Kurs Linux LPIC-2

Konfiguracja usług serwerowych oraz

niskopoziomowa konfiguracja systemu Linux 

Dlaczego warto zrealizować ten kurs u nas?

Opis kursu

Kurs jest szkoleniem nieautoryzowanym, autorskim (autoryzowany jest sporo sporo droższy niestety, co łatwo sprawdzić, i zapewne byłby wtedy nieosiągalny dla kieszeni przeciętnego Polaka, szczególnie studenta czy ucznia), aczkolwiek realizuje założenia programowe niezbędne do zdania egzaminu ”LPIC-2 Exam 2-201″, oraz ”LPIC-2 Exam 2-202″ po zdaniu to których dwóch egzaminów uzyskuje się certyfikat „LPIC-2: Linux Engineer”, jak również kurs pozwala zdobyć umiejętności oraz wiedzę w zakresie tejże tematyki, które są poszukiwane na rynku pracy.

Po zakończeniu kursu, będzie jak najbardziej możliwe uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu, sygnowane przez AdminAkademia.

Metodologia realizacji kursu

Kurs jest realizowany obecnie jako kurs zdalno-kontaktowy, z wykorzystaniem technologii zdalnego nauczania, co oznacza, że:

• Zajęcia kontaktowe realizowane są z wykorzystaniem profesjonalnej platformy do webinariów, i wspierane wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania Moodle (w niej zawarte są treści zadań, materiały, itp.)

•  Przyjmując taką formę kursu, nie jesteśmy ograniczeni dostępnością sali, nie musimy nigdzie dojeżdżać, itp. Po prostu rozsiądź się w swoim wygodnym fotelu i się ucz!

•  W ramach w/w kursu w platformie e-learningowej jest dostępne forum kursu, gdzie można zadawać pytania dot. przerabianego materiału, dyskutować, itp. (także jak najbardziej jest przewidziana możliwość kontaktu z prowadzącym kurs)

 

Warunki wstępne uczestnictwa w kursie

 

Uczestnictwo w kursie wymaga znajomości materiału z kursu „Linux LPIC-1 101 Podstawy administracji systemem Linux (część 1)” jak również „Linux LPIC-1 102  Podstawy administracji systemem Linux (część 2)„, tak więc jeżeli nie ma się wiedzy opanowanej z tegoż kursu LPIC1-101 oraz LPIC1-102, to przystępowanie do kursu LPIC2 i kolejnych z cyklu jest na własne ryzyko. 

Biorąc pod uwagę, że kurs posiada formę kursu zdalnego, to zakłada się, że kursant pracuje na swoim własnym komputerze (możnaby oczywiście zorganizować tutaj środowisko – ale tu nie ma co się oszukiwać, wchodziłoby to w skład ceny, i podrożyłoby mocno cenę kursu). Stąd też komputer kursanta musi spełnić poniższe wymogi: 

• Procesor 64bit z obsługą rozkazów Intel VT-x/EPT lub AMD-V/RVI

• 8GB RAM

• posiadając dysk SSD będzie się mniej denerwowało 🙂

Prowadzący na początku kursu wskaże także ewentualne możliwości stworzenia sobie środowiska laboratoryjnego, choć w podstawowej zakładanej formie, będzie to wykorzystanie oprogramowania Oracle VM VirtualBox.

 

Czas trwania i terminy zajęć kursu

• Ponieważ kurs jest realizowany w formie zdalnej, a więc nie wymaga rezerwacji i opłacania sal (itp. problemów), a też w każdym praktycznie kursie problemem wielkim jest wyrabianie się w wyznaczonej ilości godzin, to kurs tenże zakłada pewną orientacyjną ilość godzin, czyli ok 80h zegarowych (a nie lekcyjnych jak to w praktyce jest zazwyczaj – przy takiej formie zdalnej możemy bardziej dla nas ludzkie jednostki stosować 🙂 ), aczkolwiek nie jest to dla Nas ilość/wielkość ograniczająca, gdyż My stawiamy przede wszystkim na nauczanie, i nie chcemy oglądać się tylko na zegarek/kalendarz, ważniejsze jest dla nas zrealizowanie założonego materiału w sposób ludzki i sensowny (czyli może się a nuż okazać, że wyjdzie tych godzin i więcej, podany zakres godzin, jest zakresem orientacyjnym)

• Materiały do samodzielnej realizacji są udostępniane jak nazwa wskazuje do samodzielnej realizacji 🙂 I tu każdy kursant/kursantka decyduje samodzielnie, kiedy ten materiał opanować, mając na uwadze jednak, że nie opanowanie go jednak, może mieć pewne oczywiste skutki przy opanowywaniu materiału dalszego…

