Jak w tytule: chcieliśmy przekazać informację, iż zaproszenia na pierwsze spotkanie „na żywo” dla naszych Patronów zostały rozesłane na adresy e-mail podane we własnym koncie Patronite.

Zaproszenie jest wysłane od platformy do webinariów ClickMeeting (tą będziemy wykorzystywać na potrzeby naszego spotkania).

Przypomina się, że spotkanie to zgodnie z odbytym głosowaniem odbędzie się we wtorek 12 listopada od godz. 20:00.

 

A w tymże naszym pierwszym spotkaniu, na początek obiecana tematyka cyklu „Instalacja, konfiguracja i zarządzanie VMware vSphere”. Jak zostało wcześniej już wskazywane, w tymże Live’ie godzinkę do półtorej zakłada się na omówienie tematyki bohatera cyklu, a potem również będzie chwila czasu na tzw. wolne dyskusje 🙂

 

Gdyby czasem ktoś z jakichś powodów zaproszenia nie otrzymał, to prosi się o odpowiednią informację na adres email: kontakt@adminakademia.pl

 

 

Udostępnij, jeśli ci się spodobało: