Kurs Linux LPIC-2 201 Architektura i niskopoziomowa konfiguracja systemu Linux i sieci

Dlaczego warto zrealizować ten kurs u nas?

Opis kursu

Kurs jest szkoleniem nieautoryzowanym, autorskim (autoryzowany jest sporo sporo droższy niestety, co łatwo sprawdzić, i zapewne byłby wtedy nieosiągalny dla kieszeni przeciętnego Polaka, szczególnie studenta czy ucznia), aczkolwiek realizuje założenia programowe niezbędne do zdania egzaminu ”LPIC-2 Exam 201″, po zdaniu to których dwóch egzaminów (wraz z Exam 202) uzyskuje się certyfikat „LPIC-2 Certified Linux Engineer”, jak również kurs pozwala zdobyć umiejętności oraz wiedzę w zakresie tejże tematyki, które są poszukiwane na rynku pracy.

Po zakończeniu kursu, będzie jak najbardziej możliwe uzyskanie zaświadczenia ukończenia kursu, sygnowane przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w Katowicach oraz przez AdminAkademia.

Metodologia realizacji kursu

Kurs jest realizowany z wykorzystaniem technologii zdalnego nauczania, co oznacza, że:

• Przyjmując taką formę kursu, nie jesteśmy ograniczeni dostępnością sali, nie musimy nigdzie dojeżdżać, itp. Po prostu rozsiądź się w swoim wygodnym fotelu i się ucz!

•   W ramach kursu zajęcia podzielone są na część teoretyczną oraz praktyczną

• Część teoretyczna jest przygotowana w formie filmów wykładowych do samodzielnego opanowania (w dowolnym wygodnym dla siebie momencie, aczkolwiek jednak wymaga dany temat przeglądnięcia, przed realizacją części praktycznej z tego danego zagadnienia), uzyskana wiedza przygotowująca do części praktycznej weryfikowana będzie też poprzez testy – materiały te będą dostępne w kursie w platformie e-learningowej

• Natomiast część praktyczna jest realizowana jako zajęcia kontaktowe z prowadzącym, w sposób więc z jednej strony trochę bardziej tradycyjny, ale z drugiej też bardziej nowoczesny, gdyż z wykorzystaniem profesjonalnej platformy do webinariów (jak również wspomagająco będzie wykorzystywana platforma elearningowa – w niej zawarte są treści zadań, materiały, itp.)

• Kurs również wykorzystuje platformę e-learningową (Moodle), w ramach której  jak już wspomniano będą zawarte materiały wykładowe, z testami weryfikującymi zdobytą wiedzę teoretyczną, zadania laboratoryjne do zajęć praktycznych (które prowadzący omawia, a kursant wykonuje następnie na swoim komputerze), oraz zadania do samodzielnej realizacji (jakoś wiedzę należy gruntować między zajęciami), i inne materiały uzupełniające

Warunki wstępne uczestnictwa w kursie

 

Uczestnictwo w kursie wymaga znajomości zagadnień podstaw obsługi systemu GNU/Linux, czyli zakresu kursów LPIC-1 101 oraz LPIC-1 102.

Biorąc pod uwagę, że kurs posiada formę kursu zdalnego, to zakłada się, że kursant pracuje na swoim własnym komputerze (możnaby oczywiście zorganizować tutaj środowisko – ale tu nie ma co się oczekiwać, wchodziłoby to w skład ceny, i podrożyłoby cenę kursu). Stąd też komputer kursanta musi spełnić poniższe wymogi: 

• Procesor 64bit z obsługą rozkazów Intel VT-x/EPT lub AMD-V/RVI

• 8GB RAM

• posiadając dysk SSD będzie się mniej denerwowało 🙂

Prowadzący na początku kursu wskaże także ewentualne możliwości stworzenia sobie środowiska laboratoryjnego, choć w podstawowej zakładanej formie, będzie to wykorzystanie oprogramowania Oracle VM VirtualBox.

Czas trwania i terminy zajęć kursu

• Ponieważ kurs jest realizowany w formie zdalnej, a więc nie wymaga rezerwacji i opłacania sal (itp. problemów), a też w każdym praktycznie kursie problemem wielkim jest wyrabianie się w wyznaczonej ilości godzin, to kurs tenże zakłada pewną orientacyjną ilość godzin, czyli 50h zegarowych (a nie lekcyjnych jak to w praktyce jest zazwyczaj – przy takiej formie zdalnej możemy bardziej dla nas ludzkie jednostki stosować 🙂 ), aczkolwiek nie jest to dla Nas ilość/wielkość ograniczająca, gdyż My stawiamy przede wszystkim na nauczanie, i nie chcemy oglądać się tylko na zegarek/kalendarz, ważniejsze jest dla nas zrealizowanie założonego materiału w sposób ludzki i sensowny (czyli może się a nuż okazać, że wyjdzie tych godzin i więcej, podany zakres godzin, jest zakresem orientacyjnym)

• Część teoretyczna jest udostępniona do samodzielnej realizacji, i tu każdy kursant/kursantka decyduje samodzielnie, kiedy ten materiał opanować

• Zajęcia praktyczne są zajęciami kontaktowymi z prowadzącym, realizowane w formie zdalnej z wykorzystaniem profesjonalnej platformy do webinariów, przy czym zajęcia te odbywają się popołudniami w powszednie dni tygodnia (Poniedziałek-Czwartek, godz.17:00-20:20), w terminach wakacyjnych kurs odbywa się również w Piątki, oraz Soboty, i w Niedziele (aczkolwiek tutaj już oczywiście dokładne terminy oraz godziny tychże zajęć, są uzgadniane po uruchomieniu kursu z kursantami – oczywiście idealnie wpasować się z terminami przy grupie osób nie jest łatwo, ale staramy się uwzględniać też możliwości kursantów)

• Zakłada się, że kurs będzie się odbywał na przestrzeni nie krótszej jak 2 miesiące, i nie częściej jak 2-3 razy/dni w tygodniu (zbyt masowe pakowanie wiadomości nie ma sensu, a Nam zależy na nauczeniu czegoś, a nie odbębnieniu kursu), także My nie piszemy się na kursy „intensywne”, gdyż wg. Nas jest to oferowanie ułudy, i czulibyśmy się jakbyśmy jednak na swój sposób oszukiwali kursantów

Cennik kursu

Ilość godzin: ~50-60h (zegarowych)
Minimalna ilość osób na kursie: 8
Maksymalna ilość osób na kursie: 20

 

 

CENA KURSU JEST ZALEŻNA OD ILOŚCI OSÓB ZAPISANYCH NA KURS:

1. Ceny dla studentów i absolwentów WSTI w Katowicach:

Ilość osób Cena kursu
8 550 zł
9 540 zł
10 525 zł
11 510 zł
12 495 zł
13 480 zł
14 470 zł
15 460 zł
16 450 zł
17 440 zł
18 430 zł
19 425 zł
20 420 zł

 

 

2. Ceny dla studentów pozostałych uczelni i uczniów:

Ilość osób Cena kursu
8 650 zł
9 640 zł
10 620 zł
11 605 zł
12 585 zł
13 565 zł
14 545 zł
15 525 zł
16 510 zł
17 500 zł
18 490 zł
19 480 zł
20 470 zł

 

 

3. Ceny dla pozostałych osób:

Ilość osób Cena kursu
8 700 zł
9 690 zł
10 670 zł
11 650 zł
12 630 zł
13 610 zł
14 590 zł
15 570 zł
16 550 zł
17 530 zł
18 520 zł
19 510 zł
20 500 zł

 

 

Przewidywane dodatkowe rabaty na kurs:

• 10% rabatu (dla wszystkich), którzy zgłoszą udział przed dniem rozpoczęciem kursu

Realizacja kursu zostanie oczywiście uruchomiona, jeżeli uzbiera się minimalna ilość chętnych osób. Osoby powyżej założonego limitu 20 osób, będą wpisywane na „listę rezerwową”.

Biorąc pod uwagę, że kurs odbywa się na przełomie dwóch/trzech miesięcy, to opłatę można rozbić na dwie równe raty. Pierwsza rata płatna do 2 dni od dnia rozpoczęcia kursu, druga rata do 45 dni od dnia rozpoczęcia kursu – tak aby można było rozbić sobie ten koszt na przestrzeni kursu.

 

Prowadzący kurs

Prowadzącym kurs jest Jarosław Karcewicz, twórca projektu AdminAkademia, w tym twórca materiałów na kanale YouTube AdminAkademia. Także tam można najszybciej chyba zobaczyć, na ile podoba się tłumaczenie materiału, itp.

Program kursu

1.Architektura systemu: jądro Linuksa

 • Komponenty jądra Linux
 • Kompilowanie jądra Linux
 • zarządzanie jądrem i modułami
 • Łaty: nakładanie i usuwanie
 • mechanizm udev

2. Modyfikacja procesu uruchamiania systemu GNU/Linux

 • Dostosowywanie uruchamiania systemu SysV-init
 • Dostosowywanie uruchamiania systemu Systemd
 • Przywracanie systemu (zrozumienie procesu startu, grub/grub2, fsck, tryb awaryjny, BIOS oraz UEFI)
 • Alternatywne programy ładujące (LILO, EXTLinux SYSLinux, ISOLinux, PXELinux)

3. Systemy plików w systemach GNU/Linux

 • podstawy montowania i odmontowywania systemów plików
 • automatyczne montowanie i odmontowywanie systemów plików (autofs)
 • zarządzanie partycją wymiany
 • typy systemów plików, i zarządzanie systemami plików: ext, xfs, zfs, btrfs
 • praca z systemem LUKS
 • wirtualne urządzenia blokowe (loop device) oraz mkisofs
 • monitorowanie dysków z wykorzystaniem smartd
 • hdparm, sdparm, nvme, tune2fs

4. Zaawansowana administracja pamięcią masową w systemach GNU/Linux

 • wprowadzenie do RAID
 • przygotowanie urządzeń do integracji w macierz RAID
 • konfiguracja macierzy RAID
 • kompilacja i instalacja oprogramowania ze źródeł, w dystrybucji wykorzystującej menedżer pakietów
 • konfiguracja celu oraz inicjatora iSCSI
 • wprowadzenie do LVM
 • konfiguracja i zarządzanie LVM, w tym: woluminy logiczne typu thin-provisioned, woluminy logiczne z przeplotem, woluminy logiczne dublowane, dynamiczna zmiana wielkości woluminów logicznych , migawki (snapshot), SSD cache

5. Zaawansowana konfiguracja sieci (konfiguracja interfejsów, zarządzanie tablicą arp/sąsiedztwa, zarządzanie tablicą routingu IPv4/IPv6, narzędzia: ip, iw, netstat, lsof, nc, nmap), rozwiązywanie problemów z siecią

6. Konserwacja systemu GNU/Linux

 • kompilacja i instalacja programów ze źródła
 • problematyka tworzenia kopii zapasowych 
 • wykonywanie kopii zapasowych z wykorzystaniem narzędzi dd, tar, dump, rsync
 • świadomość istnienia systemów takich jak Amanda, Bacula, Bareos czy BackupPC

7. Pomiary i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem zasobów

 • pomiary użycia zasobów procesora, pamięci, dysków, sieci (uptime, iostat, sar, vmstat, lsof, ps, pstree, top/htop, netstat, w, itp.)
 • przewidywanie przyszłego zapotrzebowania na zasoby (collectd)