Kurs Linux LPIC-1 101 Podstawy administracji systemem Linux (część 1)

Dlaczego warto zrealizować ten kurs u nas?

Opis kursu

Kurs jest szkoleniem nieautoryzowanym, autorskim (autoryzowany jest sporo sporo droższy niestety, co łatwo sprawdzić, i zapewne byłby wtedy nieosiągalny dla kieszeni przeciętnego Polaka, szczególnie studenta czy ucznia), aczkolwiek realizuje założenia programowe niezbędne do zdania egzaminu ”LPIC-1 Exam 101″, po zdaniu to których dwóch egzaminów (wraz z Exam 102) uzyskuje się certyfikat „LPIC-1 Certified Linux Administrator”, jak również kurs pozwala zdobyć umiejętności oraz wiedzę w zakresie tejże tematyki, które są poszukiwane na rynku pracy.

Po zakończeniu kursu, będzie jak najbardziej możliwe uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu, sygnowane przez AdminAkademia.

Metodologia realizacji kursu

 

Kurs jest realizowany jako kurs do samodzielnej realizacji, z wykorzystaniem technologii zdalnego nauczania, co oznacza, że:

• W ramach kursu uzyskuje się dostęp do nagrań z zajęć zdalno-kontaktowych, dla dwóch różnych grup nawet, dzięki czemu samodzielnie można uczestniczyć w zajęciach w sumie różniących się od zdalno-kontaktowych tym, że łatwiej można przewinąć wstecz i w przód, choć też do obrazu nie można co fakt zadawać pytań niestety (co nie oznacza, że nie można ich zadawać – od tegoż jest na przykład forum w kursie, a i w ramach rozsądku można też się umówić na spotkanie online w celu wyjaśnienia pytań jakie się uzbierały)

• Przyjmując taką formę kursu, nie jesteśmy ograniczeni dostępnością sali, nie musimy nigdzie dojeżdżać, itp. Po prostu rozsiądź się w swoim wygodnym fotelu i się ucz!

• Kurs wykorzystuje platformę e-learningową (Moodle), w ramach której zawarte są materiały teoretyczne w postaci filmów, zadania laboratoryjne do zajęć praktycznych (które prowadzący na filmie omawia, a kursant wykonuje następnie na swoim komputerze), testy weryfikujące zdobytą wiedzę teoretyczną, i inne materiały uzupełniające

• W ramach w/w kursu w platformie e-learningowej jest dostępne forum kursu, gdzie można zadawać pytania dot. przerabianego materiału, dyskutować, itp. (także jak najbardziej jest przewidziana możliwość kontaktu z prowadzącym kurs)

• Logikę realizacji kursu, oraz informacje organizacyjne, można znaleźć w poniższym filmie:

 

Warunki wstępne uczestnictwa w kursie

 

Uczestnictwo w kursie wymaga znajomości podstaw obsługi komputera oraz podstaw teoretycznych działania sieci komputerowych (protokołu TCP/IP) 🙂

 

Cennik kursu

 

Ilość godzin: Kurs obejmuje ~40h nagrań (zegarowych)

 

Cena: 250 zł (przy zakupie całego kursu)

 

Cena: 300 zł (przy zakupie ratalnym kursu – tj. kurs można zakupić w trzech ratach, po 100 zł każda)

* Przy zakupie ratalnym (zakup dzielony jest tu na 3 raty), po wpłacie każdej raty jest odblokowywana kolejna 1/3 kursu (nagrań kursu). W sytuacji chęci wyboru takowej opcji, należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym na kurs. Przy chęci odblokowania kolejnych z dwóch pozostałych części kursu, wystarczy już tylko przekazać takową informację na e-mail kontakt@adminakademia.pl

 

* Podane ceny to ceny brutto, tj. zawierają 23% podatku VAT

 

 

Przewidywane dodatkowe rabaty na kurs:

• 10% rabatu (dla wszystkich), dla osób, które już wcześniej zakupiły jakiś kurs AdminAkademia

• rabat przydzielany dla Patronów AdminAkademia, zgodnie z zasadami wskazanymi w naszym profilu Patronite

Powyższe rabaty są sumowane.

Dostęp do kursu jest nadawany po dokonaniu powyższej wpłaty.

 

 

 

Prowadzący kurs

Prowadzącym kurs jest Jarosław Karcewicz, twórca projektu AdminAkademia, w tym twórca materiałów na kanale YouTube AdminAkademia. Także tam można najszybciej chyba zobaczyć, na ile podoba się tłumaczenie materiału, itp.

Program kursu

1.Wstęp

 • Podstawowe informacje dotyczące dystrybucji GNU/Linux
 • Podstawy poruszania się w systemie GNU/Linux
 • Lokalizacja plików binarnych, bibliotek, konfiguracji, logów, danych, dokumentacji itd. („Filesystem Hierarchy Standard”)
 • Podstawowe polecenia:
  • Praca z plikami i katalogami – tworzenie, kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, itp.
  • Operacje na tekście – przeglądanie, filtrowanie, wycinanie, zamiana, itp.
  • Wyszukiwanie plików/katalogów (find, locate, updatedb, /etc/updatedb.conf, whereis, which, type )
  • Wykorzystanie menedżera plików (mc) i edytorów tekstu w konsoli
 • Gdzie i jak szukać pomocy w systemie

2. Podstawy pracy w powłoce systemu GNU/Linux

 • przetwarzanie strumienia tekstowego za pomocą filtrów
 • używanie strumieni, potoków i przekierowań
 • przeszukiwanie zawartości plików tekstowych za pomocą wyrażeń regularnych

3. Zarządzanie lokalnymi użytkownikami oraz grupami, i prawami dostępu do danych w systemie GNU/Linux, oraz wykorzystywanie mechanizmu SUDO

4. Podstawy zarządzania dyskami w systemie GNU/Linux

 • tworzenie partycji i systemów plików
 • manualne i automatyczne montowanie i odmontowywanie systemów plików
 • ograniczanie wielkości dysku twardego dostępnego dla konta (disk quota)
 • utrzymanie systemów plików
 • monitorowanie wolnej przestrzeni dyskowej (df, du)
 • dowiązania twarde i symboliczne
 • podstawy mechanizmu LVM

5. Instalacja oprogramowania w dystrybucjach GNU/Linux

 • metody instalacji oprogramowania
 • mechanizmów pakietów (rpm/deb) i repozytoriów sieciowych
 • praca z menedżerami pakietów: dpkg, apt-get, apt, yum, dnf, zypper
  • obsługa repozytoriów
  • instalacja, aktualizacja, usuwanie, wyszukiwanie pakietów
  • tworzenie pakietów ze źródeł
 • kompilacja i instalacja oprogramowania ze źródeł, w dystrybucji wykorzystującej menedżer pakietów
 • konwersja i instalacja obcych pakietów binarnych (alien)
 • zarządzanie bibliotekami współdzielonymi

8. Zarządzanie procesami w systemie GNU/Linux

 • monitorowanie i zabijanie procesów
 • uruchamianie procesów  na pierwszym planie i w tle
 • modyfikacja priorytetów wykonywania procesów

9. Proces uruchamiania systemu GNU/Linux

 • znajomość sekwencji rozruchowej z BIOS/UEFI do zakończenia rozruchu
 • bootloader GRUB – rola i konfiguracja
 • mechanizmy uruchamiania usług: init i inittab (SysVinit), upstart, systemd, poziomy startu/cele startu
 • jądro systemu operacyjnego i jego parametry, initramdysk
 • przeglądanie zdarzeń  z procesu startu systemu

10. Podstawy konfiguracji sprzętu w systemie GNU/Linux

 • włączanie i wyłączanie urządzeń
 • narzędzia do wyświetlania/wyszukiwania informacji o sprzęcie
 • rozumienie koncepcji sysfs, udev, hald i dbus

11. System Linux jako gość wirtualizacji

12. Tworzenie i używanie wirtualnych maszyn w GNU/Linux używając KVM i libvirt