Kurs CCNAv7 (zdalno-kontaktowy)

Aktualnie realizowany jest nabór na kurs w formule zdalno-kontaktowej  na edycję jesień 2024, której planowane rozpoczęcie jest w październiku 2024.

Dlaczego warto zrealizować ten kurs u nas?

Opis kursu

Kurs jest szkoleniem autoryzowanym, i realizuje założenia programowe wyznaczone przez Cisco, przygotowujące do zdania egzaminu ”CCNA 200-301, po zdaniu to którego uzyskuje się certyfikat „Cisco Certified Network Associate”, jak również kurs pozwala zdobyć umiejętności oraz wiedzę w zakresie tejże tematyki, które są poszukiwane na rynku pracy.

Po zakończeniu modułu kursu, będzie jak najbardziej możliwe uzyskanie zaświadczenia ukończenia modułu kursu, sygnowane przez CISCO.

Metodologia realizacji kursu

Kurs jest realizowany jako kurs zdalno-kontaktowy (jest także możliwy dostęp do kursu w formie do samodzielnej realizacji, informacje: https://adminakademia.pl/kurs-ccna7-do-samodzielnej-realizacji/), z wykorzystaniem technologii zdalnego nauczania, co oznacza, że:

• Zajęcia kontaktowe realizowane są z wykorzystaniem profesjonalnej platformy do webinariów

• Przyjmując taką formę kursu, nie jesteśmy ograniczeni dostępnością sali, nie musimy nigdzie dojeżdżać, itp. Po prostu rozsiądź się w swoim wygodnym fotelu i się ucz!

• Kurs wykorzystuje także platformę Cisco Netacad, jak również platformę  platformę e-learningową (Moodle), w ramach której zawarte są materiały teoretyczne w postaci filmów, zadania laboratoryjne do zajęć praktycznych (które są realizowane wspólnie z prowadzącym na zajęciach kontaktowych, tj. prowadzący je omawia, a kursant wykonuje następnie na swoim komputerze), testy weryfikujące zdobytą wiedzę teoretyczną, i inne materiały uzupełniające

• W ramach w/w kursu w platformie e-learningowej jest dostępne forum kursu, gdzie można zadawać pytania dot. przerabianego materiału, dyskutować, itp. (także jak najbardziej jest przewidziana możliwość kontaktu z prowadzącym kurs)

• Bardziej szczegółowo omówioną logikę realizacji kursu, oraz informacje organizacyjne, można znaleźć w poniższym filmie:

https://youtu.be/2WAHK3ECouU  

Warunki wstępne uczestnictwa w kursie

Od osób chcących uczestniczyć w kursie, nie ma większych wymagań.

Nie jest wymagana wiedza dotycząca sieci komputerowych.

Nie ma znaczenia kto jakie szkoły ukończył, gdyż  kurs zakłada naukę od podstaw.

Jeżeli więc do kursu chciałaby na przykład przystąpić osoba chcąca przekwalifikować się z obecnie wykonywanego zawodu, to nie ma do tego przeciwwskazań.

Z punktu widzenia sprzętowego nie ma wielkich wymagań, wystarczające minimum, to zainstalowana na swoim komputerze aplikacja „Cisco Packet Tracer” (więcej informacji na wyżej zamieszczonym filmie informacyjnym).  

 

Czas trwania i terminy zajęć kursu

• Ponieważ kurs jest realizowany w formie zdalnej, a więc nie wymaga rezerwacji i opłacania sal (itp. problemów), a też w każdym praktycznie kursie problemem wielkim jest wyrabianie się w wyznaczonej ilości godzin, to kurs tenże zakłada pewną orientacyjną ilość godzin, czyli 50h zegarowych na moduł (a nie lekcyjnych jak to w praktyce jest zazwyczaj – przy takiej formie zdalnej możemy bardziej dla nas ludzkie jednostki stosować 🙂 ), aczkolwiek nie jest to dla Nas ilość/wielkość ograniczająca, gdyż My stawiamy przede wszystkim na nauczanie, i nie chcemy oglądać się tylko na zegarek/kalendarz, ważniejsze jest dla nas zrealizowanie założonego materiału w sposób ludzki i sensowny (czyli może się a nuż okazać, że wyjdzie tych godzin i więcej, podany zakres godzin, jest zakresem orientacyjnym)

