Informacje w postaci pytanie-odpowiedź:

1. Kiedy dokładnie planowane jest rozpoczęcie zajęć zdalno-kontaktowych?

Zależne jest to od tego, kiedy uzbiera się minimalna ilość osób dla danego kursu, oraz jakie terminy wspólne w ramach grupy uda się ustalić.

2. W jakich godzinach będą się odbywać kursy zdalno-kontaktowe?

Możliwe są terminy od poniedziałku do czwartku, w godzinach popołudniowo-wieczornych, tj. 19:30-22:15 (blok 2,5 godzinny). Co oczywiście nie oznacza zajęć 5 razy w tygodniu, tylko są to uzgodnione z kursantami wcześniej wybrane dni.

Przy czym zakłada się też, iż kurs będzie realizowany na przestrzeni ok 2 miesięcy, góra 3 miesięcy (CCNA – 6 miesięcy) – chcemy rozłożyć troszkę te zajęcia w czasie, aby miały większy sens z punktu widzenia procesu nauczania. Także staramy się, aby nie były to zajęcia codziennie, a raczej góra 2 razy w tygodniu.

3. Jakie są wymogi wstępne do uczestnictwa w kursie.

Takowe zostały opisane w informacjach szczegółowych odnośnie danego kursu.

4. Co zrobić aby zapisać się na kurs?

Należy wypełnić formularz, do którego link znajduje się na stronie z opisem danego kursu.

5. Czy mogę zapisać się na więcej niż jeden kurs?

Tak. Jeżeli kogoś interesuje więcej niż jeden kurs, może wypełnić formularzu rejestracyjnym wszystkie, które go interesują.

6. Kiedy dokonuje się płatności?

Za kursy do samodzielnej realizacji odpłatność realizuje się przed udostępnieniem kursu – tj. kurs zostanie udostępniony po dokonaniu wpłaty.

W przypadku kursów zdalno-kontaktowych warunki wpłaty są opisane na stronie z informacjami odnośnie danego kursu.

7. Czy mogę uzyskać fakturę?

Uzyskanie faktury jest jak najbardziej możliwe, i będzie to faktura na 23% VAT.
W tym celu należy podać odpowiednie informacje w formularzu zgłoszeniowym na kurs.

8. Jakie systemy operacyjne, dystrybucje Linux’a są używane na zajęciach?

Staramy się oczywiście używać wersji najnowszych, ale też biorąc pod uwagę, że w praktyce w miejscach gdzie pracujemy z różnych powodów nie są to raczej wersje najnowsze to nie abstrahujemy na zajęciach od wersji również starszych. Naszym założeniem jest, aby nie uczyć jazdy VW Golf w wersji V tylko i wyłącznie, a uczyć jeździć samochodem, i jaka jest jego wersja powinno być sprawą zdecydowanie mniejszej wagi.

9. A co jeżeli nie będę mógł uczestniczyć z którychś zajęciach kontaktowych, czy będzie jakaś forma odrobienia/nadrobienia (odnośnie kursów zdalno-kontaktowych)?

Wszystkie zajęcia kontaktowe są nagrywane, dzięki czemu wszyscy będą potem mieli do nich dostęp (w tym osoby, które w zajęciach kontaktowych uczestniczyć nie mogły).