Kurs Linux LPIC-1 102  Podstawy administracji systemem Linux (część 2)

Dlaczego warto zrealizować ten kurs u nas?

Opis kursu

Kurs jest szkoleniem nieautoryzowanym, autorskim (autoryzowany jest sporo sporo droższy niestety, co łatwo sprawdzić, i zapewne byłby wtedy nieosiągalny dla kieszeni przeciętnego Polaka, szczególnie studenta czy ucznia), aczkolwiek realizuje założenia programowe niezbędne do zdania egzaminu ”LPIC-1 Exam 102″, po zdaniu to których dwóch egzaminów (wraz z Exam 101) uzyskuje się certyfikat „LPIC-1 Certified Linux Administrator”, jak również kurs pozwala zdobyć umiejętności oraz wiedzę w zakresie tejże tematyki, które są poszukiwane na rynku pracy.

Po zakończeniu kursu, będzie jak najbardziej możliwe uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu, sygnowane przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Katowicach oraz przez AdminAkademia.

Metodologia realizacji kursu

Kurs jest realizowany z wykorzystaniem technologii zdalnego nauczania, co oznacza, że:

• Przyjmując taką formę kursu, nie jesteśmy ograniczeni dostępnością sali, nie musimy nigdzie dojeżdżać, itp. Po prostu rozsiądź się w swoim wygodnym fotelu i się ucz!

•   W ramach kursu zajęcia podzielone są na część teoretyczną oraz praktyczną

• Część teoretyczna jest przygotowana w formie filmów wykładowych do samodzielnego opanowania (w dowolnym wygodnym dla siebie momencie, aczkolwiek jednak wymaga dany temat przeglądnięcia, przed realizacją części praktycznej z tego danego zagadnienia), uzyskana wiedza przygotowująca do części praktycznej weryfikowana będzie też poprzez testy – materiały te będą dostępne w kursie w platformie e-learningowej

• Natomiast część praktyczna jest realizowana jako zajęcia kontaktowe z prowadzącym, w sposób więc z jednej strony trochę bardziej tradycyjny, ale z drugiej też bardziej nowoczesny, gdyż z wykorzystaniem profesjonalnej platformy do webinariów (jak również wspomagająco będzie wykorzystywana platforma elearningowa – w niej zawarte są treści zadań, materiały, itp.)

• Kurs również wykorzystuje platformę e-learningową (Moodle), w ramach której  jak już wspomniano będą zawarte materiały wykładowe, z testami weryfikującymi zdobytą wiedzę teoretyczną, zadania laboratoryjne do zajęć praktycznych (które prowadzący omawia, a kursant wykonuje następnie na swoim komputerze), oraz zadania do samodzielnej realizacji (jakoś wiedzę należy gruntować między zajęciami), i inne materiały uzupełniające

Warunki wstępne uczestnictwa w kursie

 

Uczestnictwo w kursie wymaga znajomości podstaw obsługi komputera oraz podstaw teoretycznych działania sieci komputerowych (protokołu TCP/IP) 🙂

Biorąc pod uwagę, że kurs posiada formę kursu zdalnego, to zakłada się, że kursant pracuje na swoim własnym komputerze (możnaby oczywiście zorganizować tutaj środowisko – ale tu nie ma co się oczekiwać, wchodziłoby to w skład ceny, i podrożyłoby cenę kursu). Stąd też komputer kursanta musi spełnić poniższe wymogi: 

• Procesor 64bit z obsługą rozkazów Intel VT-x/EPT lub AMD-V/RVI

• 8GB RAM

• posiadając dysk SSD będzie się mniej denerwowało 🙂

Prowadzący na początku kursu wskaże także ewentualne możliwości stworzenia sobie środowiska laboratoryjnego, choć w podstawowej zakładanej formie, będzie to wykorzystanie oprogramowania Oracle VM VirtualBox.

Czas trwania i terminy zajęć kursu

• Ponieważ kurs jest realizowany w formie zdalnej, a więc nie wymaga rezerwacji i opłacania sal (itp. problemów), a też w każdym praktycznie kursie problemem wielkim jest wyrabianie się w wyznaczonej ilości godzin, to kurs tenże zakłada pewną orientacyjną ilość godzin, czyli 50h zegarowych (a nie lekcyjnych jak to w praktyce jest zazwyczaj – przy takiej formie zdalnej możemy bardziej dla nas ludzkie jednostki stosować 🙂 ), aczkolwiek nie jest to dla Nas ilość/wielkość ograniczająca, gdyż My stawiamy przede wszystkim na nauczanie, i nie chcemy oglądać się tylko na zegarek/kalendarz, ważniejsze jest dla nas zrealizowanie założonego materiału w sposób ludzki i sensowny (czyli może się a nuż okazać, że wyjdzie tych godzin i więcej, podany zakres godzin, jest zakresem orientacyjnym)

• Część teoretyczna jest udostępniona do samodzielnej realizacji, i tu każdy kursant/kursantka decyduje samodzielnie, kiedy ten materiał opanować

• Zajęcia praktyczne są zajęciami kontaktowymi z prowadzącym, realizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem profesjonalnej platformy do webinariów, przy czym zajęcia te odbywają się popołudniami w powszednie dni tygodnia (Poniedziałek-Czwartek, godz.17:00-20:20), w terminach wakacyjnych kurs odbywa się również w Piątki, oraz Soboty, i w Niedziele (aczkolwiek tutaj już oczywiście dokładne terminy oraz godziny tychże zajęć, są uzgadniane po uruchomieniu kursu z kursantami – oczywiście idealnie wpasować się z terminami przy grupie osób nie jest łatwo, ale staramy się uwzględniać też możliwości kursantów)

• Zakłada się, że kurs będzie się odbywał na przestrzeni nie krótszej jak 2 miesiące, i nie częściej jak 2-3 razy/dni w tygodniu (zbyt masowe pakowanie wiadomości nie ma sensu, a Nam zależy na nauczeniu czegoś, a nie odbębnieniu kursu), także My nie piszemy się na kursy „intensywne”, gdyż wg. Nas jest to oferowanie ułudy, i czulibyśmy się jakbyśmy jednak na swój sposób oszukiwali kursantów

Cennik kursu

Ilość godzin: ~50-60h (zegarowych)
Minimalna ilość osób na kursie: 8
Maksymalna ilość osób na kursie: 20

 

 

CENA KURSU JEST ZALEŻNA OD ILOŚCI OSÓB ZAPISANYCH NA KURS:

1. Ceny dla studentów i absolwentów WSTI w Katowicach:

Ilość osób Cena kursu
8 500 zł
9 490 zł
10 475 zł
11 460 zł
12 450 zł
13 440 zł
14 430 zł
15 425 zł
16 420 zł
17 415 zł
18 410 zł
19 405 zł
20 400 zł

 

 

2. Ceny dla studentów pozostałych uczelni i uczniów:

Ilość osób Cena kursu
8 600 zł
9 590 zł
10 570 zł
11 555 zł
12 540 zł
13 525 zł
14 510 zł
15 490 zł
16 470 zł
17 455 zł
18 450 zł
19 445 zł
20 440 zł

 

 

3. Ceny dla pozostałych osób:

Ilość osób Cena kursu
8 650 zł
9 640 zł
10 620 zł
11 600 zł
12 585 zł
13 570 zł
14 550 zł
15 530 zł
16 510 zł
17 490 zł
18 480 zł
19 475 zł
20 470 zł

 

 

Przewidywane dodatkowe rabaty na kurs:

• 10% rabatu (dla wszystkich), którzy zgłoszą udział przed dniem rozpoczęciem kursu

Realizacja kursu zostanie oczywiście uruchomiona, jeżeli uzbiera się minimalna ilość chętnych osób. Osoby powyżej założonego limitu 20 osób, będą wpisywane na „listę rezerwową”.

Biorąc pod uwagę, że kurs odbywa się na przełomie dwóch/trzech miesięcy, to opłatę można rozbić na dwie równe raty. Pierwsza rata płatna do 2 dni od dnia rozpoczęcia kursu, druga rata do 45 dni od dnia rozpoczęcia kursu – tak aby można było rozbić sobie ten koszt na przestrzeni kursu.

 

Prowadzący kurs

Prowadzącym kurs jest Jarosław Karcewicz, twórca projektu AdminAkademia, w tym twórca materiałów na kanale YouTube AdminAkademia. Także tam można najszybciej chyba zobaczyć, na ile podoba się tłumaczenie materiału, itp.

Program kursu

1. Obsługa i konfiguracja sieci w systemach GNU/Linux

 • podstawy protokołu TCP/IP (warstwy modelu OSI, porty TCP/UDP, protokół IPv4 oraz IPv6, protokół ICMP, podstawy protokołu Ethernet)
 • konfiguracja sieci w dystrybucjach opartych na Debianie
 • konfiguracja sieci w dystrybucjach opartych na RedHat (nmcli, nmtui, demon networkmanager oraz network) 
 • podstawy rozwiązywania problemów z siecią (ping, traceroute, mtr, netstat, ss, netcat, ifconfig, itp. )
 • podstawy systemu DNS
 • zarządzanie klientem DNS (dig, nslookup, resolv.conf, hosts, getent, konfiguracja pamięci podręcznej DNS)

2. Podstawy tworzenia skryptów BASH w systemach GNU/Linux

 • definicje zmiennych
 • instrukcje warunkowe i pętle
 • pobieranie danych
 • funkcje
 • wykorzystanie poleceń użytkowych wc, tr, sort, head, tail, tee, xargs, grep, find, locate i innych
 • wysyłanie maili z wiersza poleceń
 • ustawienia narodowe, strona kodowa

3. Automatyzacja zadań administracyjnych (cron, at, systemd) w systemach GNU/Linux

4. Podstawowa konfiguracja Mail Transfer Agent (MTA), przekierowania poczty oraz aliasy poczty

5. Instalacja oraz konfiguracja X11 (środowiska graficznego) w systemach GNU/Linux, w tym narzędzi dostępności oraz praca zdalna

6. Praca zdalna z użyciem SSH i zabezpieczanie danych za pomocą szyfrowania w systemach GNU/Linux

 • podstawy szyfrowania danych
 • podstawowa konfiguracja OpenSSH
 • wykorzystanie GPG do szyfrowania, deszyfrowania, podpisywania i weryfikowania plików
 • tunelowanie z wykorzystaniem SSH

7. Zarządzanie usługą czasu systemowego w systemach GNU/Linux

 • ustawianie daty i czasu
 • konfiguracja strefy czasowej
 • synchronizacja czasu z użyciem NTP

8. Obsługa logów systemowych (dzienników zdarzeń) w systemie GNU/Linux

 • obsługa/konfiguracja mechanizmu SYSLOG, filtrowanie logów, rotacja logów, zdalny zapisów logów
 • obsługa/konfiguracja mechanizmu systemd-journald
 • zrozumienie interakcji rsyslog z systemd-journald

9. Zarządzanie drukarkami i drukowaniem

 • podstawowa konfiguracja drukarek (drukarki lokalne i zdalne CUPS, /etc/cups, lpd, lpr, lprm, lpq)
 • zarządzanie kolejkami wydruku (dodawanie, usuwanie elementów kolejki)

10. Podstawy zarządzania bezpieczeństwem systemu

 • audyt systemu w celu znalezienia plików z ustawionym bitem suid/sgid
 • wykorzystanie nmap i netstat do wykrywania otwartych portów w systemie
 • ustawianie limitów logowania użytkowników, procesów i wykorzystania pamięci
 • określanie, którzy użytkownicy zalogowali się do systemu, lub są aktualnie zalogowani
 • czas życia haseł i wymuszanie zmiany hasła
 • zadania TCP wrapper
 • wyłączanie nieużywanych usług/demonów
 • podstawowa konfiguracja i użycie sudo