Kurs 70-741: Networking with Windows Server 2016/2019

Dlaczego warto zrealizować ten kurs u nas?

Opis kursu

Kurs jest szkoleniem nieautoryzowanym, autorskim (autoryzowany jest sporo sporo droższy niestety, co łatwo sprawdzić, i zapewne byłby wtedy nieosiągalny dla kieszeni przeciętnego Polaka, szczególnie studenta czy ucznia), aczkolwiek realizuje założenia programowe niezbędne do zdania egzaminu MS 70-741.

Kurs ten dostarcza wiedzy i umiejętności dotyczących zarządzania usługami sieciowymi DHCP oraz DNS, zarządzania technologiami zdalnego dostępu, oraz wykorzystania technologii Sieci Definiowanej Programowo (Software Defined Networking) w systemie Windows Server 2016/2019. 

Po zakończeniu kursu, będzie jak najbardziej możliwe uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu, sygnowane przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Katowicach oraz przez AdminAkademia.

Metodologia realizacji kursu

 

Kurs jest realizowany jako kurs do samodzielnej realizacji, z wykorzystaniem technologii zdalnego nauczania, co oznacza, że:

• W ramach kursu uzyskuje się dostęp do nagrań z zajęć zdalno-kontaktowych, dla dwóch różnych grup nawet, dzięki czemu samodzielnie można uczestniczyć w zajęciach w sumie różniących się od zdalno-kontaktowych tym, że łatwiej można przewinąć wstecz i w przód, choć też do obrazu nie można co fakt zadawać pytań niestety (co nie oznacza, że nie można ich zadawać – od tegoż jest na przykład forum w kursie, a i w ramach rozsądku można też się umówić na spotkanie online w celu wyjaśnienia pytań jakie się uzbierały)

• Przyjmując taką formę kursu, nie jesteśmy ograniczeni dostępnością sali, nie musimy nigdzie dojeżdżać, itp. Po prostu rozsiądź się w swoim wygodnym fotelu i się ucz!

• Kurs wykorzystuje platformę e-learningową (Moodle), w ramach której zawarte są materiały teoretyczne w postaci filmów, zadania laboratoryjne do zajęć praktycznych (które prowadzący na filmie omawia, a kursant wykonuje następnie na swoim komputerze), testy weryfikujące zdobytą wiedzę teoretyczną, i inne materiały uzupełniające

• W ramach w/w kursu w platformie e-learningowej jest dostępne forum kursu, gdzie można zadawać pytania dot. przerabianego materiału, dyskutować, itp. (także jak najbardziej jest przewidziana możliwość kontaktu z prowadzącym kurs)

• Logikę realizacji kursu, oraz informacje organizacyjne, można znaleźć w poniższym filmie:

 

 

Warunki wstępne uczestnictwa w kursie

Uczestnictwo w kursie wymaga paradoksalnie znajomości materiału z kursu „Exam 70-742: Identity with Windows Server 2016”, tak więc jeżeli nie ma się wiedzy opanowanej z tegoż kursu 70-742, to przystępowanie do kursu 70-741 i kolejnych z cyklu jest na własne ryzyko. Obsługa usługi Active Directory, i usług certyfikatów jest podstawą dla tego kursu, do której się tu nie wraca.

Biorąc pod uwagę, że kurs posiada formę kursu zdalnego, to zakłada się, że kursant pracuje na swoim własnym komputerze (możnaby oczywiście zorganizować tutaj środowisko – ale tu nie ma co się oczekiwać, wchodziłoby to w skład ceny, i podrożyłoby cenę kursu). Stąd też komputer kursanta musi spełnić poniższe wymogi: 

• Procesor 64bit z obsługą rozkazów Intel VT-x/EPT lub AMD-V/RVI

• 8GB RAM

• posiadając dysk SSD będzie się mniej denerwowało 🙂

Prowadzący na początku kursu wskaże także ewentualne możliwości stworzenia sobie środowiska laboratoryjnego, choć w podstawowej zakładanej formie, będzie to wykorzystaniem oprogramowania Oracle VM VirtualBox.

Cennik kursu

Ilość godzin: Kurs obejmuje ~70h (zegarowych)

 

Cena: 370zł (przy zakupie całego kursu)

 

Cena: 420zł (przy zakupie ratalnym kursu – tj. kurs można zakupić w trzech ratach, po 140zł każda)

* Przy zakupie ratalnym (zakup dzielony jest tu na 3 raty), po wpłacie każdej raty jest odblokowywana kolejna 1/3 kursu (nagrań kursu). W sytuacji chęci wyboru takowej opcji, należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym na kurs. Przy chęci odblokowania kolejnych z dwóch pozostałych części kursu, wystarczy już tylko przekazać takową informację na e-mail kontakt@adminakademia.pl

* Podane ceny to ceny brutto, tj. zawierają 23% podatku VAT

 

 

Przewidywane dodatkowe rabaty na kurs:

• 10% rabatu (dla wszystkich), dla osób, które już wcześniej zakupiły jakiś kurs AdminAkademia

• rabat przydzielany dla Patronów AdminAkademia, zgodnie z zasadami wskazanymi w naszym profilu Patronite

Powyższe rabaty są sumowane.

Dostęp do kursu jest nadawany po dokonaniu powyższej wpłaty.

 

 

Prowadzący kurs

Prowadzącym kurs jest Jarosław Karcewicz, twórca projektu AdminAkademia, w tym twórca materiałów na kanale YouTube AdminAkademia. Także tam można najszybciej chyba zobaczyć, na ile podoba się tłumaczenie materiału, itp.

Program kursu

Program kursu, w oparciu o zagadnienia w ramach egzaminu, przedstawionych na stronie:

https://www.microsoft.com/en-us/learning/exam-70-741.aspx

1. WDRAŻANIE DNS

 • Wdrażanie serwerów DNS
 • Konfigurowanie stref DNS
 • Konfigurowanie rozwiązywania nazw pomiędzy strefami DNS
 • Konfigurowanie integracji DNS z Active Directory Domain Services (AD DS)
 • Konfigurowanie zaawansowanych ustawień DNS

2. PLANOWANIE I WDRAŻANIE SIECI IPV4 I IPV6 W ŚRODOWISKU WINDOWS SERVER 2016/2019

 • Planowanie adresacji IPv4
 • Konfiguracja IPv4 na hoście
 • Zarządzanie i rozwiązywanie problemów z łącznością sieciową IPv4
 • Wstęp do adresacji IPv6
 • Konfiguracja IPv6 na hoście
 • Wdrożenie współistnienia IPv4 i IPv6

3. WDRAŻANIE SERWERA DHCP

 • Wstęp do roli serwera DHCP
 • Wdrożenie DHCP
 • Zarządzanie i rozwiązywanie problemów z DHCP

4. WDRAŻANIE I ZARZĄDZANIE USŁUGAMI IPAM

 • Omówienie usługi IPAM
 • Wdrażanie usługi IPAM
 • Zarządzanie przestrzeniami adresów IP przy użyciu usługi IPAM

5. ZDALNY DOSTĘP W WINDOWS SERVER 2016/2019

 • Wstęp do zdalnego dostępu
 • Wdrażanie Web Application Proxy

6. WDRAŻANIE SIECI VPN

 • Planowanie sieci VPN
 • Wdrażanie sieci VPN

7. WDRAŻANIE DIRECTACCESS

 • Wstęp do Direct Access
 • Wdrażanie DirectAccess za pomocą Getting Started Wizzard
 • Wdrażanie i zarządzanie zaawansowaną infrastrukturą DirectAccess

8. WDRAŻANIE INFRASTRUKTURY SIECIOWEJ W ODDZIAŁACH FIRMY

 • Funkcje sieci i zagadnienia dotyczące oddziałów
 • Wdrażanie Rozproszonego systemu Plików (Distributed File System- DFS) w oddziałach
 • Wdrażanie usługi Branch Cache dla oddziałów

9. WDRAŻANIE USŁUG SIECIOWYCH DEFINIOWANYCH PROGRAMOWO (SOFTWARE DEFINED NETWORKING)

 • Wstęp do Software Defined Networking
 • Wdrażanie wirtualizacji sieci
 • Wdrażanie narzędzia Network Controller

10. WDRAŻANIE ROLI WEB SERVER (IIS)

 • Omówienie i instalacja Internet Information Services
 • Konfiguracja witryn
 • Konfiguracja katalogów wirtualnych
 • Zabezpieczanie komunikacji za pomocą protokołu TLS/SSL
 • Implementacja serwera FTP

11. WDRAŻANIE ROLI SERWERA WYDRUKU

12. WDRAŻANIE USŁUG PULPITU ZDALNEGO

 • Wstęp do usług pulpitu zdalnego
 • Instalacja i konfiguracja hosta sesji usług pulpitu zdalnego
 • Instalacja i konfiguracja bramy usług pulpitu zdalnego
 • Instalacja i konfiguracja infrastruktury VDI