Kurs 70-740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016/2019

Dlaczego warto zrealizować ten kurs u nas?

Opis kursu

Kurs jest szkoleniem nieautoryzowanym, autorskim (autoryzowany jest sporo sporo droższy niestety, co łatwo sprawdzić, i zapewne byłby wtedy nieosiągalny dla kieszeni przeciętnego Polaka, szczególnie studenta czy ucznia), aczkolwiek realizuje założenia programowe niezbędne do zdania egzaminu MS 70-740.

Kurs ten dostarcza wiedzy i umiejętności dotyczących wdrażania systemu Windows Server 2016/2019, zarządzania magazynem danych, podstaw zarządzania wirtualizacją w oparciu o Hyper-V, zarządzania klastrami, itp.

Po zakończeniu kursu, będzie jak najbardziej możliwe uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu, sygnowane przez AdminAkademia.

Metodologia realizacji kursu

 

Kurs jest realizowany jako kurs do samodzielnej realizacji, z wykorzystaniem technologii zdalnego nauczania, co oznacza, że:

• W ramach kursu uzyskuje się dostęp do nagrań z zajęć zdalno-kontaktowych, dla dwóch różnych grup nawet, dzięki czemu samodzielnie można uczestniczyć w zajęciach w sumie różniących się od zdalno-kontaktowych tym, że łatwiej można przewinąć wstecz i w przód, choć też do obrazu nie można co fakt zadawać pytań niestety (co nie oznacza, że nie można ich zadawać – od tegoż jest na przykład forum w kursie, a i w ramach rozsądku można też się umówić na spotkanie online w celu wyjaśnienia pytań jakie się uzbierały)

• Przyjmując taką formę kursu, nie jesteśmy ograniczeni dostępnością sali, nie musimy nigdzie dojeżdżać, itp. Po prostu rozsiądź się w swoim wygodnym fotelu i się ucz!

• Kurs wykorzystuje platformę e-learningową (Moodle), w ramach której zawarte są materiały teoretyczne w postaci filmów, zadania laboratoryjne do zajęć praktycznych (które prowadzący na filmie omawia, a kursant wykonuje następnie na swoim komputerze), testy weryfikujące zdobytą wiedzę teoretyczną, i inne materiały uzupełniające

• W ramach w/w kursu w platformie e-learningowej jest dostępne forum kursu, gdzie można zadawać pytania dot. przerabianego materiału, dyskutować, itp. (także jak najbardziej jest przewidziana możliwość kontaktu z prowadzącym kurs)

• Logikę realizacji kursu, oraz informacje organizacyjne, można znaleźć w poniższym filmie:

 

 

Warunki wstępne uczestnictwa w kursie

Uczestnictwo w kursie wymaga paradoksalnie znajomości materiału z kursu „Exam 70-742: Identity with Windows Server 2016”, tak więc jeżeli nie ma się wiedzy opanowanej z tegoż kursu 70-742, to przystępowanie do kursu 70-740 i kolejnych z cyklu jest na własne ryzyko. Obsługa usługi Active Directory, i usług certyfikatów jest podstawą dla tego kursu, do której się tu nie wraca.

Biorąc pod uwagę, że kurs posiada formę kursu zdalnego, to zakłada się, że kursant pracuje na swoim własnym komputerze (możnaby oczywiście zorganizować tutaj środowisko – ale tu nie ma co się oczekiwać, wchodziłoby to w skład ceny, i podrożyłoby cenę kursu). Stąd też komputer kursanta musi spełnić poniższe wymogi: 

• Procesor 64bit z obsługą rozkazów Intel VT-x/EPT lub AMD-V/RVI

• 8GB RAM

• posiadając dysk SSD będzie się mniej denerwowało 🙂

Prowadzący na początku kursu wskaże także ewentualne możliwości stworzenia sobie środowiska laboratoryjnego, choć w podstawowej zakładanej formie, będzie to wykorzystaniem oprogramowania Oracle VM VirtualBox.

 

Cennik kursu

Ilość godzin: Kurs obejmuje ~60h (zegarowych)

 

Cena: 340zł (przy zakupie całego kursu)

 

Cena: 390zł (przy zakupie ratalnym kursu – tj. kurs można zakupić w trzech ratach, po 130 zł każda)

* Przy zakupie ratalnym (zakup dzielony jest tu na 3 raty), po wpłacie każdej raty jest odblokowywana kolejna 1/3 kursu (nagrań kursu). W sytuacji chęci wyboru takowej opcji, należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym na kurs. Przy chęci odblokowania kolejnych z dwóch pozostałych części kursu, wystarczy już tylko przekazać takową informację na e-mail kontakt@adminakademia.pl

 

* Podane ceny to ceny brutto, tj. zawierają 23% podatku VAT

 

 

Przewidywane dodatkowe rabaty na kurs:

• 10% rabatu (dla wszystkich), dla osób, które już wcześniej zakupiły jakiś kurs AdminAkademia

• rabat przydzielany dla Patronów AdminAkademia, zgodnie z zasadami wskazanymi w naszym profilu Patronite

Powyższe rabaty są sumowane.