• Zajęcia praktyczne są zajęciami kontaktowymi z prowadzącym, realizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem profesjonalnej platformy do webinariów, przy czym zajęcia te odbywają się popołudniami w powszednie dni tygodnia (Poniedziałek-Czwartek, godz.19:30-22:30), aczkolwiek tutaj już oczywiście dokładne terminy oraz godziny tychże zajęć, są uzgadniane po uruchomieniu kursu z kursantami – oczywiście idealnie wpasować się z terminami przy grupie osób nie jest łatwo, ale staramy się uwzględniać też możliwości kursantów (tj. dokładnie które popołudnie, którego dnia, zostanie ustalone po zebraniu takiej odpowiedniej informacji zadeklarowanej w formularzu zgłoszeniowym od wszystkich osób)

• Zakłada się, że moduł kursu będzie się odbywał na przestrzeni nie krótszej jak 2 miesiące, i nie częściej jak 2 razy/dni w tygodniu (zbyt masowe pakowanie wiadomości nie ma sensu, a Nam zależy na nauczeniu czegoś, a nie odbębnieniu kursu), także My nie piszemy się na kursy „intensywne”, gdyż wg. Nas jest to oferowanie ułudy, i czulibyśmy się jakbyśmy jednak na swój sposób oszukiwali kursantów

Cennik kursu

Ilość godzin: Kurs obejmuje ~50 (zegarowych) na każdy moduł kursu

Ceny wyjściowe za moduł kursu:

• 1 Moduł Introduction to Networks v7.0 (ITN)- 800 zł

2 Moduł Switching, Routing, and Wireless Essentials v7.0 (SRWE) – 650 zł

3 Moduł Enterprise Networking, Security, and Automation v7.0 (ENSA) – 600 zł

 

Biorąc pod uwagę, że cały kurs składający się z trzech modułów zajmuje ok. pół roku, to opłatę za każdy moduł można też rozbić na dwie równe raty. Pierwsza rata płatna do 14 dni od dnia rozpoczęcia modułu, druga rata do 45 dni od dnia rozpoczęcia modułu – tak aby można było rozbić sobie ten koszt na przestrzeni kursu.  Można również dokonać 3 wpłaty za każdy moduł z osobna, lub wpłatę całości za wszystkie 3 moduły – w tym przypadku naliczony zostanie rabat, o którym poniżej.

Możliwe jest również uczestnictwo w kursie tylko w zajęciach kontaktowych (tj. z dostępem do platformy Moodle AdminAkademia i filmów oraz materiałów tam zawartych, jak również z możliwością udziału w zajęciach kontaktowych, ale bez dostępu do platformy Netacad, bez możliwości uzyskania zaświadczenia ukończenia modułu kursu od Cisco), wtedy od w/w cen zostanie udzielony rabat w wysokości 40% (i z poniżej zawartych rabatów, dotyczyć już będą tylko rabaty za: zakupienie wcześniej jakiegoś kursu w AdminAkademia, oraz dla Patronów AdminAkademia – rabaty te wtedy się sumuje). Przy wyborze takiego scenariusza należy zgłosić taką chęć mailem na adres e-mail: kontakt@adminakademia.pl    

Przewidywane dodatkowe rabaty na kurs:

• 5% rabatu (dla wszystkich), dla osób, które już wcześniej zakupiły jakiś kurs AdminAkademia

• 10% rabatu (dla wszystkich), dla osób, które dokonają jednorazowej wpłaty za cały kurs (za wszystkie 3 moduły), lub 5% rabatu za dokonanie jednorazowej wpłaty za dany pojedynczy moduł kursu

• rabat przydzielany dla Patronów AdminAkademia, zgodnie z zasadami wskazanymi w naszym profilu Patronite

• rabatu (dla wszystkich) zależny od ilości osób jakie zapisały się na kurs (15-20 osób – rabat 5%, 20-25 osób – rabat 10%, pow. 25 osób – rabat 15%, pow. 35 osób – rabat 20%, pow. 40 osób – rabat 25%)

Powyższe rabaty są sumowane.

Dostęp do kursu jest nadawany po dokonaniu pierwszej wpłaty za dany moduł kursu.

Aktualna ilość zapisanych osób na kurs (edycja jesień 2023): 45

Minimalna ilość do zawiązania grupy: 10 Maksymalna przewidziana ilość osób na kurs to 60.

 

Termin rozpoczęcia kursu

Na obecną chwilę realizowany jest nabór na kurs, którego rozpoczęcie zajęć kontaktowych jest planowane na rok 2021, po uzbieraniu się odpowiedniej ilości osób w grupie, lub na wakacje/wrzesień 2021. Informacje o stanie naboru, oraz wszelkie potrzebne informacje będą na bieżąco przekazywane za pośrednictwem strony adminakademia.pl oraz naszej strony na Facebook’u.

Można jeszcze ewentualnie podczepić się na swój sposób pod grupę, która rozpoczęła zajęcia z początkiem listopada 2020, aczkolwiek w formie do samodzielnej realizacji (więcej informacji można zasięgnąć pod kontakt@adminakademia.pl).      

Prowadzący kurs

Prowadzącym kurs jest Jarosław Karcewicz, twórca projektu AdminAkademia, w tym twórca materiałów na kanale YouTube AdminAkademia. Także tam można najszybciej chyba zobaczyć, na ile podoba się tłumaczenie materiału, itp.

Program kursu

    Część I – Introduction to Networks v7.0 (ITN)

 • Sieci dzisiaj
 • Podstawowa konfiguracja przełącznika i urządzeń końcowych
 • Protokoły sieciowe i modele sieci
 • Warstwa fizyczna
 • Systemy liczbowe
 • Warstwa łącza danych
 • Sieć Ethernet
 • Warstwa sieci
 • Rozwiązywanie adresów (ARP i Neighbor Discovery)
 • Podstawowa konfiguracja routera
 • Adresacja IPv4
 • Adresacja IPv6
 • ICMP
 • Warstwa transportowa
 • Warstwa aplikacji
 • Podstawy bezpieczeństwa sieci – hardening urządzeń
 • Budowanie małych sieci

Część II – Switching, Routing, and Wireless Essentials v7.0 (SRWE)

 • Podstawowa konfiguracja urządzeń
 • Koncepcja przełączania ramek
 • Wirtualne sieci LAN
 • Inter-VLAN rouitng
 • Protokoły drzewa opinającego
 • Agregacja portów
 • DHCP dla IPv4
 • Bezstanowa autokonfigracja adresów i DHCP dla IPv6
 • First Hop Redundancy Protocols
 • Bezpieczeństwo sieci LAN
 • Sieci bezprzewodowa – koncepcja działania i podstawowa konfiguracja
 • Routing statyczny dla IPv4 i IPv6

Część III – Enterprise Networking, Security, and Automation v7.0 (ENSA)

 • Jednoobszarowy OSPFv2
 • Bezpieczeństwo sieci
 • Listy kontroli dostępu
 • Translacja adresów sieciowych
 • Sieci rozległe
 • Wirtualne sieci prywatne i IPSec
 • Podstawy Quality of Service (QoS)
 • Monitorowanie i zarządzanie siecią
 • Wirtualizacja sieci
 • Automatyzacja sieci