Informacje w postaci pytanie-odpowiedź:

1. Kiedy dokładnie planowane jest rozpoczęcie zajęć zdalno-kontaktowych?

Zależne jest to od tego, kiedy uzbiera się minimalna ilość osób dla danego kursu, oraz jakie terminy wspólne w ramach grupy uda się ustalić.

2. W jakich godzinach będą się odbywać kursy zdalno-kontaktowe?

Możliwe są terminy od poniedziałku do czwartku, w godzinach popołudniowo-wieczornych, tj. 19:30-22:00 (blok 2,5 godzinny). Co oczywiście nie oznacza zajęć 5 razy w tygodniu, tylko są to uzgodnione z kursantami wcześniej wybrane dni.

Przy czym zakłada się też, iż kurs będzie realizowany na przestrzeni ok 2 miesięcy, góra 3 miesięcy (CCNA – 6 miesięcy) – chcemy rozłożyć troszkę te zajęcia w czasie, aby miały większy sens z punktu widzenia procesu nauczania. Także staramy się, aby nie były to zajęcia codziennie, a raczej góra 2 razy w tygodniu.

3. Jakie są wymogi wstępne do uczestnictwa w kursie.

Takowe zostały opisane w informacjach szczegółowych odnośnie danego kursu.

4. Co zrobić aby zapisać się na kurs?

Należy wypełnić formularz na stronie: https://adminakademia.pl/formularz-zgloszeniowy-na-kurs-adminakademia/

5. Czy mogę zapisać się na więcej niż jeden kurs?

Tak. Jeżeli kogoś interesuje więcej niż jeden kurs, może wypełnić formularzu rejestracyjnym wszystkie, które go interesują. Dobrze by było również w odpowiednim polu w formularza podać wtedy hierarchię kursów, tj. który interesuje mnie bardziej, a który mniej. Może się zdarzyć, że kurs będący wyżej nie zostanie uruchomiony (brak wymaganej ilości chętnych), wtedy zostanie przesłane zapytanie czy dana osoba będzie chętna na kurs znajdujący się „niżej w hierarchii”.

6. Kiedy dokonuje się płatności?

Za kursy do samodzielnej realizacji odpłatność realizuje się przed udostępnieniem kursu – tj. kurs zostanie udostępniony po dokonaniu wpłaty.

W przypadku kursów zdalno-kontaktowych:

  • W ramach kursu CCNA pierwszą ratę należy uiścić do 2 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, natomiast kolejne przed rozpoczęciem kolejnego modułu kursu.

7. Czy mogę uzyskać fakturę?

Uzyskanie faktury jest jak najbardziej możliwe, przy czym będzie to faktura na 0% VAT. W tym celu należy podać odpowiednie informacje w formularzu zgłoszeniowym na kurs

8. Jakie systemy operacyjne, dystrybucje Linux’a są używane na zajęciach?

Staramy się oczywiście używać wersji najnowszych, ale też biorąc pod uwagę, że w praktyce w miejscach gdzie pracujemy z różnych powodów nie są to raczej wersje najnowsze to nie abstrahujemy na zajęciach od wersji również starszych. Naszym założeniem jest, aby nie uczyć jazdy VW Golf w wersji V tylko i wyłącznie, a uczyć jeździć samochodem, i jaka jest jego wersja powinno być sprawą zdecydowanie mniejszej wagi.

9. A co jeżeli nie będę mógł uczestniczyć z którychś zajęciach kontaktowych, czy będzie jakaś forma odrobienia/nadrobienia (odnośnie kursów zdalno-kontaktowych)?

Zajęcia kontaktowe będą nagrywane, dzięki czemu wszyscy będą potem mieli do nich dostęp (w tym osoby, które w zajęciach kontaktowych uczestniczyć nie mogły).