Proszę o zadeklarowanie rabatów jakie Pan/Pani chciał(a)by wykorzystać (zgodnie z informacjami na stronie informacyjnej o kursie - https://adminakademia.pl/ccnp-security/):
    Rabat za wcześniejszy już zakup innego kursu AdminAkademiaRabat dla Patronów AdminAkademia (https://patronite.pl/adminakademia)Rabat za dokonanie jednorazowej wpłaty za cały kurs

    Dane firmy na jakie ma zostać wystawiona Faktura (pole to jest opcjonalne, dla osób potrzebujących wystawienia Faktury):