Dostęp do kursu jest nadawany po dokonaniu powyższej wpłaty.

 

 

Prowadzący kurs

Prowadzącym kurs jest Jarosław Karcewicz, twórca projektu AdminAkademia, w tym twórca materiałów na kanale YouTube AdminAkademia. Także tam można najszybciej chyba zobaczyć, na ile podoba się tłumaczenie materiału, itp.

Program kursu

Program kursu, w oparciu o zagadnienia w ramach egzaminu, przedstawionych na stronie:

https://www.microsoft.com/en-us/learning/exam-70-740.aspx

1. INSTALACJA, AKTUALIZACJA ORAZ MIGRACJA USTAWIEŃ W ŚRODOWISKU WINDOWS SERVER 2016/2019

 • Wprowadzenie do Windows Server 2016/2019
 • Instalacja i zarządzanie serwerem Nano i Server Core
 • Przygotowanie do aktualizacji i migracji środowiska
 • Migracja ról oraz organizacja pracy w środowisku Windows Server
 • Modele aktywacji systemu Windows Server

2. ZARZĄDZANIE LOKALNYM MAGAZYNEM SKŁADOWANIA DANYCH

 • Zarządzanie dyskami w Windows Server 2016/2019
 • Zarządzanie woluminami w Windows Server 2016/2019

3. IMPLEMENTOWANIE MIEJSCA SKŁADOWANIA DANYCH W ŚRODOWISKU ENTERPRISE

 • Przegląd metod składowania danych typu: direct-attached storage, network-attached storage i storage area networks
 • Porównanie Fibre Channel, iSCSI i FCoE
 • Konfiguracja zasobów współdzielonych w środowisku Windows Server 2016/2019

4. IMPLEMENTACJA STORAGE SPACES I DATA DEDUPLICATION

 • Wdrażanie Storage Spaces
 • Zarządzanie Storage Spaces
 • Wdrażanie Data Deduplication

5. INSTALACJA, KONFIGURACJA HYPER-V I ZARZĄDZANIE MASZYNAMI WIRTUALNYMI

 • Omówienie funkcji Hyper-V
 • Proces instalacji Hyper-V
 • Konfiguracja magazynu danych w Hyper-V
 • Konfiguracja sieci w Hyper-V
 • Konfiguracja maszyn wirtualnych Hyper-V
 • Zarządzanie maszynami wirtualnymi w Hyper-V

6. WDRAŻANIE I ZARZĄDZANIE KONTENERAMI W HYPER-V

 • Przegląd funkcji i zarządzanie kontenerami w Windows Server 2016/2019
 • Wdrażanie kontenerów w Windows Server 2016/2019
 • Instalacja, wdrażanie i zarządzanie kontenerami w Windows Server 2016/2019

7. PRZEGLĄD METOD WYSOKIEJ DOSTĘPNOŚCI I PROCESÓW RÓWNOWAŻENIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI

 • Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie systemu oraz danych za pomocą Windows Server Backup w Windows Server 2016/2019
 • Wysoka dostępność w środowisku Windows Server 2016/2019
 • Planowanie rozwiązań wysokodostępnych oraz odtwarzania danych dotyczących maszyn wirtualnych Hyper-V

8. IMPLEMENTOWANIE I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI TYPU FAILOVER CLUSTERING

 • Tworzenie i konfiguracja struktury failover cluster
 • Implementowanie wysokiej dostępności w oparciu o stretch clustering

9. IMPLEMENTOWANIE ROZWIĄZAŃ TYPU FAILOVER CLUSTERING DLA MASZYN WIRTUALNYCH W HYPER-V

 • Prezentacja i integracja Hyper-V w Windows Server 2016/2019 wraz z failover clustering
 • Implementacja i zarządzanie maszynami wirtualnymi w Hyper-V w scenariuszu failover clusters
 • Główne cechy wdrożeń maszyn wirtualnych w środowisku typu wysokiej dostępności i niezawodności

10. IMPLEMENTOWANIE NETWORK LOAD BALANCING

 • Przegląd metod zastosowania klastrów typu NLB
 • Konfiguracja klastrów NLB
 • Planowanie i implementacja NLB

11. TWORZENIE I ZARZĄDZANIE INSTALACJĄ OPARTĄ NA OBRAZACH DYSKOWYCH

 • Wprowadzenie do metodyki zarządzania obrazami
 • Tworzenie i zarządzanie obrazami instalacyjnymi przy użyciu MDT

12. ZARZĄDZANIE, MONITOROWANIE I OBSŁUGA WDROŻENIA OBRAZÓW MASZYN WIRTUALNYCH

 • Przegląd opcji wdrożenia infrastruktury WSUS
 • Proces implementacji struktury WSUS
 • Przegląd PowerShell DSC
 • Przegląd narzędzi do monitorowania Windows Server 2016/2019
 • Wykorzystanie Performance Monitor
 • Monitorowanie zdarzeń w Event Logs