Kurs Linux LPIC-1 101 Podstawy administracji systemem Linux (część 1)

Dlaczego warto zrealizować ten kurs u nas?

Opis kursu

Kurs jest szkoleniem nieautoryzowanym, autorskim (autoryzowany jest sporo sporo droższy niestety, co łatwo sprawdzić, i zapewne byłby wtedy nieosiągalny dla kieszeni przeciętnego Polaka, szczególnie studenta czy ucznia), aczkolwiek realizuje założenia programowe niezbędne do zdania egzaminu ”LPIC-1 Exam 101″, po zdaniu to których dwóch egzaminów (wraz z Exam 102) uzyskuje się certyfikat „LPIC-1 Certified Linux Administrator”, jak również kurs pozwala zdobyć umiejętności oraz wiedzę w zakresie tejże tematyki, które są poszukiwane na rynku pracy.

Po zakończeniu kursu, będzie jak najbardziej możliwe uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu, sygnowane przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Katowicach oraz przez AdminAkademia.

Metodologia realizacji kursu

 

Kurs jest realizowany jako kurs do samodzielnej realizacji, z wykorzystaniem technologii zdalnego nauczania, co oznacza, że:

• W ramach kursu uzyskuje się dostęp do nagrań z zajęć zdalno-kontaktowych, dla dwóch różnych grup nawet, dzięki czemu samodzielnie można uczestniczyć w zajęciach w sumie różniących się od zdalno-kontaktowych tym, że łatwiej można przewinąć wstecz i w przód, choć też do obrazu nie można co fakt zadawać pytań niestety (co nie oznacza, że nie można ich zadawać – od tegoż jest na przykład forum w kursie, a i w ramach rozsądku można też się umówić na spotkanie online w celu wyjaśnienia pytań jakie się uzbierały)

• Przyjmując taką formę kursu, nie jesteśmy ograniczeni dostępnością sali, nie musimy nigdzie dojeżdżać, itp. Po prostu rozsiądź się w swoim wygodnym fotelu i się ucz!

• Kurs wykorzystuje platformę e-learningową (Moodle), w ramach której zawarte są materiały teoretyczne w postaci filmów, zadania laboratoryjne do zajęć praktycznych (które prowadzący na filmie omawia, a kursant wykonuje następnie na swoim komputerze), testy weryfikujące zdobytą wiedzę teoretyczną, i inne materiały uzupełniające

• W ramach w/w kursu w platformie e-learningowej jest dostępne forum kursu, gdzie można zadawać pytania dot. przerabianego materiału, dyskutować, itp. (także jak najbardziej jest przewidziana możliwość kontaktu z prowadzącym kurs)

• Logikę realizacji kursu, oraz informacje organizacyjne, można znaleźć w poniższym filmie:

 

 

Warunki wstępne uczestnictwa w kursie

 

Uczestnictwo w kursie wymaga znajomości podstaw obsługi komputera oraz podstaw teoretycznych działania sieci komputerowych (protokołu TCP/IP) 🙂

 

Cennik kursu

Ilość godzin: Kurs obejmuje ~50h (zegarowych)
Cena: 320zł

 

Przewidywane dodatkowe rabaty na kurs:

• 10% rabatu (dla wszystkich), dla osób, które już wcześniej zakupiły jakiś kurs AdminAkademia

• rabat przydzielany dla Patronów AdminAkademia, zgodnie z zasadami wskazanymi w naszym profilu Patronite

Powyższe rabaty są sumowane.

Dostęp do kursu jest nadawany po dokonaniu powyższej wpłaty.

 

 

 

Prowadzący kurs

Prowadzącym kurs jest Jarosław Karcewicz, twórca projektu AdminAkademia, w tym twórca materiałów na kanale YouTube AdminAkademia. Także tam można najszybciej chyba zobaczyć, na ile podoba się tłumaczenie materiału, itp.

Program kursu

1.Wstęp

 • Podstawowe informacje dotyczące dystrybucji GNU/Linux
 • Podstawy poruszania się w systemie GNU/Linux
 • Lokalizacja plików binarnych, bibliotek, konfiguracji, logów, danych, dokumentacji itd. („Filesystem Hierarchy Standard”)
 • Podstawowe polecenia:
  • Praca z plikami i katalogami – tworzenie, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, itp.
  • Operacje na tekście – przeglądanie, filtrowanie, wycinanie, zamiana, itp.
  • Wyszukiwanie plików/katalogów (find, locate, updatedb, /etc/updatedb.conf, whereis, which, type )
  • Wykorzystanie menedżera plików (mc) i edytorów tekstu w konsoli
 • Gdzie i jak szukać pomocy w systemie

2. Podstawy pracy w powłoce systemu GNU/Linux

 • przetwarzanie strumienia tekstowego za pomocą filtrów
 • używanie strumieni, potoków i przekierowań
 • przeszukiwanie zawartości plików tekstowych za pomocą wyrażeń regularnych

3. Zarządzanie lokalnymi użytkownikami oraz grupami, i prawami dostępu do danych w systemie GNU/Linux, oraz wykorzystywanie mechanizmu SUDO

4. Podstawy zarządzania dyskami w systemie GNU/Linux

 • tworzenie partycji i systemów plików
 • manualne i automatyczne montowanie i odmontowywanie systemów plików
 • ograniczanie wielkości dysku twardego dostępnego dla konta (disk quota)
 • utrzymanie systemów plików
 • monitorowanie wolnej przestrzeni dyskowej (df, du)
 • dowiązania twarde i symboliczne
 • podstawy mechanizmu LVM

5. Instalacja oprogramowania w dystrybucjach GNU/Linux

 • metody instalacji oprogramowania
 • mechanizmów pakietów (rpm/deb) i repozytoriów sieciowych
 • praca z menedżerami pakietów: dpkg, apt-get, apt, yum, dnf, zypper
  • obsługa repozytoriów
  • instalacja, aktualizacja, usuwanie, wyszukiwanie pakietów
  • tworzenie pakietów ze źródeł
 • kompilacja i instalacja oprogramowania ze źródeł, w dystrybucji wykorzystującej menedżer pakietów
 • konwersja i instalacja obcych pakietów binarnych (alien)
 • zarządzanie bibliotekami współdzielonymi

8. Zarządzanie procesami w systemie GNU/Linux

 • monitorowanie i zabijanie procesów
 • uruchamianie procesów  na pierwszym planie i w tle
 • modyfikacja priorytetów wykonywania procesów

9. Proces uruchamiania systemu GNU/Linux

 • znajomość sekwencji rozruchowej z BIOS/UEFI do zakończenia rozruchu
 • bootloader GRUB – rola i konfiguracja
 • mechanizmy uruchamiania usług: init i inittab (SysVinit), upstart, systemd, poziomy startu/cele startu
 • jądro systemu operacyjnego i jego parametry, initramdysk
 • przeglądanie zdarzeń  z procesu startu systemu

10. Podstawy konfiguracji sprzętu w systemie GNU/Linux

 • włączanie i wyłączanie urządzeń
 • narzędzia do wyświetlania/wyszukiwania informacji o sprzęcie
 • rozumienie koncepcji sysfs, udev, hald i dbus

11. System Linux jako gość wirtualizacji

12. Tworzenie i używanie wirtualnych maszyn w GNU/Linux używając KVM i libvirt