Oferowane kursy z tematyki Linux:

  1. Linux LPIC-1 101 Podstawy administracji systemem Linux (część 1)
  2. Linux LPIC-1 102 Podstawy administracji systemem Linux (część 2)
  3. Linux LPIC-2 201 Architektura i niskopoziomowa konfiguracja systemu Linux i sieci
  4. Linux LPIC-2 202 Konfiguracja usług serwerowych i ich bezpieczeństwo
  5. Linux LPIC-3 303 Kryptografia, kontrola dostępu, bezpieczeństwo usług, bezpieczeństwo sieciowe