• Zajęcia praktyczne są zajęciami kontaktowymi z prowadzącym, realizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem profesjonalnej platformy do webinariów, przy czym zajęcia te odbywają się popołudniami w powszednie dni tygodnia (Poniedziałek-Piątek, godz.19:30-22:30), aczkolwiek tutaj już oczywiście dokładne terminy oraz godziny tychże zajęć, są uzgadniane po uruchomieniu kursu z kursantami – oczywiście idealnie wpasować się z terminami przy grupie osób nie jest łatwo, ale staramy się uwzględniać też możliwości kursantów (tj. dokładnie które popołudnie, którego dnia, zostanie ustalone po zebraniu takiej odpowiedniej informacji zadeklarowanej w formularzu zgłoszeniowym od wszystkich osób)

• Zakłada się, że kurs będzie się odbywał na przestrzeni nie krótszej jak 5 miesięcy, i nie częściej jak 2 razy/dni w tygodniu (zbyt masowe pakowanie wiadomości nie ma sensu, a Nam zależy na nauczeniu czegoś, a nie odbębnieniu kursu), także My nie piszemy się na kursy „intensywne”, gdyż wg. Nas jest to oferowanie ułudy, i czulibyśmy się jakbyśmy jednak na swój sposób oszukiwali kursantów

 

Cennik kursu

Ilość godzin: ~80h (zegarowych)
Minimalna ilość osób na kursie: 8
Maksymalna ilość osób na kursie: 50 (w formule zdalno-kontaktowej)

 

 

CENA WYJŚCIOWA ZA KURS W PEŁNEJ FORMIE ZDALNEJ: 700zł

Aktualna ilość zapisanych osób na kurs w tej powyższej formie:  20

 

CENA WYJŚCIOWA ZA KURS W FORMIE DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI: 600zł

Aktualna ilość zapisanych osób na kurs w tej powyższej formie: 9

 

 

Powyższe dwie formy różnią się tym, iż w pełnej formie zdalnej, będzie można uczestniczyć w zajęciach kontaktowych „na żywo”, w których można również zadawać pytania na bieżąco, rozmawiać na bieżąco z prowadzącym, bardziej więc przypominające tradycyjne zajęcia stacjonarne, natomiast forma do samodzielnej realizacji zakłada dostęp do filmów nagranych z powyższych spotkań kontaktowych „na żywo”, bez samego udziału w tych spotkaniach kontaktowych „na żywo” (przy czym pytania można także zadawać wtedy, z wykorzystaniem forum na stronie kursu w platformie e-learningowej).

 

Biorąc pod uwagę, że niniejszy kurs odbywać się będzie na przełomie pół roku, to opłatę można rozbić na trzy równe raty. Pierwsza rata płatna do 2 dni od dnia rozpoczęcia kursu, druga rata do 60 dni od dnia rozpoczęcia kursu, druga rata do 120 dni od dnia rozpoczęcia kursu – tak aby można było rozbić sobie ten koszt na przestrzeni kursu.

 

 

Przewidywane dodatkowe rabaty na kurs:

• 5% rabatu (dla wszystkich), dla osób, które już wcześniej zakupiły jakiś kurs AdminAkademia

• 5% rabatu za dokonanie jednorazowej wpłaty za kurs

• rabat przydzielany dla Patronów AdminAkademia, zgodnie z zasadami wskazanymi w naszym profilu Patronite

• rabatu (dla wszystkich) zależny od ilości osób jakie zapisały się na kurs (15-20 osób – rabat 10%, 20-25 osób – rabat 15%, pow. 25 osób – rabat 20%, pow. 35 osób – rabat 25%, pow. 40 osób – rabat 30%)

 

 

Powyższe rabaty są sumowane.

Dostęp do kursu jest nadawany po dokonaniu pierwszej wpłaty za kurs.

Prowadzący kurs

Prowadzącym kurs jest Jarosław Karcewicz, twórca projektu AdminAkademia, w tym twórca materiałów na kanale YouTube AdminAkademia. Także tam można najszybciej chyba zobaczyć, na ile podoba się tłumaczenie materiału, itp.

Program kursu

 

1. Konfiguracja serwera DNS w systemie GNU/Linux

 • podstawy teoretyczne protokołu DNS
 • konfiguracja klienta DNS
 • instalacja oraz wstępna konfiguracja serwera BIND9.x
 • tworzenie oraz utrzymywanie strefy DNS
  • strefa podstawowa, podrzędna, skrótowa
  • strefa wyszukiwania do przodu oraz strefa wyszukiwania wstecznego (revDNS)
  • konfiguracja rekordów w strefie (SOA, NS, A, AAA, CNAME, MX, SRV, TXT, itd. )
  • usługa przesyłania dalej oraz warunkowego przesyłania dalej
  • weryfikacja poprawności konfiguracji strefy
 • konfiguracja serwera BIND w środowisku Chroot
 • konfiguracja mechanizmu podzielonego horyzontu w serwerze BIND
 • wykorzystanie mechanizmu TSIG
 • świadomość problematyki DNSsec, wykorzystania rekordów DANE, TLSA
 • świadomość istnienia dnsmasq, djbdns oraz PowerDNS

2. Konfiguracja serwera WWW w systemie GNU/Linux

 • instalacja i podstawowa konfiguracja serwera Apache2
 • pliki dziennika Apache2
 • metody udostępniania witryn WWW: wirtualny host oparty na nazwie, wirtualny host oparty na adresie IP, katalogi wirtualne/aliasy
 • zarządzanie modułami
 • indeksowanie oraz konfiguracja uwierzytelniania
 • ograniczanie dostępu do witryn
 • wykorzystanie .htaccess
 • konfiguracja PHP
 • konfiguracja witryny w dostępie szyfrowanym (HTTPS)
 • Instalacja i konfiguracja serwera proxy HTTP (Squid)
 • instalacja i konfiguracja serwera Nginx jako serwera WWW i odwrotnego proxy

3. Konfiguracja serwera FTP w systemie GNU/Linux

 • instalacja i konfiguracja serwera vsftpd, oraz Pure-FTPd
 • podstawowa konfiguracja TLS serwera FTP

4. Zarządzanie klientami w sieci w systemie GNU/Linux

 • instalacja i konfiguracja serwera DHCPv4 oraz DHCPv6

6. Konfiguracja serwera E-MAIL w systemie GNU/Linux

 • instalacja i konfiguracja serwera SMTP Postfix
 • instalacja i konfiguracja serwera POP/IMAP: dovecot oraz courier
 • formaty utrzymywania wiadomości: maildir oraz mailbox
 • analiza logów serwera oraz podstawowe polecenia dot. obsługi serwera Postfix
 • podstawowa konfiguracja TLS dla Postfixa, dovecot oraz courier
 • konfiguracja prostych zabezpieczeń antyspamowych w serwerze SMTP Postfix
 • bezpieczeństwo serwera pocztowego (skanowanie antywirsuowe oraz antyspamowe, DKIM, DMARC, SPF)
 • zarządzanie dostarczaniem wiadomości e-mail (sieve)
 • ograniczenia wielkości skrzynek pocztowych (Quota)
 • uaktywnienie portu submission (587tcp) w serwerze SMTP „Postfix”
 • instalacja i konfiguracja webowego klienta poczty elektronicznej 

7. Bezpieczeństwo systemu GNU/Linux

 • konfiguracja systemu GNU/Linux w roli rutera IPv4/IPv6
 • zaawansowana konfiguracja sieci (zarządzanie tablicą arp/sąsiedztwa, zarządzanie tablicą routingu IPv4/IPv6, monitorowanie sieci z wykorzystaniem narzędzi: netstat, lsof, nc, nmap, tcpdump)
 • filtrowanie komunikacji sieciowej TCP/IP (zapora ogniowa) z wykorzystaniem iptables/ip6tables
 • wykorzystanie mechanizmu fail2ban


8.Architektura systemu: jądro Linuksa

 • Komponenty jądra Linux
 • Kompilowanie jądra Linux
 • zarządzanie jądrem i modułami
 • Łaty: nakładanie i usuwanie
 • mechanizm udev

9. Modyfikacja procesu uruchamiania systemu GNU/Linux

 • Dostosowywanie uruchamiania systemu SysV-init
 • Dostosowywanie uruchamiania systemu Systemd
 • Przywracanie systemu (zrozumienie procesu startu, grub/grub2, fsck, tryb awaryjny)
 • Alternatywne programy ładujące (LILO, EXTLinux SYSLinux, ISOLinux, PXELinux)

10. Systemy plików w systemach GNU/Linux

 • podstawy montowania i odmontowywania systemów plików
 • automatyczne montowanie i odmontowywanie systemów plików (autofs)
 • zarządzanie partycją wymiany
 • typy systemów plików, i zarządzanie systemami plików: ext, xfs, zfs, btrfs
 • praca z systemem LUKS
 • wirtualne urządzenia blokowe (loop device) oraz mkisofs
 • monitorowanie dysków z wykorzystaniem smartd
 • hdparm, sdparm, nvme, tune2fs

11. Zaawansowana administracja pamięcią masową w systemach GNU/Linux

 • wprowadzenie do RAID
 • przygotowanie urządzeń do integracji w macierz RAID
 • konfiguracja macierzy RAID
 • kompilacja i instalacja oprogramowania ze źródeł, w dystrybucji wykorzystującej menedżer pakietów
 • konfiguracja celu oraz inicjatora iSCSI
 • wprowadzenie do LVM
 • konfiguracja i zarządzanie LVM, w tym: woluminy logiczne typu thin-provisioned, woluminy logiczne z przeplotem, woluminy logiczne dublowane, dynamiczna zmiana wielkości woluminów logicznych , migawki (snapshot), SSD cache

12. Konserwacja systemu GNU/Linux

 • problematyka tworzenia kopii zapasowych 
 • wykonywanie kopii zapasowych z wykorzystaniem narzędzi dd, tar, dump, rsync
 • świadomość istnienia systemów takich jak Amanda, Bacula, Bareos czy BackupPC

13. Pomiary i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem zasobów

 • pomiary użycia zasobów procesora, pamięci, dysków, sieci (uptime, iostat, sar, vmstat, lsof, ps, pstree, top/htop, netstat, w, itp.)
 • przewidywanie przyszłego zapotrzebowania na zasoby (collectd)