Kurs 70-741: Networking with Windows Server 2016/2019

Dlaczego warto zrealizować ten kurs u nas?

Opis kursu

Kurs jest szkoleniem nieautoryzowanym, autorskim (autoryzowany jest sporo sporo droższy niestety, co łatwo sprawdzić, i zapewne byłby wtedy nieosiągalny dla kieszeni przeciętnego Polaka, szczególnie studenta czy ucznia), aczkolwiek realizuje założenia programowe niezbędne do zdania egzaminu MS 70-741.

Kurs ten dostarcza wiedzy i umiejętności dotyczących zarządzania usługami sieciowymi DHCP oraz DNS, zarządzania technologiami zdalnego dostępu, oraz wykorzystania technologii Sieci Definiowanej Programowo (Software Defined Networking) w systemie Windows Server 2016/2019. 

Po zakończeniu kursu, będzie jak najbardziej możliwe uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu, sygnowane przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Katowicach oraz przez AdminAkademia.

Metodologia realizacji kursu

Kurs jest realizowany obecnie jako kurs zdalno-kontaktowy, z wykorzystaniem technologii zdalnego nauczania, co oznacza, że:

• Zajęcia kontaktowe realizowane są z wykorzystaniem profesjonalnej platformy do webinariów, i wspierane wykorzystaniem platformy zdalnego nauczania Moodle (w niej zawarte są treści zadań, materiały, itp.)

•  Przyjmując taką formę kursu, nie jesteśmy ograniczeni dostępnością sali, nie musimy nigdzie dojeżdżać, itp. Po prostu rozsiądź się w swoim wygodnym fotelu i się ucz!

•  W ramach w/w kursu w platformie e-learningowej jest dostępne forum kursu, gdzie można zadawać pytania dot. przerabianego materiału, dyskutować, itp. (także jak najbardziej jest przewidziana możliwość kontaktu z prowadzącym kurs)

Warunki wstępne uczestnictwa w kursie

Uczestnictwo w kursie wymaga paradoksalnie znajomości materiału z kursu „Exam 70-742: Identity with Windows Server 2016”, tak więc jeżeli nie ma się wiedzy opanowanej z tegoż kursu 70-742, to przystępowanie do kursu 70-740 i kolejnych z cyklu jest na własne ryzyko. Obsługa usługi Active Directory, i usług certyfikatów jest podstawą dla tego kursu, do której się tu nie wraca.

Biorąc pod uwagę, że kurs posiada formę kursu zdalnego, to zakłada się, że kursant pracuje na swoim własnym komputerze (możnaby oczywiście zorganizować tutaj środowisko – ale tu nie ma co się oczekiwać, wchodziłoby to w skład ceny, i podrożyłoby cenę kursu). Stąd też komputer kursanta musi spełnić poniższe wymogi: 

• Procesor 64bit z obsługą rozkazów Intel VT-x/EPT lub AMD-V/RVI

• 8GB RAM

• posiadając dysk SSD będzie się mniej denerwowało 🙂

Prowadzący na początku kursu wskaże także ewentualne możliwości stworzenia sobie środowiska laboratoryjnego, choć w podstawowej zakładanej formie, będzie to wykorzystaniem oprogramowania Oracle VM VirtualBox.

Czas trwania i terminy zajęć kursu

• Ponieważ kurs jest realizowany w formie zdalnej, a więc nie wymaga rezerwacji i opłacania sal (itp. problemów), a też w każdym praktycznie kursie problemem wielkim jest wyrabianie się w wyznaczonej ilości godzin, to kurs tenże zakłada pewną orientacyjną ilość godzin, czyli 50-60h zegarowych (a nie lekcyjnych jak to w praktyce jest zazwyczaj – przy takiej formie zdalnej możemy bardziej dla nas ludzkie jednostki stosować 🙂 ), aczkolwiek nie jest to dla Nas ilość/wielkość ograniczająca, gdyż My stawiamy przede wszystkim na nauczanie, i nie chcemy oglądać się tylko na zegarek/kalendarz, ważniejsze jest dla nas zrealizowanie założonego materiału w sposób ludzki i sensowny (czyli może się a nuż okazać, że wyjdzie tych godzin i więcej, podany zakres godzin, jest zakresem orientacyjnym)

• Materiały do samodzielnej realizacji (takowe też są na kursie przewidywane) są udostępniane jak nazwa wskazuje do samodzielnej realizacji 🙂 I tu każdy kursant/kursantka decyduje samodzielnie, kiedy ten materiał opanować, mając na uwadze jednak, że nie opanowanie go jednak, może mieć pewne oczywiste skutki przy opanowywaniu materiału dalszego…

• Zajęcia praktyczne są zajęciami kontaktowymi z prowadzącym, realizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem profesjonalnej platformy do webinariów, przy czym zajęcia te odbywają się popołudniami w powszednie dni tygodnia (Poniedziałek-Piątek, godz.19:30-22:30), aczkolwiek tutaj już oczywiście dokładne terminy oraz godziny tychże zajęć, są uzgadniane po uruchomieniu kursu z kursantami – oczywiście idealnie wpasować się z terminami przy grupie osób nie jest łatwo, ale staramy się uwzględniać też możliwości kursantów (tj. dokładnie które popołudnie, którego dnia, zostanie ustalone po zebraniu takiej odpowiedniej informacji zadeklarowanej w formularzu zgłoszeniowym od wszystkich osób)

• Zakłada się, że kurs będzie się odbywał na przestrzeni nie krótszej jak 4 miesiące, i nie częściej jak 2 razy/dni w tygodniu (zbyt masowe pakowanie wiadomości nie ma sensu, a Nam zależy na nauczeniu czegoś, a nie odbębnieniu kursu), także My nie piszemy się na kursy „intensywne”, gdyż wg. Nas jest to oferowanie ułudy, i czulibyśmy się jakbyśmy jednak na swój sposób oszukiwali kursantów

Cennik kursu

Ilość godzin: ~60-70h (zegarowych)
Minimalna ilość osób na kursie: 8
Maksymalna ilość osób na kursie: 50

 

 

CENA WYJŚCIOWA ZA KURS W PEŁNEJ FORMIE ZDALNEJ: 550zł

Aktualna ilość zapisanych osób na kurs w tej powyższej formie:  19

 

CENA WYJŚCIOWA ZA KURS W FORMIE DO SAMODZIELNEJ REALIZACJI: 500zł

Aktualna ilość zapisanych osób na kurs w tej powyższej formie:  11

 

 

Powyższe dwie formy różnią się tym, iż w pełnej formie zdalnej, będzie można uczestniczyć w zajęciach kontaktowych „na żywo”, w których można również zadawać pytania na bieżąco, rozmawiać na bieżąco z prowadzącym, bardziej więc przypominające tradycyjne zajęcia stacjonarne, natomiast forma do samodzielnej realizacji zakłada dostęp do filmów nagranych z powyższych spotkań kontaktowych „na żywo”, bez samego udziału w tych spotkaniach kontaktowych „na żywo” (przy czym pytania można także zadawać wtedy, z wykorzystaniem forum na stronie kursu w platformie e-learningowej).

 

Biorąc pod uwagę, że kurs danego modułu odbywa się na przełomie dwóch/trzech miesięcy, to opłatę można rozbić na dwie równe raty (każdy moduł traktowany tu jest jako osobny kurs). Pierwsza rata płatna do 2 dni od dnia rozpoczęcia kursu, druga rata do 60 dni od dnia rozpoczęcia kursu – tak aby można było rozbić sobie ten koszt na przestrzeni kursu.

 

 

 

Przewidywane dodatkowe rabaty na kurs:

• 5% rabatu (dla wszystkich), dla osób, które już wcześniej zakupiły jakiś kurs AdminAkademia

• 5% rabatu za dokonanie jednorazowej wpłaty za kurs

• rabat przydzielany dla Patronów AdminAkademia, zgodnie z zasadami wskazanymi w naszym profilu Patronite

• rabatu (dla wszystkich) zależny od ilości osób jakie zapisały się na kurs (15-20 osób – rabat 10%, 20-25 osób – rabat 15%, pow. 25 osób – rabat 20%, pow. 35 osób – rabat 25%, pow. 40 osób – rabat 30%)

 

 

Powyższe rabaty są sumowane.

Dostęp do kursu jest nadawany po dokonaniu pierwszej wpłaty za dany moduł kursu.

 

 

Prowadzący kurs

Prowadzącym kurs jest Jarosław Karcewicz, twórca projektu AdminAkademia, w tym twórca materiałów na kanale YouTube AdminAkademia. Także tam można najszybciej chyba zobaczyć, na ile podoba się tłumaczenie materiału, itp.

Program kursu

Program kursu, w oparciu o zagadnienia w ramach egzaminu, przedstawionych na stronie:

https://www.microsoft.com/en-us/learning/exam-70-741.aspx

1. WDRAŻANIE DNS

 • Wdrażanie serwerów DNS
 • Konfigurowanie stref DNS
 • Konfigurowanie rozwiązywania nazw pomiędzy strefami DNS
 • Konfigurowanie integracji DNS z Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Konfigurowanie zaawansowanych ustawień DNS

2. PLANOWANIE I WDRAŻANIE SIECI IPV4 I IPV6 W ŚRODOWISKU WINDOWS SERVER 2016/2019

 • Planowanie adresacji IPv4
 • Konfiguracja IPv4 na hoście
 • Zarządzanie i rozwiązywanie problemów z łącznością sieciową IPv4
 • Wstęp do adresacji IPv6
 • Konfiguracja IPv6 na hoście
 • Wdrożenie współistnienia IPv4 i IPv6

3. WDRAŻANIE SERWERA DHCP

 • Wstęp do roli serwera DHCP
 • Wdrożenie DHCP
 • Zarządzanie i rozwiązywanie problemów z DHCP

4. WDRAŻANIE I ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IPAM

 • Omówienie usługi IPAM
 • Wdrażanie usługi IPAM
 • Zarządzanie przestrzeniami adresów IP przy użyciu usługi IPAM

5. ZDALNY DOSTĘP W WINDOWS SERVER 2016/2019

 • Wstęp do zdalnego dostępu
 • Wdrażanie Web Application Proxy

6. WDRAŻANIE SIECI VPN

 • Planowanie sieci VPN
 • Wdrażanie sieci VPN

7. WDRAŻANIE DIRECTACCESS

 • Wstęp do Direct Access
 • Wdrażanie DirectAccess za pomocą Getting Started Wizzard
 • Wdrażanie i zarządzanie zaawansowaną infrastrukturą DirectAccess

8. WDRAŻANIE INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W ODDZIAŁACH FIRMY

 • Funkcje sieci i zagadnienia dotyczące oddziałów
 • Wdrażanie Rozproszonego systemu Plików (Distributed File System- DFS) w oddziałach
 • Wdrażanie usługi Branch Cache dla oddziałów

9. WDRAŻANIE USŁUG SIECIOWYCH DEFINIOWANYCH PROGRAMOWO (SOFTWARE DEFINED NETWORKING)

 • Wstęp do Software Defined Networking
 • Wdrażanie wirtualizacji sieci
 • Wdrażanie narzędzia Network Controller

10. WDRAŻANIE ROLI WEB SERVER (IIS)

 • Omówienie i instalacja Internet Information Services
 • Konfiguracja witryn
 • Konfiguracja katalogów wirtualnych
 • Zabezpieczanie komunikacji za pomocą protokołu TLS/SSL
 • Implementacja serwera FTP

11. WDRAŻANIE ROLI SERWERA WYDRUKU

12. WDRAŻANIE USŁUG PULPITU ZDALNEGO

 • Wstęp do usług pulpitu zdalnego
 • Instalacja i konfiguracja hosta sesji usług pulpitu zdalnego
 • Instalacja i konfiguracja bramy usług pulpitu zdalnego
 • Instalacja i konfiguracja infrastruktury VDI