Proszę o wskazanie dni, w których Pan/Pani NIE MOŻE uczestniczyć w zajęciach kontaktowych:
PoniedziałekŚrodaCzwartek

Proszę o zadeklarowanie rabatów jakie Pan/Pani chciał(a)by wykorzystać (zgodnie z informacjami na stronie informacyjnej o kursie - https://adminakademia.pl/kurs-ccna7/):
Rabat za wcześniejszy już zakup innego kursu AdminAkademiaRabat dla Patronów AdminAkademiaRabat za dokonanie jednorazowej wpłaty za cały kurs (za wszystkie 3 moduły)Rabat za dokonanie wpłaty za cały pojedynczy moduł (a nie rozbijanie jej na dwie raty)

Proszę wskazać, czy potrzebna będzie:
Faktura proformaFaktura właściwa

Jeżeli zaznaczono dowolne powyższe pole, proszę podać dane firmy, na które ma być wystawiona faktura: