Kurs CCNAv7 (do samodzielnej realizacji)

Dlaczego warto zrealizować ten kurs u nas?

Opis kursu

Kurs jest szkoleniem autoryzowanym (i oczywiście tutaj w wersji do samodzielnej realizacji), i realizuje założenia programowe wyznaczone przez Cisco, przygotowujące do zdania egzaminu ”CCNA 200-301, po zdaniu to którego uzyskuje się certyfikat „Cisco Certified Network Associate”, jak również kurs pozwala zdobyć umiejętności oraz wiedzę w zakresie tejże tematyki, które są poszukiwane na rynku pracy.

Po zakończeniu modułu kursu, będzie jak najbardziej możliwe uzyskanie zaświadczenia ukończenia modułu kursu, sygnowane przez CISCO.

Metodologia realizacji kursu

 

Kurs jest realizowany jako kurs autoryzowany, tutaj w wersji do samodzielnej realizacji (jest także u nas realizowana wersja zdalno-kontaktowa: https://adminakademia.pl/kurs-ccna7/), z wykorzystaniem technologii zdalnego nauczania, co oznacza, że:

• W ramach kursu uzyskuje się dostęp do nagrań z zajęć zdalno-kontaktowych, dla dwóch różnych grup nawet, dzięki czemu samodzielnie można uczestniczyć w zajęciach w sumie różniących się od zdalno-kontaktowych tym, że łatwiej można przewinąć wstecz i w przód, choć też do obrazu nie można co fakt zadawać pytań niestety (co nie oznacza, że nie można ich zadawać – od tegoż jest na przykład forum w kursie, a i w ramach rozsądku można też się umówić na spotkanie online w celu wyjaśnienia pytań jakie się uzbierały)
Przykład takowych zajęć można zobaczyć tutaj:

 

Przyjmując taką formę kursu, nie jesteśmy ograniczeni dostępnością sali, nie musimy nigdzie dojeżdżać, itp. Po prostu rozsiądź się w swoim wygodnym fotelu i się ucz!

• Kurs wykorzystuje także platformę Cisco Netacad, jak również platformę  platformę e-learningową (Moodle), w ramach której zawarte są materiały teoretyczne w postaci filmów, zadania laboratoryjne do zajęć praktycznych (które są realizowane wspólnie z prowadzącym na zajęciach kontaktowych, tj. prowadzący je omawia, a kursant wykonuje następnie na swoim komputerze), testy weryfikujące zdobytą wiedzę teoretyczną, i inne materiały uzupełniające

• W ramach w/w kursu w platformie e-learningowej jest dostępne forum kursu, gdzie można zadawać pytania dot. przerabianego materiału, dyskutować, itp. (także jak najbardziej jest przewidziana możliwość kontaktu z prowadzącym kurs)

• Bardziej szczegółowo omówioną logikę realizacji kursu, oraz informacje organizacyjne, można znaleźć w poniższym filmie:

 

 

 

Warunki wstępne uczestnictwa w kursie

 

Od osób chcących uczestniczyć w kursie, nie ma większych wymagań.

Nie jest wymagana wiedza dotycząca sieci komputerowych.

Nie ma znaczenia kto jakie szkoły ukończył, gdyż  kurs zakłada naukę od podstaw.

Jeżeli więc do kursu chciałaby na przykład przystąpić osoba chcąca przekwalifikować się
z obecnie wykonywanego zawodu, to nie ma do tego przeciwwskazań.

Z punktu widzenia sprzętowego nie ma wielkich wymagań, wystarczające minimum, to zainstalowana na swoim komputerze aplikacja „Cisco Packet Tracer” (więcej informacji na wyżej zamieszczonym filmie informacyjnym).  

 

 

Cennik kursu

Ilość godzin: Kurs obejmuje ~50 (zegarowych) na każdy moduł kursu

 

Ceny wyjściowe za moduł kursu:

• 1 Moduł Introduction to Networks v7.0 (ITN)- 450 zł

2 Moduł Switching, Routing, and Wireless Essentials v7.0 (SRWE)
– 40
0 zł

3 Moduł Enterprise Networking, Security, and Automation v7.0 (ENSA)
– 35
0 zł

 

Możliwe jest również dostęp w kursie tylko do filmów z zajęć kontaktowych (tj. z dostępem do platformy Moodle AdminAkademia i filmów oraz materiałów tam zawartych, ale bez dostępu do platformy Netacad, bez możliwości uzyskania zaświadczenia ukończenia modułu kursu od Cisco), wtedy od w/w cen zostanie udzielony dodatkowy rabat w wysokości 30% (rabaty te wtedy się sumuje z wymienionymi kolejnymi poniżej). Przy wyborze takiego scenariusza należy zgłosić taką chęć mailem na adres e-mail: kontakt@adminakademia.pl 

 

 

 

Przewidywane dodatkowe rabaty na kurs:

• 5% rabatu (dla wszystkich), dla osób, które już wcześniej zakupiły jakiś kurs AdminAkademia

• 15% rabatu (dla wszystkich), dla osób, które dokonają jednorazowej wpłaty za cały kurs (za wszystkie 3 moduły)

• rabat przydzielany dla Patronów AdminAkademia, zgodnie z zasadami wskazanymi w naszym profilu Patronite

 

 

Powyższe rabaty są sumowane.

Dostęp do kursu jest nadawany po dokonaniu pierwszej wpłaty za dany moduł kursu.

 

 

 

Prowadzący kurs

Prowadzącym kurs jest Jarosław Karcewicz, twórca projektu AdminAkademia, w tym twórca materiałów na kanale YouTube AdminAkademia. Także tam można najszybciej chyba zobaczyć, na ile podoba się tłumaczenie materiału, itp.

Program kursu

 

 

Część I – Introduction to Networks v7.0 (ITN)

 

 • Sieci dzisiaj
 • Podstawowa konfiguracja przełącznika i urządzeń końcowych
 • Protokoły sieciowe i modele sieci
 • Warstwa fizyczna
 • Systemy liczbowe
 • Warstwa łącza danych
 • Sieć Ethernet
 • Warstwa sieci
 • Rozwiązywanie adresów (ARP i Neighbor Discovery)
 • Podstawowa konfiguracja routera
 • Adresacja IPv4
 • Adresacja IPv6
 • ICMP
 • Warstwa transportowa
 • Warstwa aplikacji
 • Podstawy bezpieczeństwa sieci – hardening urządzeń
 • Budowanie małych sieci

 

Część II – Switching, Routing, and Wireless Essentials v7.0 (SRWE)

 

 • Podstawowa konfiguracja urządzeń
 • Koncepcja przełączania ramek
 • Wirtualne sieci LAN
 • Inter-VLAN rouitng
 • Protokoły drzewa opinającego
 • Agregacja portów
 • DHCP dla IPv4
 • Bezstanowa autokonfigracja adresów i DHCP dla IPv6
 • First Hop Redundancy Protocols
 • Bezpieczeństwo sieci LAN
 • Sieci bezprzewodowa – koncepcja działania i podstawowa konfiguracja
 • Routing statyczny dla IPv4 i IPv6

 

 

Część III – Enterprise Networking, Security, and Automation v7.0 (ENSA)

 

 • Jednoobszarowy OSPFv2
 • Bezpieczeństwo sieci
 • Listy kontroli dostępu
 • Translacja adresów sieciowych
 • Sieci rozległe
 • Wirtualne sieci prywatne i IPSec
 • Podstawy Quality of Service (QoS)
 • Monitorowanie i zarządzanie siecią
 • Wirtualizacja sieci
 • Automatyzacja sieci