Kurs Linux LPIC-1 101 Podstawy administracji systemem Linux (część 1)

Dlaczego warto zrealizować ten kurs u nas?

Opis kursu

Kurs jest szkoleniem nieautoryzowanym, autorskim (autoryzowany jest sporo sporo droższy niestety, co łatwo sprawdzić, i zapewne byłby wtedy nieosiągalny dla kieszeni przeciętnego Polaka, szczególnie studenta czy ucznia), aczkolwiek realizuje założenia programowe niezbędne do zdania egzaminu ”LPIC-1 Exam 101″, po zdaniu to których dwóch egzaminów (wraz z Exam 102) uzyskuje się certyfikat „LPIC-1 Certified Linux Administrator”, jak również kurs pozwala zdobyć umiejętności oraz wiedzę w zakresie tejże tematyki, które są poszukiwane na rynku pracy.

Po zakończeniu kursu, będzie jak najbardziej możliwe uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu, sygnowane przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Katowicach oraz przez AdminAkademia.

Metodologia realizacji kursu

Kurs jest realizowany z wykorzystaniem technologii zdalnego nauczania, co oznacza, że:

• Przyjmując taką formę kursu, nie jesteśmy ograniczeni dostępnością sali, nie musimy nigdzie dojeżdżać, itp. Po prostu rozsiądź się w swoim wygodnym fotelu i się ucz!

•   W ramach kursu zajęcia podzielone są na część teoretyczną oraz praktyczną

• Część teoretyczna jest przygotowana w formie filmów wykładowych do samodzielnego opanowania (w dowolnym wygodnym dla siebie momencie, aczkolwiek jednak wymaga dany temat przeglądnięcia, przed realizacją części praktycznej z tego danego zagadnienia), uzyskana wiedza przygotowująca do części praktycznej weryfikowana będzie też poprzez testy – materiały te będą dostępne w kursie w platformie e-learningowej

• Natomiast część praktyczna jest realizowana jako zajęcia kontaktowe z prowadzącym, w sposób więc z jednej strony trochę bardziej tradycyjny, ale z drugiej też bardziej nowoczesny, gdyż z wykorzystaniem profesjonalnej platformy do webinariów (jak również wspomagająco będzie wykorzystywana platforma elearningowa – w niej zawarte są treści zadań, materiały, itp.)

• Kurs również wykorzystuje platformę e-learningową (Moodle), w ramach której  jak już wspomniano będą zawarte materiały wykładowe, z testami weryfikującymi zdobytą wiedzę teoretyczną, zadania laboratoryjne do zajęć praktycznych (które prowadzący omawia, a kursant wykonuje następnie na swoim komputerze), oraz zadania do samodzielnej realizacji (jakoś wiedzę należy gruntować między zajęciami), i inne materiały uzupełniające

Warunki wstępne uczestnictwa w kursie

 

Uczestnictwo w kursie wymaga znajomości podstaw obsługi komputera oraz podstaw teoretycznych działania sieci komputerowych (protokołu TCP/IP) 🙂

Czas trwania i terminy zajęć kursu

• Ponieważ kurs jest realizowany w formie zdalnej, a więc nie wymaga rezerwacji i opłacania sal (itp. problemów), a też w każdym praktycznie kursie problemem wielkim jest wyrabianie się w wyznaczonej ilości godzin, to kurs tenże zakłada pewną orientacyjną ilość godzin, czyli 50h zegarowych (a nie lekcyjnych jak to w praktyce jest zazwyczaj – przy takiej formie zdalnej możemy bardziej dla nas ludzkie jednostki stosować 🙂 ), aczkolwiek nie jest to dla Nas ilość/wielkość ograniczająca, gdyż My stawiamy przede wszystkim na nauczanie, i nie chcemy oglądać się tylko na zegarek/kalendarz, ważniejsze jest dla nas zrealizowanie założonego materiału w sposób ludzki i sensowny (czyli może się a nuż okazać, że wyjdzie tych godzin i więcej, podany zakres godzin, jest zakresem orientacyjnym)

• Część teoretyczna jest udostępniona do samodzielnej realizacji, i tu każdy kursant/kursantka decyduje samodzielnie, kiedy ten materiał opanować

• Zajęcia praktyczne są zajęciami kontaktowymi z prowadzącym, realizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem profesjonalnej platformy do webinariów, przy czym zajęcia te odbywają się popołudniami w powszednie dni tygodnia (Poniedziałek-Czwartek, godz.17:00-20:20), w terminach wakacyjnych kurs odbywa się również w Piątki, oraz Soboty, i w Niedziele (aczkolwiek tutaj już oczywiście dokładne terminy oraz godziny tychże zajęć, są uzgadniane po uruchomieniu kursu z kursantami – oczywiście idealnie wpasować się z terminami przy grupie osób nie jest łatwo, ale staramy się uwzględniać też możliwości kursantów)

• Zakłada się, że kurs będzie się odbywał na przestrzeni nie krótszej jak 2 miesiące, i nie częściej jak 2-3 razy/dni w tygodniu (zbyt masowe pakowanie wiadomości nie ma sensu, a Nam zależy na nauczeniu czegoś, a nie odbębnieniu kursu), także My nie piszemy się na kursy „intensywne”, gdyż wg. Nas jest to oferowanie ułudy, i czulibyśmy się jakbyśmy jednak na swój sposób oszukiwali kursantów

 

Cennik kursu

Ilość godzin: ~50-60h (zegarowych)
Minimalna ilość osób na kursie: 8
Maksymalna ilość osób na kursie: 20

 

 

CENA KURSU JEST ZALEŻNA OD ILOŚCI OSÓB ZAPISANYCH NA KURS:

1. Ceny dla studentów i absolwentów WSTI w Katowicach:

Ilość osób Cena kursu
8 500 zł
9 490 zł
10 475 zł
11 460 zł
12 450 zł
13 440 zł
14 430 zł
15 425 zł
16 420 zł
17 415 zł
18 410 zł
19 405 zł
20 400 zł

 

 

2. Ceny dla studentów pozostałych uczelni i uczniów:

Ilość osób Cena kursu
8 600 zł
9 590 zł
10 570 zł
11 555 zł
12 540 zł
13 525 zł
14 510 zł
15 490 zł
16 470 zł
17 455 zł
18 450 zł
19 445 zł
20 440 zł

 

 

3. Ceny dla pozostałych osób:

Ilość osób Cena kursu
8 650 zł
9 640 zł
10 620 zł
11 600 zł
12 585 zł
13 570 zł
14 550 zł
15 530 zł
16 510 zł
17 490 zł
18 480 zł
19 475 zł
20 470 zł

 

 

Przewidywane dodatkowe rabaty na kurs:

• 10% rabatu (dla wszystkich), którzy zgłoszą udział przed dniem rozpoczęciem kursu

Realizacja kursu zostanie oczywiście uruchomiona, jeżeli uzbiera się minimalna ilość chętnych osób. Osoby powyżej założonego limitu 20 osób, będą wpisywane na „listę rezerwową”.

Biorąc pod uwagę, że kurs odbywa się na przełomie dwóch/trzech miesięcy, to opłatę można rozbić na dwie równe raty. Pierwsza rata płatna do 2 dni od dnia rozpoczęcia kursu, druga rata do 45 dni od dnia rozpoczęcia kursu – tak aby można było rozbić sobie ten koszt na przestrzeni kursu.

 

 

Prowadzący kurs

Prowadzącym kurs jest Jarosław Karcewicz, twórca projektu AdminAkademia, w tym twórca materiałów na kanale YouTube AdminAkademia. Także tam można najszybciej chyba zobaczyć, na ile podoba się tłumaczenie materiału, itp.

Program kursu

1.Wstęp

 • Podstawowe informacje dotyczące dystrybucji GNU/Linux
 • Podstawy poruszania się w systemie GNU/Linux
 • Lokalizacja plików binarnych, bibliotek, konfiguracji, logów, danych, dokumentacji itd. („Filesystem Hierarchy Standard”)
 • Podstawowe polecenia:
  • Praca z plikami i katalogami – tworzenie, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, itp.
  • Operacje na tekście – przeglądanie, filtrowanie, wycinanie, zamiana, itp.
  • Wyszukiwanie plików/katalogów (find, locate, updatedb, /etc/updatedb.conf, whereis, which, type )
  • Wykorzystanie menedżera plików (mc) i edytorów tekstu w konsoli
 • Gdzie i jak szukać pomocy w systemie

2. Podstawy pracy w powłoce systemu GNU/Linux

 • przetwarzanie strumienia tekstowego za pomocą filtrów
 • używanie strumieni, potoków i przekierowań
 • przeszukiwanie zawartości plików tekstowych za pomocą wyrażeń regularnych

3. Zarządzanie lokalnymi użytkownikami oraz grupami, i prawami dostępu do danych w systemie GNU/Linux, oraz wykorzystywanie mechanizmu SUDO

4. Podstawy zarządzania dyskami w systemie GNU/Linux

 • tworzenie partycji i systemów plików
 • manualne i automatyczne montowanie i odmontowywanie systemów plików
 • ograniczanie wielkości dysku twardego dostępnego dla konta (disk quota)
 • utrzymanie systemów plików
 • monitorowanie wolnej przestrzeni dyskowej (df, du)
 • dowiązania twarde i symboliczne
 • podstawy mechanizmu LVM

5. Instalacja oprogramowania w dystrybucjach GNU/Linux

 • metody instalacji oprogramowania
 • mechanizmów pakietów (rpm/deb) i repozytoriów sieciowych
 • praca z menedżerami pakietów: dpkg, apt-get, apt, yum, dnf, zypper
  • obsługa repozytoriów
  • instalacja, aktualizacja, usuwanie, wyszukiwanie pakietów
  • tworzenie pakietów ze źródeł
 • kompilacja i instalacja oprogramowania ze źródeł, w dystrybucji wykorzystującej menedżer pakietów
 • konwersja i instalacja obcych pakietów binarnych (alien)
 • zarządzanie bibliotekami współdzielonymi

8. Zarządzanie procesami w systemie GNU/Linux

 • monitorowanie i zabijanie procesów
 • uruchamianie procesów  na pierwszym planie i w tle
 • modyfikacja priorytetów wykonywania procesów

9. Proces uruchamiania systemu GNU/Linux

 • znajomość sekwencji rozruchowej z BIOS/UEFI do zakończenia rozruchu
 • bootloader GRUB – rola i konfiguracja
 • mechanizmy uruchamiania usług: init i inittab (SysVinit), upstart, systemd, poziomy startu/cele startu
 • jądro systemu operacyjnego i jego parametry, initramdysk
 • przeglądanie zdarzeń  z procesu startu systemu

10. Podstawy konfiguracji sprzętu w systemie GNU/Linux

 • włączanie i wyłączanie urządzeń
 • narzędzia do wyświetlania/wyszukiwania informacji o sprzęcie
 • rozumienie koncepcji sysfs, udev, hald i dbus

11. System Linux jako gość wirtualizacji

12. Tworzenie i używanie wirtualnych maszyn w GNU/Linux używając KVM i libvirt