Kurs CCNP ENCOR/ENARSI

 

Aktualnie nabór na kurs w formule zdalno-kontaktowej jest zamknięty. Natomiast można się na niego zapisać w formule do samodzielnej-realizacji (szczegóły poniżej)

Dlaczego warto zrealizować ten kurs u nas?

Opis kursu

Kurs jest szkoleniem nieautoryzowanym, i realizuje założenia programowe wyznaczone przez Cisco, dla egzaminów CCNP ENCOR oraz CCNP ENARSI, choć co najistotniejsze – kurs pozwala zdobyć umiejętności oraz wiedzę w zakresie tejże tematyki, które są poszukiwane na rynku pracy.

Po zakończeniu kursu, będzie jak najbardziej możliwe uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu, wystawiane przez AdminAkademia.

Metodologia realizacji kursu

 

Kurs jest realizowany jako kurs zdalno-kontaktowy (jest także możliwy dostęp do kursu w formie do samodzielnej realizacji, informacje w cenniku), z wykorzystaniem technologii zdalnego nauczania, co oznacza, że:

• Zajęcia kontaktowe realizowane są z wykorzystaniem profesjonalnej platformy do webinariów

• Przyjmując taką formę kursu, nie jesteśmy ograniczeni dostępnością sali, nie musimy nigdzie dojeżdżać, itp. Po prostu rozsiądź się w swoim wygodnym fotelu i się ucz!

• Kurs wykorzystuje platformę e-learningową (Moodle), w ramach której zawarte są materiały teoretyczne w postaci filmów, zadania laboratoryjne do zajęć praktycznych (które są realizowane wspólnie z prowadzącym na zajęciach kontaktowych, tj. prowadzący je omawia, a kursant wykonuje następnie na swoim komputerze), i inne materiały uzupełniające

• W ramach w/w kursu w platformie e-learningowej jest dostępne forum kursu, gdzie można zadawać pytania dot. przerabianego materiału, dyskutować, itp. (także jak najbardziej jest przewidziana możliwość kontaktu z prowadzącym kurs)

• Bardziej szczegółowo omówioną logikę realizacji kursu, oraz informacje organizacyjne, będzie można uzyskać na pierwszych zajęciach, któe będą otwarte dla wszystkich

 

 

Warunki wstępne uczestnictwa w kursie

 

Uczestnictwo w kursie wymaga znajomości materiału z 3 pierwszych modułów kursu „CCNAv7”.

Biorąc pod uwagę, że kurs posiada formę kursu zdalnego, to zakłada się, że kursant pracuje na swoim własnym komputerze (możnaby oczywiście zorganizować tutaj środowisko – ale tu nie ma co się oczekiwać, wchodziłoby to w skład ceny, i podrożyłoby cenę kursu). Stąd też komputer kursanta musi spełnić poniższe wymogi: 

• Procesor 64bit z obsługą rozkazów Intel VT-x/EPT lub AMD-V/RVI

• 8GB RAM

• posiadając dysk SSD będzie się mniej denerwowało 🙂

Prowadzący na początku kursu wskaże także ewentualne możliwości stworzenia sobie środowiska laboratoryjnego, choć w podstawowej zakładanej formie, będzie to wykorzystanie oprogramowania Oracle VM VirtualBox/VMware Workstation oraz GNS3.

 

Czas trwania i terminy zajęć kursu

• Ponieważ kurs jest realizowany w formie zdalnej, a więc nie wymaga rezerwacji i opłacania sal (itp. problemów), a też w każdym praktycznie kursie problemem wielkim jest wyrabianie się w wyznaczonej ilości godzin, to kurs tenże zakłada pewną orientacyjną ilość godzin, czyli 50h zegarowych na moduł (a nie lekcyjnych jak to w praktyce jest zazwyczaj – przy takiej formie zdalnej możemy bardziej dla nas ludzkie jednostki stosować 🙂 ), aczkolwiek nie jest to dla Nas ilość/wielkość ograniczająca, gdyż My stawiamy przede wszystkim na nauczanie, i nie chcemy oglądać się tylko na zegarek/kalendarz, ważniejsze jest dla nas zrealizowanie założonego materiału w sposób ludzki i sensowny (czyli może się a nuż okazać, że wyjdzie tych godzin i więcej, podany zakres godzin, jest zakresem orientacyjnym)

• Zajęcia praktyczne są zajęciami kontaktowymi z prowadzącym, realizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem profesjonalnej platformy do webinariów, przy czym zajęcia te odbywają się popołudniami w powszednie dni tygodnia (w Poniedziałki godz.19:30-22:30), aczkolwiek tutaj już oczywiście dokładne terminy oraz godziny tychże zajęć, są uzgadniane po uruchomieniu kursu z kursantami – oczywiście idealnie wpasować się z terminami przy grupie osób nie jest łatwo, ale staramy się uwzględniać też możliwości kursantów (tj. dokładnie które popołudnie, którego dnia, zostanie ustalone po zebraniu takiej odpowiedniej informacji zadeklarowanej w formularzu zgłoszeniowym od wszystkich osób)

• Zakłada się, że kurs będzie się odbywał na przestrzeni nie krótszej jak 6 miesięcy, i nie częściej jak 2 razy/dni w tygodniu (zbyt masowe pakowanie wiadomości nie ma sensu, a Nam zależy na nauczeniu czegoś, a nie odbębnieniu kursu), także My nie piszemy się na kursy „intensywne”, gdyż wg. Nas jest to oferowanie ułudy, i czulibyśmy się jakbyśmy jednak na swój sposób oszukiwali kursantów

Cennik kursu

Ilość godzin: Kurs obejmuje ~80 (zegarowych) 

 

Cena wyjściowa za kurs w formule zdalno-kontaktowej: 850 zł (poniżej opisane są rabaty) – przy czym w tej formule możliwości zapisania się na kurs aktualnie już nie ma (można się zapisać na kurs w poniższej formule do samodzielnej realizacji)

Cena wyjściowa za kurs w formule do samodzielnej realizacji: 750 zł (poniżej opisane są rabaty)

 

Biorąc pod uwagę, że kurs danego modułu odbywa się na przez ok pół roku, to opłatę można rozbić na dwie równe raty. Pierwsza rata płatna do 2 dni od dnia rozpoczęcia kursu, druga rata do 90 dni od dnia rozpoczęcia kursu – tak aby można było rozbić sobie ten koszt na przestrzeni kursu.

Kurs w formule do samodzielnej realizacji różni się od formuły zdalno-kontaktowej tylko i wyłącznie tym, że nie będą wysyłane zaproszenia na spotkania kursu na platformie do webinariów, a będzie się realizowało zajęcia z odtworzenia, z nagrań z tychże zajęć.

 

 

Przewidywane dodatkowe rabaty na kurs:

• 5% rabatu (dla wszystkich), dla osób, które już wcześniej zakupiły jakiś kurs AdminAkademia

• 10% rabatu (dla wszystkich), dla osób, które dokonają jednorazowej wpłaty za cały kurs 

• rabat przydzielany dla Patronów AdminAkademia, zgodnie z zasadami wskazanymi w naszym profilu Patronite

• rabatu (dla wszystkich) zależny od ilości osób jakie zapisały się na kurs (15-20 osób – rabat 5%, 20-25 osób – rabat 10%, pow. 25 osób – rabat 15%, pow. 35 osób – rabat 20%, pow. 40 osób – rabat 25%)

 

 

Powyższe rabaty są sumowane.

Dostęp do kursu jest nadawany po dokonaniu pierwszej wpłaty za dany moduł kursu.

 

 

Aktualna ilość zapisanych osób na kurs: limit został osiągnięty

Maksymalna przewidziana ilość osób na kurs w formule zdalno kontaktowej to 60.

 

 

Termin rozpoczęcia kursu

 

Na obecną chwilę realizowany jest nabór na kurs, którego rozpoczęcie zajęć kontaktowych jest planowane 25 kwietnia 2022 r.
Informacje o stanie naboru, oraz wszelkie potrzebne informacje będą na bieżąco przekazywane za pośrednictwem strony adminakademia.pl oraz naszej strony na Facebook’u.

 

 

 

Prowadzący kurs

Prowadzącym kurs jest Jarosław Karcewicz, twórca projektu AdminAkademia, w tym twórca materiałów na kanale YouTube AdminAkademia. Także tam można najszybciej chyba zobaczyć, na ile podoba się tłumaczenie materiału, itp.

Program kursu

 

 

CCNP ENCOR

Szczegółowszą charakterystykę poniższych punktów można znaleźć tutaj:  CCNP-ENCOR-v8-Scope-and-Sequence.pdf

 1. Packet Forwarding
 2. Spanning Tree Protocol
 3. Advanced Spanning Tree Tuning
 4. Multiple Spanning Tree Protocol
 5. VLAN Trunks and EtherChannel Bundles
 6. IP Routing Essentials
 7. EIGRP
 8. OSPF
 9. Advanced OSPF
 10. OSPFv3
 11. BGP
 12. Advanced BGP
 13. Multicast
 14. QoS
 15. IP Services
 16. Overlay Tunnels
 17. Wireless Signals and Modulation
 18. Wireless Architecture Infrastructure
 19. Understanding Wireless Roaming and Location Services
 20. Authenticating Wireless Clients
 21. Troubleshooting Wireless Connectivity
 22. Enterprise Network Architecture
 23. Fabric Technologies
 24. Network Assurance
 25. Secure Network Access Control
 26. Network Device Access Control and Infrastructure Security
 27. Virtualization
 28. Foundational Network Programmability Concepts
 29. Introduction to Automation Tools

 

CCNP ENARSI

Szczegółowszą charakterystykę poniższych punktów można znaleźć tutaj:  CCNP-ENARSI-v8-Scope-and-Sequence.pdf

 1. IPv4/IPv6 Addressing and Routing Review
 2. EIGRP
 3. Advanced EIGRP
 4. Troubleshooting EIGRP for IPv4
 5. EIGRPv6
 6. OSPF
 7. Advanced OSPF
 8. Troubleshooting OSPFv2
 9. OSPFv3
 10. Troubleshooting OSPFv3
 11. BGP
 12. Advanced BGP
 13. BGP Path Selection
 14. Troubleshooting BGP
 15. Route Maps and Conditional Forwarding
 16. Route Redistribution
 17. Troubleshooting Redistribution
 18. VRF, MPLS, and MPLS Layer 3 VPNs
 19. DMVPN Tunnels
 20. Securing DMVPN Tunnels
 21. Troubleshooting ACLs and Prefix Lists
 22. Infrastructure Security
 23. Device Management and Management Tools Troubleshooting