Kurs Linux LPIC-2

Konfiguracja usług serwerowych oraz

niskopoziomowa konfiguracja systemu Linux 

Dlaczego warto zrealizować ten kurs u nas?

Opis kursu

Kurs jest szkoleniem nieautoryzowanym, autorskim (autoryzowany jest sporo sporo droższy niestety, co łatwo sprawdzić, i zapewne byłby wtedy nieosiągalny dla kieszeni przeciętnego Polaka, szczególnie studenta czy ucznia), aczkolwiek realizuje założenia programowe niezbędne do zdania egzaminu ”LPIC-2 Exam 2-201″, oraz ”LPIC-2 Exam 2-202″ po zdaniu to których dwóch egzaminów uzyskuje się certyfikat „LPIC-2: Linux Engineer”, jak również kurs pozwala zdobyć umiejętności oraz wiedzę w zakresie tejże tematyki, które są poszukiwane na rynku pracy.

Po zakończeniu kursu, będzie jak najbardziej możliwe uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu, sygnowane przez AdminAkademia.

Metodologia realizacji kursu

 

Kurs jest realizowany jako kurs do samodzielnej realizacji, z wykorzystaniem technologii zdalnego nauczania, co oznacza, że:

• W ramach kursu uzyskuje się dostęp do nagrań z zajęć zdalno-kontaktowych, dla dwóch różnych grup nawet, dzięki czemu samodzielnie można uczestniczyć w zajęciach w sumie różniących się od zdalno-kontaktowych tym, że łatwiej można przewinąć wstecz i w przód, choć też do obrazu nie można co fakt zadawać pytań niestety (co nie oznacza, że nie można ich zadawać – od tegoż jest na przykład forum w kursie, a i w ramach rozsądku można też się umówić na spotkanie online w celu wyjaśnienia pytań jakie się uzbierały)

• Przyjmując taką formę kursu, nie jesteśmy ograniczeni dostępnością sali, nie musimy nigdzie dojeżdżać, itp. Po prostu rozsiądź się w swoim wygodnym fotelu i się ucz!

• Kurs wykorzystuje platformę e-learningową (Moodle), w ramach której zawarte są materiały teoretyczne w postaci filmów, zadania laboratoryjne do zajęć praktycznych (które prowadzący na filmie omawia, a kursant wykonuje następnie na swoim komputerze), testy weryfikujące zdobytą wiedzę teoretyczną, i inne materiały uzupełniające

• W ramach w/w kursu w platformie e-learningowej jest dostępne forum kursu, gdzie można zadawać pytania dot. przerabianego materiału, dyskutować, itp. (także jak najbardziej jest przewidziana możliwość kontaktu z prowadzącym kurs)

• Logikę realizacji kursu, oraz informacje organizacyjne, można znaleźć w poniższym filmie:

 

 

Warunki wstępne uczestnictwa w kursie

 

Uczestnictwo w kursie wymaga znajomości materiału z kursu „Linux LPIC-1 101 Podstawy administracji systemem Linux (część 1)„, tak więc jeżeli nie ma się wiedzy opanowanej z tegoż kursu LPIC1-101, to przystępowanie do kursu LPIC1-102 i kolejnych z cyklu jest na własne ryzyko. 

Biorąc pod uwagę, że kurs posiada formę kursu zdalnego, to zakłada się, że kursant pracuje na swoim własnym komputerze (możnaby oczywiście zorganizować tutaj środowisko – ale tu nie ma co się oczekiwać, wchodziłoby to w skład ceny, i podrożyłoby cenę kursu). Stąd też komputer kursanta musi spełnić poniższe wymogi: 

• Procesor 64bit z obsługą rozkazów Intel VT-x/EPT lub AMD-V/RVI

• 8GB RAM

• posiadając dysk SSD będzie się mniej denerwowało 🙂

Prowadzący na początku kursu wskaże także ewentualne możliwości stworzenia sobie środowiska laboratoryjnego, choć w podstawowej zakładanej formie, będzie to wykorzystanie oprogramowania Oracle VM VirtualBox.

 

 

Cennik kursu

Ilość godzin: Kurs obejmuje ~100h (zegarowych)

 

Cena: 400zł (przy zakupie całego kursu)

 

Cena: 450zł (przy zakupie ratalnym kursu – tj. kurs można zakupić w trzech ratach, po 150zł każda)

* Przy zakupie ratalnym (zakup dzielony jest tu na 3 raty), po wpłacie każdej raty jest odblokowywana kolejna 1/3 kursu (nagrań kursu). W sytuacji chęci wyboru takowej opcji, należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym na kurs. Przy chęci odblokowania kolejnych z dwóch pozostałych części kursu, wystarczy już tylko przekazać takową informację na e-mail kontakt@adminakademia.pl

* Podane ceny to ceny brutto, tj. zawierają 23% podatku VAT

 

Przewidywane dodatkowe rabaty na kurs:

• 10% rabatu (dla wszystkich), dla osób, które już wcześniej zakupiły jakiś kurs AdminAkademia

• rabat przydzielany dla Patronów AdminAkademia, zgodnie z zasadami wskazanymi w naszym profilu Patronite

Powyższe rabaty są sumowane.

Dostęp do kursu jest nadawany po dokonaniu powyższej wpłaty.

 

 

Powyższe rabaty są sumowane.

Dostęp do kursu jest nadawany po dokonaniu pierwszej wpłaty za dany moduł kursu.

Prowadzący kurs

Prowadzącym kurs jest Jarosław Karcewicz, twórca projektu AdminAkademia, w tym twórca materiałów na kanale YouTube AdminAkademia. Także tam można najszybciej chyba zobaczyć, na ile podoba się tłumaczenie materiału, itp.

Program kursu

 

1. Konfiguracja serwera DNS w systemie GNU/Linux

 • podstawy teoretyczne protokołu DNS
 • konfiguracja klienta DNS
 • instalacja oraz wstępna konfiguracja serwera BIND9.x
 • tworzenie oraz utrzymywanie strefy DNS
  • strefa podstawowa, podrzędna, skrótowa
  • strefa wyszukiwania do przodu oraz strefa wyszukiwania wstecznego (revDNS)
  • konfiguracja rekordów w strefie (SOA, NS, A, AAA, CNAME, MX, SRV, TXT, itd. )
  • usługa przesyłania dalej oraz warunkowego przesyłania dalej
  • weryfikacja poprawności konfiguracji strefy
 • konfiguracja serwera BIND w środowisku Chroot
 • konfiguracja mechanizmu podzielonego horyzontu w serwerze BIND
 • wykorzystanie mechanizmu TSIG
 • świadomość problematyki DNSsec, wykorzystania rekordów DANE, TLSA
 • świadomość istnienia dnsmasq, djbdns oraz PowerDNS

2. Konfiguracja serwera WWW w systemie GNU/Linux

 • instalacja i podstawowa konfiguracja serwera Apache2
 • pliki dziennika Apache2
 • metody udostępniania witryn WWW: wirtualny host oparty na nazwie, wirtualny host oparty na adresie IP, katalogi wirtualne/aliasy
 • zarządzanie modułami
 • indeksowanie oraz konfiguracja uwierzytelniania
 • ograniczanie dostępu do witryn
 • wykorzystanie .htaccess
 • konfiguracja PHP
 • konfiguracja witryny w dostępie szyfrowanym (HTTPS)
 • Instalacja i konfiguracja serwera proxy HTTP (Squid)
 • instalacja i konfiguracja serwera Nginx jako serwera WWW i odwrotnego proxy

3. Konfiguracja serwera FTP w systemie GNU/Linux

 • instalacja i konfiguracja serwera vsftpd, oraz Pure-FTPd
 • podstawowa konfiguracja TLS serwera FTP

4. Zarządzanie klientami w sieci w systemie GNU/Linux

 • instalacja i konfiguracja serwera DHCPv4 oraz DHCPv6

6. Konfiguracja serwera E-MAIL w systemie GNU/Linux

 • instalacja i konfiguracja serwera SMTP Postfix
 • instalacja i konfiguracja serwera POP/IMAP: dovecot oraz courier
 • formaty utrzymywania wiadomości: maildir oraz mailbox
 • analiza logów serwera oraz podstawowe polecenia dot. obsługi serwera Postfix
 • podstawowa konfiguracja TLS dla Postfixa, dovecot oraz courier
 • konfiguracja prostych zabezpieczeń antyspamowych w serwerze SMTP Postfix
 • bezpieczeństwo serwera pocztowego (skanowanie antywirsuowe oraz antyspamowe, DKIM, DMARC, SPF)
 • zarządzanie dostarczaniem wiadomości e-mail (sieve)
 • ograniczenia wielkości skrzynek pocztowych (Quota)
 • uaktywnienie portu submission (587tcp) w serwerze SMTP „Postfix”
 • instalacja i konfiguracja webowego klienta poczty elektronicznej 

7. Bezpieczeństwo systemu GNU/Linux

 • konfiguracja systemu GNU/Linux w roli rutera IPv4/IPv6
 • zaawansowana konfiguracja sieci (zarządzanie tablicą arp/sąsiedztwa, zarządzanie tablicą routingu IPv4/IPv6, monitorowanie sieci z wykorzystaniem narzędzi: netstat, lsof, nc, nmap, tcpdump)
 • filtrowanie komunikacji sieciowej TCP/IP (zapora ogniowa) z wykorzystaniem iptables/ip6tables
 • wykorzystanie mechanizmu fail2ban


8.Architektura systemu: jądro Linuksa

 • Komponenty jądra Linux
 • Kompilowanie jądra Linux
 • zarządzanie jądrem i modułami
 • Łaty: nakładanie i usuwanie
 • mechanizm udev

9. Modyfikacja procesu uruchamiania systemu GNU/Linux

 • Dostosowywanie uruchamiania systemu SysV-init
 • Dostosowywanie uruchamiania systemu Systemd
 • Przywracanie systemu (zrozumienie procesu startu, grub/grub2, fsck, tryb awaryjny)
 • Alternatywne programy ładujące (LILO, EXTLinux SYSLinux, ISOLinux, PXELinux)

10. Systemy plików w systemach GNU/Linux

 • podstawy montowania i odmontowywania systemów plików
 • automatyczne montowanie i odmontowywanie systemów plików (autofs)
 • zarządzanie partycją wymiany
 • typy systemów plików, i zarządzanie systemami plików: ext, xfs, zfs, btrfs
 • praca z systemem LUKS
 • wirtualne urządzenia blokowe (loop device) oraz mkisofs
 • monitorowanie dysków z wykorzystaniem smartd
 • hdparm, sdparm, nvme, tune2fs

11. Zaawansowana administracja pamięcią masową w systemach GNU/Linux

 • wprowadzenie do RAID
 • przygotowanie urządzeń do integracji w macierz RAID
 • konfiguracja macierzy RAID
 • kompilacja i instalacja oprogramowania ze źródeł, w dystrybucji wykorzystującej menedżer pakietów
 • konfiguracja celu oraz inicjatora iSCSI
 • wprowadzenie do LVM
 • konfiguracja i zarządzanie LVM, w tym: woluminy logiczne typu thin-provisioned, woluminy logiczne z przeplotem, woluminy logiczne dublowane, dynamiczna zmiana wielkości woluminów logicznych , migawki (snapshot), SSD cache

12. Konserwacja systemu GNU/Linux

 • problematyka tworzenia kopii zapasowych 
 • wykonywanie kopii zapasowych z wykorzystaniem narzędzi dd, tar, dump, rsync
 • świadomość istnienia systemów takich jak Amanda, Bacula, Bareos czy BackupPC

13. Pomiary i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem zasobów

 • pomiary użycia zasobów procesora, pamięci, dysków, sieci (uptime, iostat, sar, vmstat, lsof, ps, pstree, top/htop, netstat, w, itp.)
 • przewidywanie przyszłego zapotrzebowania na zasoby (collectd)