W ramach dzisiejszej ciekawostki dnia prezentujemy mały przewodnik, pokazujący jak zainstalować dodatki gościa Oracle VM VirtualBox Guest Additions w Fedorze, oraz w CentOS (jak również w Red Hat (RHEL)), z wykorzystaniem samego wiersza poleceń (co jest istotne gdy zainstalowaliśmy system bez środowiska graficznego).

Niniejszy przewodnik powinien działać z Fedorą 30/29/28/27/26/25/24/23, CentOS 7/6/5, Red Hat (RHEL) 7/6/5, i jest niezależny od tego czy mamy zainstalowany system „z” czy „bez” środowiska graficznego (oczywiście w systemie ze środowiskiem graficznym korzyści z instalacji dodatków gościa będzie znacznie więcej).

VirtualBox Guest Additions to specjalne oprogramowanie, które można zainstalować w systemie operacyjnym wewnątrz wirtualnej maszyny, dzięki czemu możemy m.in. zwiększyć wydajność pracy tegoż systemu, jak i dodać obsługę wielu różnych ułatwiających pracę z wirtualną maszyną dodatków (jak np. skalowanie rozdzielczości do rozmiaru okna, płynne przechodzenie myszy, katalogi współdzielone, itd.).

Uwaga: Fedora posiada już wbudowane dodatki gościa VirtualBox, ale jeśli chcemy z różnych powodów zainstalować najnowszą ich wersję, reinstalować je, wtedy można użyć tego przewodnika.

 

Poniższy przewodnik zakłada, że jesteśmy zalogowani jako użytkownik z uprawnieniami administracyjnymi (root), można także z poziomu zwykłego użytkownika wykorzystać narzędzie sudo (o ile tenże użytkownik ma uprawnienia do korzystania z tego narzędzia).

 

 

 

Na początek instalujemy potrzebne pakiety

W Centos/RedHat na początek trzeba dodać tzw. repozytorium EPEL, aby można było doinstalować potrzebne oprogramowanie (w Fedorze tego kroku wykonywać nie trzeba).

W tym celu należy wykonać w wierszu poleceń polecenie (zależnie od wersji systemu jaki posiadamy):

## Dla CentOS 7 oraz RHEL 7 ##
rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-7.noarch.rpm

## Dla CentOS 6 oraz RHEL 6 ##
rpm -Uvh https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-latest-6.noarch.rpm

## Dla CentOS 5 oraz RHEL 5 ##
rpm -Uvh http://archives.fedoraproject.org/pub/archive/epel/epel-release-latest-5.noarch.rpm

 

Przykładowo dla CentOS 7:

 

 

Następnie można już zainstalować z w/w repozytorium odpowiednie pakiety/paczki potrzebne do instalacji już samej aplikacji dodatków gościa, wykonując poniższe polecenie (oczywiście zależnie od wersji systemu jaki posiadamy):

## Dla Fedora 30/29/28/27/26/25/24/23 ##
dnf install gcc kernel-devel kernel-headers dkms make bzip2 perl

## Dla CentOS/RHEL 7/6/5 ##
yum install gcc kernel-devel kernel-headers dkms make bzip2 perl

 

Przykładowo dla CentOS 7:

 

 

Aktualizujemy jądro systemu Linux do najnowszego

Upewniamy się także, że posiadamy zainstalowane w naszym systemie najnowsze dostępne jądro systemu Linux, wykonując w tym celu poniższe polecenie (oczywiście zależnie od wersji systemu jaki posiadamy):

## Dla Fedora 30/29/28/27/26/25/24/23 ##
dnf update kernel*

## Dla CentOS/RHEL 7/6/5 ##
yum update kernel

## Po czym niezależnie od wersji systemu restartujemy ten system ## 
reboot

 

Przykładowo dla CentOS 7:

 

 

Montujemy płytę ISO z instalką dodatków gościa

Po restarcie możemy zamontować obraz ISO płyty instalacyjnej dodatków gościa.

W tym celu należy najpierw w oknie samej wirtualnej maszyny wybrać z menu pozycję Urządzenia>Zamontuj obraz płyty z dodatkami gościa:

 

Po czym już w samym systemie Linux w wierszu poleceń, wydajemy polecenia (niezależnie od wersji systemu jaki posiadamy):

mkdir -p /mnt/cdrom
mount -r /dev/cdrom /mnt/cdrom

 

Przykładowo dla CentOS 7:

 

 

Ustawiamy jeszcze odpowiednie zmienne

Zanim jednak zainstalujemy dodatki gościa, konieczne jest jeszcze ustawienie odpowiedniej zmiennej, która w prawidłowy sposób wskaże na lokalizację plików źródeł jądra systemu Linux, wykonując w tym celu poniższe dwa polecenia (oczywiście zależnie od wersji systemu jaki posiadamy):

## Dla Fedora 30/29/28/27/26/25/24/23, CentOS 7/6 oraz RHEL 7/6 ##
KERN_DIR=/usr/src/kernels/`uname -r`

## Dla CentOS 5 and Red Hat (RHEL) 5 ##
KERN_DIR=/usr/src/kernels/`uname -r`-`uname -m`

## Eksportujemy teraz zmienną KERN_DIR ##
export KERN_DIR

 

Przykładowo dla CentOS 7:

 

 

Instalujemy oprogramowanie dodatków gościa i restartujemy system

Teraz możemy już zainstalować oprogramowanie dodatków gościa. W tym celu przechodzimy do katalogu gdzie wcześniej zamontowaliśmy obraz ISO z instalką, uruchamiamy plik VBoxLinuxAdditions.run, a po zakończeniu instalacji restartujemy system, wykonując poniższe trzy polecenia (niezależnie od wersji systemu jaki posiadamy):

cd /mnt/cdrom
./VBoxLinuxAdditions.run
reboot

 

Przykładowo dla CentOS 7:

 

I po wszystkim 🙂

 

 

Udostępnij, jeśli ci się spodobało: