Proszę o zadeklarowanie rabatów jakie Pan/Pani chciał(a)by wykorzystać:
Rabat za wcześniejszy już zakup innego kursu AdminAkademiaRabat dla Patronów AdminAkademiaRabat za dokonanie jednorazowej wpłaty za cały kurs (za wszystkie 3 moduły) - dotyczy tylko kursu CCNAv7

Proszę wskazać, czy potrzebna będzie:
Faktura proformaFaktura właściwa

Jeżeli zaznaczono dowolne powyższe pole, proszę podać dane firmy, na które ma być wystawiona faktura: