Proszę o zadeklarowanie rabatów jakie Pan/Pani chciał(a)by wykorzystać (zgodnie z informacjami na stronie informacyjnej o kursie - https://adminakademia.pl/kurs-ccna7/):
    Rabat za wcześniejszy już zakup innego kursu AdminAkademiaRabat dla Patronów AdminAkademia (https://patronite.pl/adminakademia)Rabat za dokonanie jednorazowej wpłaty za cały kurs (oznacza, że wpłata zostanie dokonana za wszystkie 3 moduły odrazu)Rabat za dokonanie wpłaty za cały pojedynczy moduł (oznacza, że wpłata będzie dokonywana za każdy z trzech modułów z osobna, i nie będzie już rozbijana na dwie raty)

    Dane firmy na jakie ma zostać wystawiona Faktura (pole to jest opcjonalne, dla osób potrzebujących wystawienia Faktury):