Kurs Linux LPIC-1 102  Podstawy administracji systemem Linux (część 2)

Dlaczego warto zrealizować ten kurs u nas?

Opis kursu

Kurs jest szkoleniem nieautoryzowanym, autorskim (autoryzowany jest sporo sporo droższy niestety, co łatwo sprawdzić, i zapewne byłby wtedy nieosiągalny dla kieszeni przeciętnego Polaka, szczególnie studenta czy ucznia), aczkolwiek realizuje założenia programowe niezbędne do zdania egzaminu ”LPIC-1 Exam 102″, po zdaniu to których dwóch egzaminów (wraz z Exam 101) uzyskuje się certyfikat „LPIC-1 Certified Linux Administrator”, jak również kurs pozwala zdobyć umiejętności oraz wiedzę w zakresie tejże tematyki, które są poszukiwane na rynku pracy.

Po zakończeniu kursu, będzie jak najbardziej możliwe uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu, sygnowane przez AdminAkademia.

Metodologia realizacji kursu

 

Kurs jest realizowany jako kurs do samodzielnej realizacji, z wykorzystaniem technologii zdalnego nauczania, co oznacza, że:

• W ramach kursu uzyskuje się dostęp do nagrań z zajęć zdalno-kontaktowych, dla dwóch różnych grup nawet, dzięki czemu samodzielnie można uczestniczyć w zajęciach w sumie różniących się od zdalno-kontaktowych tym, że łatwiej można przewinąć wstecz i w przód, choć też do obrazu nie można co fakt zadawać pytań niestety (co nie oznacza, że nie można ich zadawać – od tegoż jest na przykład forum w kursie, a i w ramach rozsądku można też się umówić na spotkanie online w celu wyjaśnienia pytań jakie się uzbierały)

• Przyjmując taką formę kursu, nie jesteśmy ograniczeni dostępnością sali, nie musimy nigdzie dojeżdżać, itp. Po prostu rozsiądź się w swoim wygodnym fotelu i się ucz!

• Kurs wykorzystuje platformę e-learningową (Moodle), w ramach której zawarte są materiały teoretyczne w postaci filmów, zadania laboratoryjne do zajęć praktycznych (które prowadzący na filmie omawia, a kursant wykonuje następnie na swoim komputerze), testy weryfikujące zdobytą wiedzę teoretyczną, i inne materiały uzupełniające

• W ramach w/w kursu w platformie e-learningowej jest dostępne forum kursu, gdzie można zadawać pytania dot. przerabianego materiału, dyskutować, itp. (także jak najbardziej jest przewidziana możliwość kontaktu z prowadzącym kurs)

• Logikę realizacji kursu, oraz informacje organizacyjne, można znaleźć w poniższym filmie:

 

 

Warunki wstępne uczestnictwa w kursie

 

Uczestnictwo w kursie wymaga znajomości materiału z kursu „Linux LPIC-1 101 Podstawy administracji systemem Linux (część 1)„, tak więc jeżeli nie ma się wiedzy opanowanej z tegoż kursu LPIC1-101, to przystępowanie do kursu LPIC1-102 i kolejnych z cyklu jest na własne ryzyko. 

Biorąc pod uwagę, że kurs posiada formę kursu zdalnego, to zakłada się, że kursant pracuje na swoim własnym komputerze (możnaby oczywiście zorganizować tutaj środowisko – ale tu nie ma co się oczekiwać, wchodziłoby to w skład ceny, i podrożyłoby cenę kursu). Stąd też komputer kursanta musi spełnić poniższe wymogi: 

• Procesor 64bit z obsługą rozkazów Intel VT-x/EPT lub AMD-V/RVI

• 8GB RAM

• posiadając dysk SSD będzie się mniej denerwowało 🙂

Prowadzący na początku kursu wskaże także ewentualne możliwości stworzenia sobie środowiska laboratoryjnego, choć w podstawowej zakładanej formie, będzie to wykorzystanie oprogramowania Oracle VM VirtualBox.

 

 

Cennik kursu

Ilość godzin: Kurs obejmuje ~50h (zegarowych)

Cena: 320zł (przy zakupie całego kursu)

Cena: 369zł (przy zakupie ratalnym kursu – tj. kurs można zakupić w trzech ratach, po 123 zł każda)

* Przy zakupie ratalnym (zakup dzielony jest tu na 3 raty), po wpłacie każdej raty jest odblokowywana kolejna 1/3 kursu (nagrań kursu). W sytuacji chęci wyboru takowej opcji, należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym na kurs. Przy chęci odblokowania kolejnych z dwóch pozostałych części kursu, wystarczy już tylko przekazać takową informację na e-mail kontakt@adminakademia.pl

 

* Podane ceny to ceny brutto, tj. zawierają 23% podatku VAT

 

Przewidywane dodatkowe rabaty na kurs:

• 10% rabatu (dla wszystkich), dla osób, które już wcześniej zakupiły jakiś kurs AdminAkademia

• rabat przydzielany dla Patronów AdminAkademia, zgodnie z zasadami wskazanymi w naszym profilu Patronite

Powyższe rabaty są sumowane.

Dostęp do kursu jest nadawany po dokonaniu powyższej wpłaty.

 

Prowadzący kurs

Prowadzącym kurs jest Jarosław Karcewicz, twórca projektu AdminAkademia, w tym twórca materiałów na kanale YouTube AdminAkademia. Także tam można najszybciej chyba zobaczyć, na ile podoba się tłumaczenie materiału, itp.

Program kursu

1. Obsługa i konfiguracja sieci w systemach GNU/Linux

 • podstawy protokołu TCP/IP (warstwy modelu OSI, porty TCP/UDP, protokół IPv4 oraz IPv6, protokół ICMP, podstawy protokołu Ethernet)
 • konfiguracja sieci w dystrybucjach opartych na Debianie
 • konfiguracja sieci w dystrybucjach opartych na RedHat (nmcli, nmtui, demon networkmanager oraz network) 
 • podstawy rozwiązywania problemów z siecią (ping, traceroute, mtr, netstat, ss, netcat, ifconfig, itp. )
 • podstawy systemu DNS
 • zarządzanie klientem DNS (dig, nslookup, resolv.conf, hosts, konfiguracja pamięci podręcznej DNS)

2. Podstawy tworzenia skryptów BASH w systemach GNU/Linux

 • definicje zmiennych
 • instrukcje warunkowe i pętle
 • pobieranie danych
 • funkcje
 • wykorzystanie poleceń użytkowych wc, tr, sort, head, tail, tee, xargs, grep, find, locate i innych
 • wysyłanie maili z wiersza poleceń
 • ustawienia narodowe, strona kodowa

3. Automatyzacja zadań administracyjnych (cron, at, systemd) w systemach GNU/Linux

4. Podstawowa konfiguracja Mail Transfer Agent (MTA), przekierowania poczty oraz aliasy poczty

5. Instalacja oraz konfiguracja X11 (środowiska graficznego) w systemach GNU/Linux, w tym narzędzi dostępności oraz praca zdalna

6. Praca zdalna z użyciem SSH oraz zabezpieczanie danych za pomocą szyfrowania w systemach GNU/Linux

 • podstawy szyfrowania danych
 • podstawowa konfiguracja OpenSSH
 • wykorzystanie GPG do szyfrowania, deszyfrowania, podpisywania i weryfikowania plików
 • tunelowanie z wykorzystaniem SSH

7. Zarządzanie usługą czasu systemowego w systemach GNU/Linux

 • ustawianie daty i czasu
 • konfiguracja strefy czasowej
 • synchronizacja czasu z użyciem NTP

8. Obsługa logów systemowych (dzienników zdarzeń) w systemie GNU/Linux

 • obsługa/konfiguracja mechanizmu SYSLOG, filtrowanie logów, rotacja logów, zdalny zapisów logów
 • obsługa/konfiguracja mechanizmu systemd-journald
 • zrozumienie interakcji rsyslog z systemd-journald

9. Zarządzanie drukarkami i drukowaniem

 • podstawowa konfiguracja drukarek (drukarki lokalne i zdalne CUPS, /etc/cups, lpd, lpr, lprm, lpq)
 • zarządzanie kolejkami wydruku (dodawanie, usuwanie elementów kolejki)

10. Podstawy zarządzania bezpieczeństwem systemu

 • audyt systemu w celu znalezienia plików z ustawionym bitem suid/sgid
 • wykorzystanie nmap i netstat do wykrywania otwartych portów w systemie
 • ustawianie limitów logowania użytkowników, procesów i wykorzystania pamięci
 • określanie, którzy użytkownicy zalogowali się do systemu, lub są aktualnie zalogowani
 • czas życia haseł i wymuszanie zmiany hasła
 • zadania TCP wrapper
 • wyłączanie nieużywanych usług/demonów
 • podstawowa konfiguracja i użycie sudo