Kurs 70-740: Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016/2019

Dlaczego warto zrealizować ten kurs u nas?

Opis kursu

Kurs jest szkoleniem nieautoryzowanym, autorskim (autoryzowany jest sporo sporo droższy niestety, co łatwo sprawdzić, i zapewne byłby wtedy nieosiągalny dla kieszeni przeciętnego Polaka, szczególnie studenta czy ucznia), aczkolwiek realizuje założenia programowe niezbędne do zdania egzaminu MS 70-740.

Kurs ten dostarcza wiedzy i umiejętności dotyczących wdrażania systemu Windows Server 2016/2019, zarządzania magazynem danych, podstaw zarządzania wirtualizacją w oparciu o Hyper-V, zarządzania klastrami itp.

Po zakończeniu kursu, będzie jak najbardziej możliwe uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu, sygnowane przez AdminAkademia.

Metodologia realizacji kursu

Kurs jest realizowany obecnie jako kurs zdalno-kontaktowy, z wykorzystaniem technologii zdalnego nauczania, co oznacza, że:

• Zajęcia kontaktowe realizowane są z wykorzystaniem profesjonalnej platformy do webinariów, i wspierane wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania Moodle (w niej zawarte są treści zadań, materiały, itp.)

•  Przyjmując taką formę kursu, nie jesteśmy ograniczeni dostępnością sali, nie musimy nigdzie dojeżdżać, itp. Po prostu rozsiądź się w swoim wygodnym fotelu i się ucz!

•  W ramach w/w kursu w platformie e-learningowej jest dostępne forum kursu, gdzie można zadawać pytania dot. przerabianego materiału, dyskutować, itp. (także jak najbardziej jest przewidziana możliwość kontaktu z prowadzącym kurs)

Warunki wstępne uczestnictwa w kursie

Uczestnictwo w kursie wymaga paradoksalnie znajomości materiału z kursu „Exam 70-742: Identity with Windows Server 2016”, tak więc jeżeli nie ma się wiedzy opanowanej z tegoż kursu 70-742, to przystępowanie do kursu 70-740 i kolejnych z cyklu jest na własne ryzyko. Obsługa usługi Active Directory, i usług certyfikatów jest podstawą dla tego kursu, do której się tu nie wraca.

Biorąc pod uwagę, że kurs posiada formę kursu zdalnego, to zakłada się, że kursant pracuje na swoim własnym komputerze (możnaby oczywiście zorganizować tutaj środowisko – ale tu nie ma co się oczekiwać, wchodziłoby to w skład ceny, i podrożyłoby cenę kursu). Stąd też komputer kursanta musi spełnić poniższe wymogi: 

• Procesor 64bit z obsługą rozkazów Intel VT-x/EPT lub AMD-V/RVI

• 8GB RAM

• posiadając dysk SSD będzie się mniej denerwowało 🙂

Prowadzący na początku kursu wskaże także ewentualne możliwości stworzenia sobie środowiska laboratoryjnego, choć w podstawowej zakładanej formie, będzie to wykorzystaniem oprogramowania Oracle VM VirtualBox.

Czas trwania i terminy zajęć kursu

• Ponieważ kurs jest realizowany w formie zdalnej, a więc nie wymaga rezerwacji i opłacania sal (itp. problemów), a też w każdym praktycznie kursie problemem wielkim jest wyrabianie się w wyznaczonej ilości godzin, to kurs tenże zakłada pewną orientacyjną ilość godzin, czyli 50h zegarowych (a nie lekcyjnych jak to w praktyce jest zazwyczaj – przy takiej formie zdalnej możemy bardziej dla nas ludzkie jednostki stosować 🙂 ), aczkolwiek nie jest to dla Nas ilość/wielkość ograniczająca, gdyż My stawiamy przede wszystkim na nauczanie, i nie chcemy oglądać się tylko na zegarek/kalendarz, ważniejsze jest dla nas zrealizowanie założonego materiału w sposób ludzki i sensowny (czyli może się a nuż okazać, że wyjdzie tych godzin i więcej, podany zakres godzin, jest zakresem orientacyjnym)

• Materiały do samodzielnej realizacji (takowe też są na kursie przewidywane) są udostępniane jak nazwa wskazuje do samodzielnej realizacji 🙂 I tu każdy kursant/kursantka decyduje samodzielnie, kiedy ten materiał opanować, mając na uwadze jednak, że nie opanowanie go jednak, może mieć pewne oczywiste skutki przy opanowywaniu materiału dalszego…

