Internet jest zapewne jedną z większych zdobyczy naszej cywilizacji, aczkolwiek poza wszystkim dobrym co wnosi do naszego życia, to należy mieć świadomość, że wnosi także również wiele różnych zagrożeń związanych z kwestiami szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Stąd też z dnia na dzień opracowywane są kolejne sposoby pozwalające nam na wzmocnienie bezpieczeństwa pracy w naszym zinformatyzowanym świecie. A jednym z takich narzędzi jest też właśnie bohater tegoż artykułu, czyli APG.

Czym jest APG (Automated Password Generator)?

APG (Automated Password Generator) to program przeznaczony dla systemów Linux, który ma pomóc webmasterom, administratorom serwerów, i innym użytkownikom tegoż systemu, w szybkim i łatwym generowaniu złożonych, losowych, i trudnych do złamania haseł dostępowych (czyli jest to tzw. generator haseł).

 

Narzędzie powyższe wymaga doinstalowania w systemie:

 • Dla dystrybucji Debian i pochodnych:
  apt update
  apt install apg
 • Dla dystrybucji Fedora/Centos i pochodnych:
  dnf install apg

  lub

  yum install apg

 

Po zwykłym wydaniu polecenia apg aplikacja wyświetli nam kilka propozycji tak zwanych haseł wymawianych:

 

Jeżeli chcemy wygenerować całkowicie losowe hasło możemy wykorzystać polecenie:

apg -a 1 -m 16 -x 16 -M SNCL

Legenda:

 • -a 1 –  utworzenie losowego hasła (-a 0 – utworzenie wymawianego hasła)
 • -m – minimalna długość hasła (ilość znaków)
 • -x – maksymalna długość hasła (ilość znaków)
 • -M – czyli reguły złożoności jakie ma spełniać hasło, co oznacza, że hasło musi zawierać:
  • L – małe litery,
  • C – duże litery,
  • N – liczby,
  • S – znaki specjalne.

 

Poniżej można zobaczyć przykład wykonania w/w polecenia:

 

 

Dodanie przełącznika „-s” powoduje konieczność podania losowego ciągu znaków, który będzie wykorzystany jako entropia dla wygenerowania jeszcze bardziej „losowych” haseł:

apg -a 1 -s -m 16 -x 16 -M SNCL

 

Poniżej można zobaczyć przykład wykonania w/w polecenia (warto zwrócić uwagę na zaznaczony na żółto obszar, gdzie jesteśmy proszeni o podanie losowego ciągu znaków):

 

Wszystkie dostępne przełączniki można znaleźć w manualu wykonując polecenie:

man apg


Udostępnij, jeśli ci się spodobało: