Kurs Linux LPIC-1 102  Podstawy administracji systemem Linux (część 2)

Dlaczego warto zrealizować ten kurs u nas?

Opis kursu

Kurs jest szkoleniem nieautoryzowanym, autorskim (autoryzowany jest sporo sporo droższy niestety, co łatwo sprawdzić, i zapewne byłby wtedy nieosiągalny dla kieszeni przeciętnego Polaka, szczególnie studenta czy ucznia), aczkolwiek realizuje założenia programowe niezbędne do zdania egzaminu ”LPIC-1 Exam 102″, po zdaniu to których dwóch egzaminów (wraz z Exam 101) uzyskuje się certyfikat „LPIC-1 Certified Linux Administrator”, jak również kurs pozwala zdobyć umiejętności oraz wiedzę w zakresie tejże tematyki, które są poszukiwane na rynku pracy.

Po zakończeniu kursu, będzie jak najbardziej możliwe uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu, sygnowane przez AdminAkademia.

Metodologia realizacji kursu

Kurs jest realizowany obecnie jako kurs zdalno-kontaktowy, z wykorzystaniem technologii zdalnego nauczania, co oznacza, że:

• Zajęcia kontaktowe realizowane są z wykorzystaniem profesjonalnej platformy do webinariów, i wspierane wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania Moodle (w niej zawarte są treści zadań, materiały, itp.)

•  Przyjmując taką formę kursu, nie jesteśmy ograniczeni dostępnością sali, nie musimy nigdzie dojeżdżać, itp. Po prostu rozsiądź się w swoim wygodnym fotelu i się ucz!

•  W ramach w/w kursu w platformie e-learningowej jest dostępne forum kursu, gdzie można zadawać pytania dot. przerabianego materiału, dyskutować, itp. (także jak najbardziej jest przewidziana możliwość kontaktu z prowadzącym kurs)

 

Warunki wstępne uczestnictwa w kursie

 

Uczestnictwo w kursie wymaga znajomości materiału z kursu „Linux LPIC-1 101 Podstawy administracji systemem Linux (część 1)„, tak więc jeżeli nie ma się wiedzy opanowanej z tegoż kursu LPIC1-101, to przystępowanie do kursu LPIC1-102 i kolejnych z cyklu jest na własne ryzyko. 

Biorąc pod uwagę, że kurs posiada formę kursu zdalnego, to zakłada się, że kursant pracuje na swoim własnym komputerze (możnaby oczywiście zorganizować tutaj środowisko – ale tu nie ma co się oczekiwać, wchodziłoby to w skład ceny, i podrożyłoby cenę kursu). Stąd też komputer kursanta musi spełnić poniższe wymogi: 

• Procesor 64bit z obsługą rozkazów Intel VT-x/EPT lub AMD-V/RVI

• 8GB RAM

• posiadając dysk SSD będzie się mniej denerwowało 🙂

Prowadzący na początku kursu wskaże także ewentualne możliwości stworzenia sobie środowiska laboratoryjnego, choć w podstawowej zakładanej formie, będzie to wykorzystanie oprogramowania Oracle VM VirtualBox.

 

Czas trwania i terminy zajęć kursu

• Ponieważ kurs jest realizowany w formie zdalnej, a więc nie wymaga rezerwacji i opłacania sal (itp. problemów), a też w każdym praktycznie kursie problemem wielkim jest wyrabianie się w wyznaczonej ilości godzin, to kurs tenże zakłada pewną orientacyjną ilość godzin, czyli 50h zegarowych (a nie lekcyjnych jak to w praktyce jest zazwyczaj – przy takiej formie zdalnej możemy bardziej dla nas ludzkie jednostki stosować 🙂 ), aczkolwiek nie jest to dla Nas ilość/wielkość ograniczająca, gdyż My stawiamy przede wszystkim na nauczanie, i nie chcemy oglądać się tylko na zegarek/kalendarz, ważniejsze jest dla nas zrealizowanie założonego materiału w sposób ludzki i sensowny (czyli może się a nuż okazać, że wyjdzie tych godzin i więcej, podany zakres godzin, jest zakresem orientacyjnym)

• Materiały do samodzielnej realizacji są udostępniane jak nazwa wskazuje do samodzielnej realizacji 🙂 I tu każdy kursant/kursantka decyduje samodzielnie, kiedy ten materiał opanować, mając na uwadze jednak, że nie opanowanie go jednak, może mieć pewne oczywiste skutki przy opanowywaniu materiału dalszego…

• Zajęcia praktyczne są zajęciami kontaktowymi z prowadzącym, realizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem profesjonalnej platformy do webinariów, przy czym zajęcia te odbywają się popołudniami w powszednie dni tygodnia (Poniedziałek-Piątek, godz.19:45-22:15), aczkolwiek tutaj już oczywiście dokładne terminy oraz godziny tychże zajęć, są uzgadniane po uruchomieniu kursu z kursantami – oczywiście idealnie wpasować się z terminami przy grupie osób nie jest łatwo, ale staramy się uwzględniać też możliwości kursantów (tj. dokładnie które popołudnie, którego dnia, zostanie ustalone po zebraniu takiej odpowiedniej informacji zadeklarowanej w formularzu zgłoszeniowym od wszystkich osób)

• Zakłada się, że kurs będzie się odbywał na przestrzeni nie krótszej jak 2 miesiące, i nie częściej jak 2 razy/dni w tygodniu (zbyt masowe pakowanie wiadomości nie ma sensu, a Nam zależy na nauczeniu czegoś, a nie odbębnieniu kursu), także My nie piszemy się na kursy „intensywne”, gdyż wg. Nas jest to oferowanie ułudy, i czulibyśmy się jakbyśmy jednak na swój sposób oszukiwali kursantów

 

Cennik kursu

Ilość godzin: ~50-60h (zegarowych)
Minimalna ilość osób na kursie: 8
Maksymalna ilość osób na kursie: 40

 

 

CENA WYJŚCIOWA ZA KURS W PEŁNEJ FORMIE ZDALNEJ: 550zł

Aktualna ilość zapisanych osób na kurs w tej powyższej formie:  8 (przy czym jest jeszcze 1 zgłoszenie, co do którego jeszcze czekam na informację odnośnie wyboru formy kursu)

 

CENA WYJŚCIOWA ZA KURS W FORMIE DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI: 500zł

Aktualna ilość zapisanych osób na kurs w tej powyższej formie: 2 (przy czym jest jeszcze 1 zgłoszenie, co do którego jeszcze czekam na informację odnośnie wyboru formy kursu)

 

 

Powyższe dwie formy różnią się tym, iż w pełnej formie zdalnej, będzie można uczestniczyć w zajęciach kontaktowych „na żywo”, w których można również zadawać pytania na bieżąco, rozmawiać na bieżąco z prowadzącym, bardziej więc przypominające tradycyjne zajęcia stacjonarne, natomiast forma do samodzielnej realizacji zakłada dostęp do filmów nagranych z powyższych spotkań kontaktowych „na żywo”, bez samego udziału w tych spotkaniach kontaktowych „na żywo” (przy czym pytania można także zadawać wtedy, z wykorzystaniem forum na stronie kursu w platformie e-learningowej).

 

Biorąc pod uwagę, że kurs danego modułu odbywa się na przełomie dwóch/trzech miesięcy, to opłatę można rozbić na dwie równe raty (każdy moduł traktowany tu jest jako osobny kurs). Pierwsza rata płatna do 2 dni od dnia rozpoczęcia kursu, druga rata do 45 dni od dnia rozpoczęcia kursu – tak aby można było rozbić sobie ten koszt na przestrzeni kursu.

 

 

Przewidywane dodatkowe rabaty na kurs:

• 5% rabatu (dla wszystkich), dla osób, które już wcześniej zakupiły jakiś kurs AdminAkademia

• 5% rabatu za dokonanie jednorazowej wpłaty za kurs

• rabat przydzielany dla Patronów AdminAkademia, zgodnie z zasadami wskazanymi w naszym profilu Patronite

• rabatu (dla wszystkich) zależny od ilości osób jakie zapisały się na kurs (15-20 osób – rabat 10%, 20-25 osób – rabat 15%, pow. 25 osób – rabat 20%, pow. 35 osób – rabat 25%)

 

 

Powyższe rabaty są sumowane.

Dostęp do kursu jest nadawany po dokonaniu pierwszej wpłaty za dany moduł kursu.

Prowadzący kurs

Prowadzącym kurs jest Jarosław Karcewicz, twórca projektu AdminAkademia, w tym twórca materiałów na kanale YouTube AdminAkademia. Także tam można najszybciej chyba zobaczyć, na ile podoba się tłumaczenie materiału, itp.

Program kursu

1. Obsługa i konfiguracja sieci w systemach GNU/Linux

 • podstawy protokołu TCP/IP (warstwy modelu OSI, porty TCP/UDP, protokół IPv4 oraz IPv6, protokół ICMP, podstawy protokołu Ethernet)
 • konfiguracja sieci w dystrybucjach opartych na Debianie
 • konfiguracja sieci w dystrybucjach opartych na RedHat (nmcli, nmtui, demon networkmanager oraz network) 
 • podstawy rozwiązywania problemów z siecią (ping, traceroute, mtr, netstat, ss, netcat, ifconfig, itp. )
 • podstawy systemu DNS
 • zarządzanie klientem DNS (dig, nslookup, resolv.conf, hosts, konfiguracja pamięci podręcznej DNS)

2. Podstawy tworzenia skryptów BASH w systemach GNU/Linux

 • definicje zmiennych
 • instrukcje warunkowe i pętle
 • pobieranie danych
 • funkcje
 • wykorzystanie poleceń użytkowych wc, tr, sort, head, tail, tee, xargs, grep, find, locate i innych
 • wysyłanie maili z wiersza poleceń
 • ustawienia narodowe, strona kodowa

3. Automatyzacja zadań administracyjnych (cron, at, systemd) w systemach GNU/Linux

4. Podstawowa konfiguracja Mail Transfer Agent (MTA), przekierowania poczty oraz aliasy poczty

5. Instalacja oraz konfiguracja X11 (środowiska graficznego) w systemach GNU/Linux, w tym narzędzi dostępności oraz praca zdalna

6. Praca zdalna z użyciem SSH oraz zabezpieczanie danych za pomocą szyfrowania w systemach GNU/Linux

 • podstawy szyfrowania danych
 • podstawowa konfiguracja OpenSSH
 • wykorzystanie GPG do szyfrowania, deszyfrowania, podpisywania i weryfikowania plików
 • tunelowanie z wykorzystaniem SSH

7. Zarządzanie usługą czasu systemowego w systemach GNU/Linux

 • ustawianie daty i czasu
 • konfiguracja strefy czasowej
 • synchronizacja czasu z użyciem NTP

8. Obsługa logów systemowych (dzienników zdarzeń) w systemie GNU/Linux

 • obsługa/konfiguracja mechanizmu SYSLOG, filtrowanie logów, rotacja logów, zdalny zapisów logów
 • obsługa/konfiguracja mechanizmu systemd-journald
 • zrozumienie interakcji rsyslog z systemd-journald

9. Zarządzanie drukarkami i drukowaniem

 • podstawowa konfiguracja drukarek (drukarki lokalne i zdalne CUPS, /etc/cups, lpd, lpr, lprm, lpq)
 • zarządzanie kolejkami wydruku (dodawanie, usuwanie elementów kolejki)

10. Podstawy zarządzania bezpieczeństwem systemu

 • audyt systemu w celu znalezienia plików z ustawionym bitem suid/sgid
 • wykorzystanie nmap i netstat do wykrywania otwartych portów w systemie
 • ustawianie limitów logowania użytkowników, procesów i wykorzystania pamięci
 • określanie, którzy użytkownicy zalogowali się do systemu, lub są aktualnie zalogowani
 • czas życia haseł i wymuszanie zmiany hasła
 • zadania TCP wrapper
 • wyłączanie nieużywanych usług/demonów
 • podstawowa konfiguracja i użycie sudo