• Zajęcia praktyczne są zajęciami kontaktowymi z prowadzącym, realizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem profesjonalnej platformy do webinariów, przy czym zajęcia te odbywają się popołudniami w powszednie dni tygodnia (Poniedziałek-Piątek, godz.19:45-22:15), aczkolwiek tutaj już oczywiście dokładne terminy oraz godziny tychże zajęć, są uzgadniane po uruchomieniu kursu z kursantami – oczywiście idealnie wpasować się z terminami przy grupie osób nie jest łatwo, ale staramy się uwzględniać też możliwości kursantów (tj. dokładnie które popołudnie, którego dnia, zostanie ustalone po zebraniu takiej odpowiedniej informacji zadeklarowanej w formularzu zgłoszeniowym od wszystkich osób)

• Zakłada się, że kurs będzie się odbywał na przestrzeni nie krótszej jak 2 miesiące, i nie częściej jak 2 razy/dni w tygodniu (zbyt masowe pakowanie wiadomości nie ma sensu, a Nam zależy na nauczeniu czegoś, a nie odbębnieniu kursu), także My nie piszemy się na kursy „intensywne”, gdyż wg. Nas jest to oferowanie ułudy, i czulibyśmy się jakbyśmy jednak na swój sposób oszukiwali kursantów

Cennik kursu

Ilość godzin: ~50-60h (zegarowych)
Minimalna ilość osób na kursie: 8
Maksymalna ilość osób na kursie: 40

 

 

CENA WYJŚCIOWA ZA KURS W PEŁNEJ FORMIE ZDALNEJ: 550zł

Aktualna ilość zapisanych osób na kurs w tej powyższej formie:  11 (przy czym jest jeszcze 5 zgłoszeń, co do których jeszcze czekam na informację odnośnie wyboru formy kursu)

 

CENA WYJŚCIOWA ZA KURS W FORMIE DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI: 500zł

Aktualna ilość zapisanych osób na kurs w tej powyższej formie:  4 (przy czym jest jeszcze 5 zgłoszeń, co do których jeszcze czekam na informację odnośnie wyboru formy kursu)

 

 

Powyższe dwie formy różnią się tym, iż w pełnej formie zdalnej, będzie można uczestniczyć w zajęciach kontaktowych „na żywo”, w których można również zadawać pytania na bieżąco, rozmawiać na bieżąco z prowadzącym, bardziej więc przypominające tradycyjne zajęcia stacjonarne, natomiast forma do samodzielnej realizacji zakłada dostęp do filmów nagranych z powyższych spotkań kontaktowych „na żywo”, bez samego udziału w tych spotkaniach kontaktowych „na żywo” (przy czym pytania można także zadawać wtedy, z wykorzystaniem forum na stronie kursu w platformie e-learningowej).

 

Biorąc pod uwagę, że kurs danego modułu odbywa się na przełomie dwóch/trzech miesięcy, to opłatę można rozbić na dwie równe raty (każdy moduł traktowany tu jest jako osobny kurs). Pierwsza rata płatna do 2 dni od dnia rozpoczęcia kursu, druga rata do 45 dni od dnia rozpoczęcia kursu – tak aby można było rozbić sobie ten koszt na przestrzeni kursu.

 

 

 

Przewidywane dodatkowe rabaty na kurs:

• 5% rabatu (dla wszystkich), dla osób, które już wcześniej zakupiły jakiś kurs AdminAkademia

• 5% rabatu za dokonanie jednorazowej wpłaty za kurs

• rabat przydzielany dla Patronów AdminAkademia, zgodnie z zasadami wskazanymi w naszym profilu Patronite

• rabatu (dla wszystkich) zależny od ilości osób jakie zapisały się na kurs (15-20 osób – rabat 10%, 20-25 osób – rabat 15%, pow. 25 osób – rabat 20%, pow. 35 osób – rabat 25%)

 

 

Powyższe rabaty są sumowane.

Dostęp do kursu jest nadawany po dokonaniu pierwszej wpłaty za dany moduł kursu.

 

 

Prowadzący kurs

Prowadzącym kurs jest Jarosław Karcewicz, twórca projektu AdminAkademia, w tym twórca materiałów na kanale YouTube AdminAkademia. Także tam można najszybciej chyba zobaczyć, na ile podoba się tłumaczenie materiału, itp.

Program kursu

Program kursu, w oparciu o zagadnienia w ramach egzaminu, przedstawionych na stronie:

https://www.microsoft.com/en-us/learning/exam-70-740.aspx

1. INSTALACJA, AKTUALIZACJA ORAZ MIGRACJA USTAWIEŃ W ŚRODOWISKU WINDOWS SERVER 2016/2019

 • Wprowadzenie do Windows Server 2016/2019
 • Instalacja i zarządzanie serwerem Nano i Server Core
 • Przygotowanie do aktualizacji i migracji środowiska
 • Migracja ról oraz organizacja pracy w środowisku Windows Server
 • Modele aktywacji systemu Windows Server

2. ZARZĄDZANIE LOKALNYM MAGAZYNEM SKŁADOWANIA DANYCH

 • Zarządzanie dyskami w Windows Server 2016/2019
 • Zarządzanie woluminami w Windows Server 2016/2019

3. IMPLEMENTOWANIE MIEJSCA SKŁADOWANIA DANYCH W ŚRODOWISKU ENTERPRISE

 • Przegląd metod składowania danych typu: direct-attached storage, network-attached storage i storage area networks
 • Porównanie Fibre Channel, iSCSI i FCoE
 • Konfiguracja zasobów współdzielonych w środowisku Windows Server 2016/2019

4. IMPLEMENTACJA STORAGE SPACES I DATA DEDUPLICATION

 • Wdrażanie Storage Spaces
 • Zarządzanie Storage Spaces
 • Wdrażanie Data Deduplication

5. INSTALACJA, KONFIGURACJA HYPER-V I ZARZĄDZANIE MASZYNAMI WIRTUALNYMI

 • Omówienie funkcji Hyper-V
 • Proces instalacji Hyper-V
 • Konfiguracja magazynu danych w Hyper-V
 • Konfiguracja sieci w Hyper-V
 • Konfiguracja maszyn wirtualnych Hyper-V
 • Zarządzanie maszynami wirtualnymi w Hyper-V

6. WDRAŻANIE I ZARZĄDZANIE KONTENERAMI W HYPER-V

 • Przegląd funkcji i zarządzanie kontenerami w Windows Server 2016/2019
 • Wdrażanie kontenerów w Windows Server 2016/2019
 • Instalacja, wdrażanie i zarządzanie kontenerami w Windows Server 2016/2019

7. PRZEGLĄD METOD WYSOKIEJ DOSTĘPNOŚCI I PROCESÓW RÓWNOWAŻENIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI

 • Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie systemu oraz danych za pomocą Windows Server Backup w Windows Server 2016/2019
 • Wysoka dostępność w środowisku Windows Server 2016/2019
 • Planowanie rozwiązań wysokodostępnych oraz odtwarzania danych dotyczących maszyn wirtualnych Hyper-V

8. IMPLEMENTOWANIE I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI TYPU FAILOVER CLUSTERING

 • Tworzenie i konfiguracja struktury failover cluster
 • Implementowanie wysokiej dostępności w oparciu o stretch clustering

9. IMPLEMENTOWANIE ROZWIĄZAŃ TYPU FAILOVER CLUSTERING DLA MASZYN WIRTUALNYCH W HYPER-V

 • Prezentacja i integracja Hyper-V w Windows Server 2016/2019 wraz z failover clustering
 • Implementacja i zarządzanie maszynami wirtualnymi w Hyper-V w scenariuszu failover clusters
 • Główne cechy wdrożeń maszyn wirtualnych w środowisku typu wysokiej dostępności i niezawodności

10. IMPLEMENTOWANIE NETWORK LOAD BALANCING

 • Przegląd metod zastosowania klastrów typu NLB
 • Konfiguracja klastrów NLB
 • Planowanie i implementacja NLB

11. TWORZENIE I ZARZĄDZANIE INSTALACJĄ OPARTĄ NA OBRAZACH DYSKOWYCH

 • Wprowadzenie do metodyki zarządzania obrazami
 • Tworzenie i zarządzanie obrazami instalacyjnymi przy użyciu MDT

12. ZARZĄDZANIE, MONITOROWANIE I OBSŁUGA WDROŻENIA OBRAZÓW MASZYN WIRTUALNYCH

 • Przegląd opcji wdrożenia infrastruktury WSUS
 • Proces implementacji struktury WSUS
 • Przegląd PowerShell DSC
 • Przegląd narzędzi do monitorowania Windows Server 2016/2019
 • Wykorzystanie Performance Monitor
 • Monitorowanie zdarzeń w Event Logs